Tagi: ,

Koniec PO-PIS-u?

Porażka w wyborach samorządowych PiSu, nie jest przyczyną, a jedynie objawem postępującego kryzysu tej partii . Jest on jakościowo inny, niż kryzysy poprzednie. Bowiem partia ta, podobnie jak i Platforma Obywatelska jest strukturą oligarchiczną, która sprawnie funkcjonuje dopóki jest partią władzy, bądź są realne nadziej na wygranie wyborów i zdobycie władzy. W tym modelu partyjnej organizacji jej członkowie są posłuszni własnym bossom, dopóki , kierownictwo zapewnia szanse na realizację podstawowego celu , jakim jest partycypacja we władzy.

Nie są to partie ideowe, dla których spoiwem jest wspólna wizja miejsca Polski we współczesnym świecie, i ważne jest realizowanie celów ideowych. Partie ideowe są w stanie przetrwać okresy dekoniunktury, gdy partie oligarchiczne bez nadziei na zdobycie władzy, rozpadają się.

Wyjście środowiska Marka Jurka z PiSu miało charakter sporu ideowego i miało miejsce w sytuacji sprawowania władzy przez partię Jarosława Kaczyńskiego. To był główny powód stosunkowo słabego odpływu członków tej partii do nowej formacji. Także utworzenie Polski XXI, później zwanej Polską Plus, pomijając fakt jego podłoża, jakim był spór o charakter przywództwa, miało miejsce, gdy PIS był silną opozycją postrzeganą jako alternatywa rządu Tuska. Brak ideowego komponentu tej secesji spowodował, iż inicjatywa ta w przeciwieństwie do Prawicy Rzeczpospolitej musiała umrzeć śmiercią naturalną.


Tagi: , , ,

Akademia pamięci w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

W dniu 17 kwietnia 2013 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 odbyła się Lekcja Katyńska przygotowana przez uczniów klas II A, II C, III C, III B i I C pod kierunkiem Małgorzaty Piwowarczyk, Marzeny Pielas, Justyny Bębenek- Augustyniak i Doroty Nikodym- Wismont. Program składał się z dwóch części. W pierwszej pokazano 13-minutowy montaż fragmentów kronik niemieckich i radzieckich z 1943 i 1944 roku ukazujących przebieg prac ekshumacyjnych przeprowadzonych w lesie katyńskim po odkryciu masowych grobów polskich oficerów.

Druga część zawierała program artystyczny, w którym młodzieży przybliżono okoliczności dokonania zbrodni katyńskiej, powstania kłamstwa katyńskiego, w oparciu o fragmenty dzienników i wierszy, znalezionych przy ofiarach podczas ekshumacji. Lekcja zakończyła się wspomnieniem ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku.

Myślą przewodnią lekcji były słowa Adama Mickiewicza, „ Jeśli o nich zapomnę, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie". Program wywołał żywe zainteresowanie licznej publiczności szkolnej. Obejrzało go ponad 200 uczniów. Za tę autentyczną, pięknie przygotowaną "lekcję historii", nauczycielom i uczniom, podziękował z-ca dyrektora Robert Górlicki, podkreślając znaczenie znajomości historii dla zachowania tożsamości narodowej.