Z dziejów powiatu szydłowieckiego – sesja druga

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu szydłowieckiego i zaproszeni goście, m.in. reprezentanci Straży Granicznej i powiatu skarżyskiego, mogli wysłuchać kilku referatów- efektów badań historycznych nad dziejami powiatu szydłowieckiego.

„Szczególnie cieszy mnie fakt odkrywania przeszłości gmin powiatu szydłowieckiego, które nie są tak obszernie zbadane jak Szydłowiec. Wierzę, że wiedza o przeszłości Chlewisk, Jastrzębia, Mirowa i Orońska będzie umacniała związki mieszkańców całego powiatu szydłowieckiego” – mówi we wstępie do sprawozdania z sesji Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. I rzeczywiście wśród przedstawionych referatów w Zespole Szkół, 29 października 2010r. i zamieszczonych w wydrukowanym sprawozdaniu są: „Sumariusz dochodów i wydatków z dóbr chlewiskich z lat 1676-1678. Przyczynek źródłowy do dziejów gospodarczych okolic Szydłowca w dobie staropolskiej” opracowany przez Jacka Pielasa, „Hrabstwo szydłowieckie u schyłku XVIII wieku” , które ukazał Jacek Wijaczka, „Dobra Chlewiska w czasach Stanisława i Romana Sołtyków” przedstawił w swym artykule Robert Fidos, „Mieszkańcy ziemi szydłowieckiej w armii rosyjskiej 1832-1914” to wyniki dociekań Jacka Legiecia przedstawiające zupełnie nieznaną dotąd kwestię, „Ziemia szydłowiecka w latach I wojny światowej” została nakreślona przez Marka Przeniosło,

„Podziemie niepodległościowe na ziemi szydłowieckiej w latach 1945-1947” napisał i przedstawił Michał Zawisza,


Tagi: , ,

Bezpieczny budżet

Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Szydłowcu, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, budowa dróg powiatowych – to główne plany inwestycyjne tegorocznego powiatowego budżetu. Co więcej przewiduje jego projekt? O tym z przewodniczącym Komisji Budżetowej, radnym powiatowym, sekretarzem gminy Mirów, miłośnikiem dobrej książki Jarosławem Basiakiem.

Red. : - Jakim mianem określiłby pan zatwierdzony 11 lutego przez Radę Powiatu budżet na 2011 rok?

Jarosław Basiak: - Tegoroczny budżet można uznać za zrównoważony i bezpieczny, przygotowany na miarę dochodów, wydatków i zadłużenia, które kształtują się w następujący sposób: dochód w kwocie ok. 35 mln, wydatki 38 mln zadłużenie budżetu ok 3 mln – w granicach 15% .


Wojewoda na „tak” dla szydłowieckiej prokuratury

W samorządzie powiatowym od dłuższego czasu aktualnym tematem jest sprawa Prokuratury Zamiejscowej w Szydłowcu. Dzieję się tak za sprawą analiz Prokuratury Generalnej, zmierzających do likwidacji małych prokuratur rejonowych i ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju. Jak zwykle bywa w tego typu przypadkach, prawdopodobnym powodem są oszczędności.

Czy zamiejscowa Prokuratura w Szydłowcu zmieni status? Wszystko wskazuje na to, że tak. W tym celu starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski starają się o przekształcenie Ośrodka Zamiejscowego w samodzielną Prokuraturę Rejonową.

Efektem tych starań jest uzyskanie deklaracji wsparcia wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, który pisze, że: - w przypadku podjęcia przez Prokuratora Generalnego pozytywnej decyzji w niniejszej sprawie, deklaruje wszelką niezbędną pomoc w zakresie przekazania przedmiotowej nieruchomości w trwały zarząd na rzecz właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury.


Ćwiczenia w kryzysie!

