Bezpieczna droga do szkoły

19 kwietnia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy spotkali się organizatorzy i współorganizatorzy powiatowej edycji konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. W spotkaniu wzięli udział: wicestarosta szydłowiecki Roman Woźniak, przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele z gmin powiatu szydłowieckiego, funkcjonariusze Policji i Państowej Straży Pożarnej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Konkurs obejmować będzie dwa etapy: I – eliminacje gminne dla wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-II gimnazjów, II – finał powiatowy dla 20 uczniów z każdej gminy (5 dziewcząt i 5 chłopców ze szkół podstawowych oraz 5 dziewcząt i 5 chłopców z gimnazjów). Celem konkursu jest szerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie przystępujący do eliminacji gminnych otrzymają podręczniki z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, natomiast uczniowie zakwalifikowani do finału powiatowego otrzymają jako nagrodę zestawy zawierające wyposażenie rowerzysty. Zwycięzcy w każdej z czterech kategorii otrzymają cenne nagrody. Całość projektu finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Finał powiatowy przewidziany jest na 22 maja br. Koordynatorem konkursu na terenie powiatu szydłowieckiego jest Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego


Apel w kościołach o niewypalanie traw

W wielu świątyniach parafialnych powiatu szydłowieckiego, w niedzielę 21 kwietnia kapłani apelowali o niewypalanie traw. Z taką prośbą do proboszczów zwrócili się starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztof Banaszek.

Wielu proboszczów w tym celu Starosta odwiedził osobiście. Celem tych działań i apeli jest próba przemówienia do rozsądku, wyobraźni i sumienia, aby poprzez odpowiedzialność mieszkańców zmniejszyć skalę negatywnego zjawiska, jakim są wywoływane bezmyślnie pożary nieużytków. Pożary traw i zarośli, powodują, bowiem zagrożenie bezpieczeństwa, a nawet śmierć ludzi, straty w ekosystemie, straty materialne i finansowe. Szczególnie drastyczny w zakresie był rok ubiegły, kiedy pożary wywołane podpaleniami spowodowały olbrzymie straty, w tym śmierć strażaka ochotnika.


150 lat temu powstańcy Czachowskiego, zwyciężyli pod Stefankowem

Dziś 22 kwietnia przypada 150 rocznica zwycięskiej bitwy powstańców styczniowych dowodzonych przez pułkownika Dionizego Czachowskiego z wojskami rosyjskimi, dowodzonymi przez majora Dońca-Chmielnickiego. Wydarzenie rozegrało się nieopodal osady Stefanków, położonej w pobliżu Chlewisk, w obecnym powiecie szydłowieckim. Oddział rosyjski liczył według różnych źródeł od 220 do 500 piechurów plus oddział Kozakóww sile . Powstańców było łącznie z oficerami 438, w tym 46 kawalerzystów.

W bitwie według źródeł polskich zginęło sześciu powstańców, w tym kochany przez swoich powstańczych żołnierzy dzielny i waleczny kpt. Stanisław Dobrogojski. Rany odnieśli major Andrzej Łopacki, kapitan kosynierów Olszewski, dowódca II kompanii strzelców kapitan Stanisław Tabaczyński, oraz czterech szeregowych.

Straty rosyjskie według źródeł polskich wynosiły 60 poległych. Strona rosyjska twierdziła, że zginęło ich tylko 14. W ręce polskie dostało się 8 (inne źródła podają 11) jeńców, u których znaleziono 11 tysięcy złotych polskich. Zdobyto trzy fury z żywnością, jeden furgon amunicji, 65 karabinów i 80 ładownic. Bitwa pod Stefankowem , była dużym sukcesem oddziału Czachowskiego. Udało się rozbić duży oddział regularny armii carskiej, zadawszy mu dotkliwe straty.