Najstarszy, szydłowiecki rzemieślnik

W letnie ciepłe przedpołudnie spotkaliśmy się na rozmowie z najstarszym, ale nadal czynnym rzemieślnikiem - 85 letnim Władysławem Pochylskim prowadzącym przedsiębiorstwo usługowo-handlowe na ul. Różanej w Szydłowcu. Pan Władysław, pracujący w swoim zawodzie już ponad 40 lat, jest mistrzem w swoim fachu – jak mówi – będzie pracował ile mu sił jeszcze starczy. Władysław Pochylski jest najstarszym przedsiębiorcą działającym w naszym powiecie.

Pochodzi z rodziny inteligenckiej. Z szóstki rodzeństwa pozostał tylko Pan Władysław i najmłodszy brat Robert. Ojciec był przedwojennym działaczem PPS, był z zawodu nauczycielem i pracował w szkole. Brat, który żyje podjął naukę w szkole żeglugi śródlądowej. Natomiast pan Władysław od najmłodszych lat działa aktywnie w różnych dziedzinach. Jego biografia jak sam podaje jest potwierdzona przez IPN. Od 1973 roku prowadzi przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe, które zajmuje się przede wszystkim wyrobami betonowymi o charakterze budowlanym. - Zajmuje się wyrobem od pustaków ściennych, pustaków stropowych, aż po elementy lastryka, schodów, płytek. Prowadzę działalność sam, szykuję też przyjęcie nowego pracownika do pomocy w pracy - tłumaczy Pan Władysław. Działał od najmłodszych lat - Byłem zuchem od najmłodszych lat, potem była okupacja, następnie wstąpiłem do harcerstwa i do 1948 roku prowadziłem drużynę harcerską, przeszliśmy potem do podziemia, tam redagowałem ulotki i od tamtego czasu prowadziłem działania polityczne - opowiada pan Władysław. Zanim rozpoczął własną działalność... - W latach 80' a szczególnie w roku 1985 na terenie Szydłowca rozpoczął się rozwój rzemiosła i ówczesne władze były przychylne do utworzenia u nas Cechu Rzemiosł. Będąc na jednym ze spotkań Cechu w Radomiu przedstawiłem wniosek, że nie możemy takich składek płacić jak dotychczas, ponieważ chcemy reaktywować Cech w Szydłowcu, który w 1948 roku był nielegalnie zlikwidowany. Wracając tego dnia z Radomia spotkałem się na dworcu PKS z Marianem Orzechowskim przedstawiłem mu pomysł i sytuacje a on szybciutko podchwycił pomysł, żebyśmy zajęli się tworzeniem tego cechu. Pan Marian miał za zadanie zawiadomić poszczególnych rzemieślników, że taka jest inicjatywa przywrócenia cechu szydłowieckiego. Ja zająłem się sprawami administracyjnymi, umówiłem się na spotkanie z Heleną Dadej z ówczesną kierownik Rzemiosła i Handlu, aby ustalić ile w poszczególnych gminach mamy rzemieślników. W Szydłowcu mieliśmy około 40 w sumie 120. Starszy cechu w Radomiu doradził mi, żeby opracować cały proces finansowy, składki, harmonogram prac organizacyjnych. Po ciężkich staraniach Cech Rzemiosł zaczął działać 16 grudnia 1984 roku. Podczas pierwszych wyborów zostałem wybrany na członka zarządu a potem na sekretarza cechu - opowiada Pan Pochylski. W następnych latach zorganizowana została spółdzielnia, której Pan Władysław został prezesem i zrezygnował z pracy w cechu na rzecz spółdzielni. Działał tam 10 lat. Obecnie jest honorowym prezesem spółdzielni. - Społecznie działałem również przez większość swojego życia w Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 90' działałem przeciw likwidacji orkiestry - dodaje Pan Władysław. Pan Władysław Pochylski otrzymał wiele wyróżnień za swoją działalność, m.in za zaangażowanie i prace - od Izby Rzemieślniczej, za postawy społeczne i zaangażowanie w sprawy miasta i gminy Szydłowiec - od Towarzystwa Miłośników Ziemi Szydłowieckiej, za pomoc przy odnowie zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym - od Burmistrza Miasta. Odznaczony również: - Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, - Krzyżem Więźnia Politycznego, - Srebrnym Medalem - Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, - Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, - Platynowym medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego. - Największym dla mnie i najważniejszym odznaczeniem za moje działania jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który otrzymałem 16 grudnia 1992 roku od Prezydenta RP - dodaje Pan Władysław.

Za niecały miesiąc 6 września pan Władysław Pochylski skończy 85 lat, życzymy więc zdrowia i wytrwałości w działaniach.


