Modlitwa dziękczynna w 85 rocznice urodzin

W kościele Matki Bożej Bolesnej w Sadku, 24 kwietnia ks. prob. Zenon Ociesa celebrował mszę świętą dziękczynną za 85 lat życia Zofii Sokołowskiej, zelatorki Żywego Różańca w parafii. W mszy świętej uczestniczyli najbliżsi, siostry z Kółek Różańcowych, przyjaciele i znajomi Jubilatki.

Ksiądz Proboszcz w czasie Mszy świętej podkreślił pobożność Jubilatki, jej rozmodlenie oraz wielorakie przejawy troski Jej i całej rodziny wobec Kościoła i parafii MB Bolesnej w Sadku. W czasie liturgii czytanie mszalne odczytał Tomasz Sokołowski, wnuczek Jubilatki, a psalm zaśpiewała córka Dorota. Na zakończenie mszy świętej ks. prob. Z. Ociesa przekazał Jubilatce podziękowania za ofiarność i życzenia długich lat życia. Wdzięczność jest wonnym kwiatem miłości. Dziękować Bogu, to dostrzegać Jego mądrość i milość, w różnrakich darach życia i przede wszystkim w nim samym. Miłość w połączeniu mądrością jest skarbem życia, tego skarbu w wielkiej obfitości życzymy Jubilatce, dziękując Jej za ofiarne, oddane Bogu i ludziom życie.

Warto dodać że inicjatorem budowy świątyni w Sadku, był na początku lat osiemdziesiątych XX wieku mąż Zofii, ś.p. Adam Sokołowski ( 1925-1992).
W 1983 roku, staraniem A. Sokołowskiego i kolejarzy z Sadku, rozpoczęto budowę kaplicy, a oficjalnie punktu katechetycznego. 26 maja 1985 roku, świątynię poświęcił ks. bp Adam Odzimek. Ks. Zenon Ociesa, pełni funkcję proboszcza 1 września 1989 roku, kiedy to ks. bp. Edwarda Materski (1923-2012), erygowała parafię w Sadku. Parafia MBB (i jej proboszcz), w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 25 lecia..


Dorota Sokołowska mazowieckim wicekuratorem oświaty

Dorota Sokołowska dotychczasowa dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty, została powołana na Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty. W latach 2005-2008 D. Sokołowska pełniła funkcję wicedyrektora szydłowieckiego Zespołu Szkół. im Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Nominację wręczył dziś w Warszawie wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Wicekurator Sokołowska urząd oficjalnie obejmie w najbliższy poniedziałek. Cieszę się z awansu - powiedziała Sokołowska, bo to oznacza dla mnie rozwój. Nominacja oznacza, że ktoś dostrzegł we mnie takie cechy, które zdecydowały o powierzeniu mi tego stanowiska. Wierzę, że mogę wnieść coś dobrego w ten obszar działania.

Obecnie w Mazowieckim Kuratorium Oświaty jest jeszcze wakat na stanowisku Kuratora, w związku z objęciem przez Karola Semika, dotychczasowego kuratora mazowieckiej oświaty, funkcji wiceprezydenta Radomia.