Pozoracja wypadku samochodowego, ewakuacja szkoły ze względu na pozostawiony na jej terenie ładunek wybuchowy, niszczycielska wichura w gminie Jastrząb, zatrucie żródeł wody w gminie Orońsko, czy zaraza krów w gminie Mirów, to tylko niektóre na szczęście pozorowane zagrożenia z jakim przyjdzie się zmierzyć 17 i 18 listopada wyspecjalizowanym służbom i obronie cywilnej, w ramach ćwiczeń służb kryzysowych powiatu i gmin powiatu szydłowieckiego.

Szczególnie 18 X może dojść w Szydłowcu do utrudnień w komunikacji na ulicy Kościuszki, w rejonie Zespołu Szkół im KOP, a także w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i Kolejowej. Ćwiczenia mają także za zadanie sprawdzenie służb obrony cywilnej w na wypadek ogłoszenia stanu wojny.


Nagrody dla zdolnych uczniów

W Starostwie Powiatowym, dziś w czasie posiedzenia Zarządu Powiatu starosta Włodzimierz Górlicki nagrodził zdolnych uczniów szydłowieckich szkół, podległych samorządowi powiatowemu.

Nagrody finansowe przydzielane są przez Zarząd Powiatu, na wniosek dyrektorów szkół, według kryteriów regulaminu przyjętego przez Radę Powiatu.

Stypendium Starosty Szydłowieckiego za semestr roku szkolnego 2011/2012 otrzymali uczniowie z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu: Liceum Ogólnokształcące: Milena Dąbrowa – Technikum: Kamila Karczewska – Technikum Żywienia – Damian Siemieniec – Technikum Mechatroniczne Cezary Syta – Technikum Elektroniczne Marta Lisek - Technikum Żywienia


Odwiedzili chorych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Przedstawiciele powiatu szydłowieckiego, włączyli się do obchodów Światowego Dnia Chorego. W spotkaniu w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Szydłowcu uczestniczył wicestarosta Roman Wożniak, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Joanna Strzelecka oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Andrzej Piotrowski.

Wręczając drobne upominki Wicestarosta życzył pacjentom ZPO przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości w codziennych zmaganiach z chorobą, a pracownikom zadowolenia z wykonywanej pracy. Wzruszającym momentem była wypowiedź jednej z pacjentek, Pani Laury, która w imieniu wszystkich podopiecznych dziękowała gościom za przybycie, ale przede wszystkim za ciepło, które czuć na korytarzach po remoncie i termomodernizacji budynku ZPO. Poziękowała dyrektor Jadwidze Matrackiej za opiekę, ale też wytrwałość i cierpliwość w zmaganiach biurokratycznych. Słowa podziękowania popłynęły też w stronę lekarza, pielęgniarek, rehabilitantek i salowych. Popłynęły łzy wzruszenia!

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie - 13 maja 1992 roku. Światowy Dzień Chorego, jak powiedział bp Kazimierz Górny, jest po to by zachęcić do życzliwości dla człowieka cierpiącego i do wdzięczności wobec pracowników służby zdrowia. Jest to też okazja by zachęcić do czynnego wolontariatu. Święto obchodzone jest 11 lutego.


Perspektywy przedsiębiorczości w powiecie…

Konferencja na temat szans rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zdominowana została wątkiem tworzonego Klastra Gospodarczego Centralnego Okręgu Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego. Koncepcję tego projektu przedstawił prezes Jan Banaszak oraz jego współpracownicy.

Inicjatywa jest o tyle cenna, że daje możliwość współdziałania przedsiębiorstw rożnych branż. Obiecuje pomoc i współpracę na rynkach międzynarodowych, głównie na rynkach rosyjskim i ukraińskim, a także na rynku krajowym. W projekt zaangażowani są także eksperci, samorządowcy i politycy. Przedsięwzięciu temu póki co trzeba jednak dopiero pomóc, bo jest w stadium organizacji, przygotowania projektów i ubiegania się o środki z funduszy unijnych.

Monika Szymańska prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie, przedstawiła działania tej instytucji, która udziela wsparcia na zasadzie szkoleń i pożyczek. Najbliższe biuro tej instytucji jest w Warszawie, co znacznie ogranicza jej możliwy i tak z natury niewielki wpływ na szydłowiecki rynek pracy..