LIGA UNIHOKEJA W SZYDŁOWCU

W Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu została rozegrana II Runda Regionalnej Ligi Unihokeja organizowanej przez Echo Dnia. W dniu 10 stycznia 2011 r. odbyły się mecze dziewcząt, a 11 stycznia 2011 r. chłopców. Turniej przebiegał w miłej atmosferze. Drużyna chłopców z PG nr 1 w Szydłowcu zajęła II miejsce, a drużyna dziewcząt III miejsce. Opiekunem obu drużyn była nauczycielka wychowania fizycznego Marzena Czarnecka.

Turniej zakończył się następującymi wynikami:

Dziewczęta I miejsce – PG Suskowola II miejsce – PG Jedlińsk III miejsce – PG nr 1 Szydłowiec IV miejsce – PG Stromiec V miejsce – PG nr 13 Radom


Tagi: , ,

Boisko dla uczniów KOP-u

Mimo chłodnego czwartkowego przedpołudnia, na terenie Zespółu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza atmosfera rozgrzewała, bowiem o godz. 11 odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowanego wielofunkcyjnego sportowego obiektu.

Długo wyczekiwana inwestycja, na którą z pewnością czekali uczniowie, stała się wreszcie rzeczywistością. Uroczystość otwarcia rozpoczęła dyrektor ZSO Maria Michajłow witając młodzież szkolną oraz przybyłych powiatowych i gminnych oficjeli.

Boisko, które dziś otwieramy przypomina to wybudowane przy ulicy Zamkowej - mówił w chwilę po przemówieniu M. Michajłow starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. - Szczególne podziękowania za wkład przy realizacji tej inwestycji należą się przewodniczącemu Rady Powiatu Markowi Sokołowskiemu oraz radnym Rady Powiatu, ponieważ bez ich przychylnych decyzji nie było by tego obiektu. Niemniejsze podziękowania należą się także wykonawcy, który drogą negocjacji wycenił prace na ponad 700 tysięcy złotych mniej, a mimo wszystko oba boiska zostały wykonane zgodnie z wymogami – podkreślił na zakończenie starosta W. Górlicki wyrażając jednocześnie nadzieję, że wszystkie obiekty, zarówno powiatowe i gminne, razem będą mogły stanowić spójną całość dla dobra młodzieży.


Tagi: , , ,

Teatr i profilaktyka

Realizowany w ramach programu „Profilaktyka a TY”, IV Przegląd Małych Form Teatralnych zgromadził dziś na sali widowiskowej Zespołu Szkół im KOP 7 zespołów teatralnych z powiatu szydłowieckiego oraz szereg ważnych gości. Przybyli między innymi: twórca programu insp. Grzegorz Jach., Zastępca komendanta wojewódzkiego policji na Mazowszu mł. Inspektor Marek Świszcz przedstawiciele władz samorządowych ze starostą Włodzimierzem Górlickim, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujący ze Szkołą.

Gości powitała wicedyrektor Anna Gwarek i uczniowie mundurowych klas pierwszych: Emil Zając i Robert Kogut. Oficjalnie imprezę otworzył autor PaT-u insp. G. Jach, zachęcił młodzież do aktywnego działania, do odważnego i twórczego przeżywania młodości, w czasie, której niestety jest wiele zagrożeń, którym trzeba umieć się przeciwstawić. Takiej postawy uczy PaT, tworząc przy tym ogólnopolską społeczność promującą wśród młodzieży modę na życie bez nałogów

W teatralno-profilaktycznym współzawodnictwie uczestniczyło 7 zespołów: PG nr 2 z Szydłowca, PG z Jastrzębia, PG z Mirowa, PG nr 1 z Szydłowca, PG z Orońska, PG z Majdowa i Zespół Szkół im. KOP z Szydłowca. Zwycięzcą okazał się Zespół z PG nr 2 w Szydłowcu, który zaprezentował moralitet „I czas się zatrzymał”. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Mirowa, a trzecie z Majdowa. Wyróżnienie przyznano zespołowi teatralnemu z ZS im. KOP. Wręczenia nagród dokonali: starosta Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, komendant KPP w Szydłowcu nadkomisarz Jarosław Popczyński i Maria Michajłow dyrektor Zespołu Szkół im. KOP. Zwycięski Zespół teatralny zakwalifikowany został do udziału w przystanku PaT.


Jasełka w "Sienkiewiczu"

Za kilka dni Boże Narodzenie. Zanim jednak szkolne korytarze szydlowieckiego Liceum opustoszały i odjechał ostatni autobus, uczniowie klasy I B i I D pod opieką wychowawców Marka Marcinkowskiego i Jerzego Wiernickiego pokazali nauczycielom i kolegom tradycyjne przedstawienie jasełkowe.

Przedstawienie jasełkowe, pięknie przygotowane przez uczniów klasy IB i ID oraz nauczycieli Marka Marcinkowskiego i Jerzego Wiernickiego, przypomniało zgromadzonym historię narodzin Chrystusa w betlejemskiej stajence i znaczenie tego wydarzenia dla całego świata. Dzieciątko Jezus przyszli przywitać nie tylko aniołowie, między witającymi byli bezdomni, młodzież, hotelarze, sportowcy i przedstawiciele innych zawodów. Nie zabrakło także darów od trzech mędrców.

Na zakończenie zespół złożony z gitarzysty, w którego wcielił się wychowawca klasy I B Marek Marcinkowski i dwóch wokalistów Agaty Rojek (IB) i Michała Tyki (ID) zaśpiewał piosenkę świąteczną grupy Skaldowie pt. "Złota Jerozolima i biedne Betlejem". Tegoroczny spektakl zrobił olbrzymie wrażenie na zgromadzonych w świetlicy szkolnej nauczycielach i uczniach. Autor tekstu bardzo umiejętnie połączył tradycję ze współczesnością, dając widzom moc emocji. Wykonawcy znakomicie wczuli się w swoje role, a obecni na nim nauczyciele i uczniowie nagrodzili je gromkimi brawami. Młodzi aktorzy podkreślają, że gra na szkolnej scenie to spora satysfakcja i poważne wyzwanie.


Tagi: , ,

Graniczna konferencja w KOP-ie

W Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, 10 stycznia na konferencji poświęconej przygotowaniu uczniów klas licealnych „ochrona granicy państwowej” do pracy w Straży Granicznej wzięło udział ponad 50 osób. W tym przedstawiciele pięciu Szkół współpracujących z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie prowadzenia klas o takim profilu kształcenia: ZSO im. Ireny Sendlerowej nr 4 w Łodzi, ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii, LO im. Janusza Korczaka w Więcborku koło Bydgoszczy, Zespołu Szkół im Michała Konarskiego w Warszawie i ZS im KOP w Szydłowcu.

Licznie reprezentowani byli przedstawiciele Szkół wyższych prowadzących kierunki studiów związanych z bezpieczeństwem: Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Akademii Humanistycznej w Pułtusku, a także ogólnopolskiej sieci Szkół Certus. Licznie reprezentowani byli przedstawiciele Staży Granicznej i samorządowcy z powiatu szydłowieckiego oraz z województwa świętokrzyskiego. W czasie konferencji zaprezentowano między innymi dorobek szkół w zakresie kształcenia w klasach ochrona granicy, rolę i zadania Straży Granicznej, zasady naboru do służby oraz system szkolenia w SG, a także możliwości wprowadzenia wspólnego regulaminu klas. Niestety z powodu nieprzybycia przedstawiciela Komendy Głównej SG nie został poruszony temat możliwości wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach dotyczących naboru do służby w SG w zakresie uproszczenia procedur naboru dla absolwentów klas ochrona granicy państwowej. Przedstawiciele wyższych uczelni przedstawili swoje propozycje kierunków studiów dostosowanych do potrzeb bezpieczeństwa państwa, ochrony portów lotniczych i granic.

Konferencja zdaniem uczestników była bardzo udana, dała możliwość wymiany doświadczeń i zainspirowała do kolejnych działań w zakresie doskonalenia procesu edukacji i wychowania w klasach granicznych. Głównymi celami konferencji było, bowiem wypracowanie zasad: Kształtowania wśród młodzieży cech osobowości niezbędnych do wykonywania zawodu funkcjonariusza SG Wypracowania odpowiednich metod kształcenia i wychowania uczniów oraz ich przygotowania do nauki w szkołach wyższych i sprostaniu wymaganiom współczesnego świata. Przygotowanie uczniów do zadań o charakterze ochronnym, obronnym, a także działania w sytuacjach kryzysowych. Przygotowania uczniów do zadań ratowniczych, w nagłych stanach zagrożenia życia oraz innych losowych wypadkach. Rozwijanie umiejętności dowódczo-organizacycjnych, w zakresie komunikowania się i kierowania zespołem. Kształcenia i wychowania w duchu tolerancji i humanizmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie i problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata, a także o kulturze i środowisku naturalnym. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i poszanowania dziedzictwa kulturowego.


Sukcesy Bartosza Kaszuby - ucznia Publicznego Gimnazjum nr 1

Bartosz Kaszuba, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu , został laureatem dwóch konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum województwa mazowieckiego: konkursu historycznego i konkursu geograficznego w roku szkolnym 2012/2013. Tytuł laureata otrzymali uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Bartosz uzyskał 81,5% prawidłowych odpowiedzi z geografii i 88,5% z historii.

Aby dotrzeć do zawodów finałowych, należało przejść przez etap szkolny oraz rejonowy. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że nasz uczeń na szczeblu rejonowym uzyskał bardzo dobre wyniki: z geografii 98,5% poprawnych odpowiedzi, a z historii 100%. A przecież Bartosz jest dopiero w drugiej klasie gimnazjum.

Należy zwrócić uwagę na sumienność i obowiązkowość Bartosza. Regularnie uczestniczył w zajęciach nadobowiązkowych z tych przedmiotów, poszerzał i utrwalał swoją wiedzę. Nie ulega wątpliwości, że interesuje się on zagadnieniami z dziedziny geografii czy historii, jest też niezwykle pracowity. A przy tym, jak twierdzą jego koledzy, jest nieocenionym kolegą, zawsze służy pomocą, często poświęca swój wolny czas, by wytłumaczyć niejasne dla nich zagadnienia. Znajduje też czas na wspólne wyjścia, wycieczki rowerowe.


Tagi: , , ,

VI Przegląd Małych Form Teatralnych w Szydłowcu

Przegląd Małych Form Teatralnych realizowany w ramach ogólnopolskiego programu ”Profilaktyka a Ty „ i odbył się we wtorek 27 maja 2014 roku tradycyjnie w sali widowiskowej na terenie Zespołu Szkół im. KOP. To była już VI edycja Przeglądu, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu, wspólnie z Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza.

W tego rocznej imprezie wzięło udział aż osiem grup teatralnych reprezentujących szkoły: Publiczne Gimnazjum w Mirowie , Publiczne Gimnazjum w Orońsku , Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu, Publiczne Gimnazjum w Chlewiskach, Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu im. Henryka Sienkiewicza , Zespół Szkól im. KOP w Szydłowcu oraz praz pierwszy wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach.

Na premiery spektakli profilaktycznych przybyli również zaproszeni goście : przedstawiciele władz powiatu szydłowieckiego na czele ze starostą Włodzimierzem Górlickim, przedstawiciele gminy Szydłowiec reprezentujący Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz przedstawicie poszczególnych gmin powiatu szydłowieckiego , dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji powiatowych nauczyciele i pedagodzy szkolni i szkolna młodzież. Szydłowieckie spotkania teatralne zaszczycili także: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Agnieszka Guza oraz przedstawiciel Gabinetu Komendanta Głównego Policji nadkom. Zbigniew Bartosiak.