Bezpieczna droga do szkoły

19 kwietnia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy spotkali się organizatorzy i współorganizatorzy powiatowej edycji konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. W spotkaniu wzięli udział: wicestarosta szydłowiecki Roman Woźniak, przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele z gmin powiatu szydłowieckiego, funkcjonariusze Policji i Państowej Straży Pożarnej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Konkurs obejmować będzie dwa etapy: I – eliminacje gminne dla wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-II gimnazjów, II – finał powiatowy dla 20 uczniów z każdej gminy (5 dziewcząt i 5 chłopców ze szkół podstawowych oraz 5 dziewcząt i 5 chłopców z gimnazjów). Celem konkursu jest szerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie przystępujący do eliminacji gminnych otrzymają podręczniki z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, natomiast uczniowie zakwalifikowani do finału powiatowego otrzymają jako nagrodę zestawy zawierające wyposażenie rowerzysty. Zwycięzcy w każdej z czterech kategorii otrzymają cenne nagrody. Całość projektu finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Finał powiatowy przewidziany jest na 22 maja br. Koordynatorem konkursu na terenie powiatu szydłowieckiego jest Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego


V Powiatowy Konkurs Matematyczny

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego, organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu. Konkurs patronatem honorowym objęli: starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i Burmistrz Andrzej Jarzyński. Cel konkursu - to integracja uczniów powiatu szydłowieckiego interesujących się matematyką oraz rozwijanie matematycznych zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół podstawowych.

Tradycyjnie konkurs składał się z trzech etapów. Do I szkolnego przystąpiło 94 uczniów z 14 szkół z terenu powiatu szydłowieckiego. II gminny etap konkursu, który odbył się 13 grudnia 2012r. w czterech szkołach: PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, PSP w Nowym Dworze, PSP w Orońsku i PSP w Mirowie.

Spośród 27 zwycięzców I etapu wyłoniono 8 finalistów:


Konkurs wielkanocny

Po raz czwarty Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, organizuje konkurs dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników świetlic i innych ośrodków edukacyjno-kulturalnych. W wielkanocnym konkursie plastycznym pt. „Wielkanoc w Powiecie Szydłowieckim 2013”, którego celem jest wybranie kartki wielkanocnej.

W ubiegłym roku wpłynęło 406 prac. Wybrana kartka została wydrukowana i służyła do przekazania życzeń świątecznych i jednocześnie promocji powiatu.

Aby wziąć udział w konkursie należało zapoznać się z regulaminem i dostarczyć w terminie do dnia 4 marca 2013r. jedną prace wykonane w technikach dowolnych np.: malarstwo, rysunek, wycinanki i inne formy plastyczne w formacie A4. Tematyka prac powinna nawiązywać do świąt wielkanocnych, jednak interpretacja tematu jest dowolna. Praca może też nawiązywać tematem do powiatu szydłowieckiego w dowolnej formie.


„Widzieć więcej” 2013

W niedzielny wieczór 3 lutego na uroczystej gali finałowej IV edycji plebiscytu „Widzieć Więcej” główną nagrodę otrzymała siostra Magdalena Rojek. Tegoroczną galę wręczenia nagród poprowadzili Paulina Padzik i Adam Frąk.

Na wstępie główny organizator plebiscytu Przemysław Duda przywitał wszystkich gości, życzył miłych wrażeń i pokrótce opowiedział o plebiscycie. - Przed czterema laty redakcja telewizji sigu.tv i portalu swzygmunt.pl zorganizowali pierwszy plebiscyt „Widzieć Więcej”. Głównym jego założeniem jest uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych i zaangażowanych w działania na rzecz szydłowieckiej młodzieży – powiedział Przemysław Duda.

Człowiekiem Roku w plebiscycie "Widzieć Więcej" została s. Magdalena Rojek. Nagrodę wręczał Przemysław Duda. Zwyciężczyni Siostra Magdalena, od lat związana jest Szydłowcem i parafialną świetlicą "Nazaret", gdzie pracuje z dziećmi i młodzieżą, wspierając ich w nauce, zdobywaniu nowych doświadczeń i rozwijaniu pasji.


Tagi: , ,

Szydłowiecki akcent uroczystości na Watykanie

W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca, podczas liturgii eucharystycznej Papież Benedykt XVI, wręczy paliusze 44 arcybiskupom z całego świata. Jest wśród nich trzech Polaków: ks. abp Stanisław Budzik, ks. abp Wiktor Skworc a także pochodzący z Szydłowca, ks abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Podczas nominacji każdy z 44 arcybiskupów, którzy w tym roku otrzymali paliusz będzie miał okazje zamienić kilka zdań osobiście z Papieżem Benedyktem XVI – poinformował ks. Albert Warso, pracownik Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie.

Paliusze są kolistymi wstęgami w kształcie naszyjnika, ozdobione sześcioma krzyżami i wykonane z białej, owczej wełny. Są symbolem władzy, jaką zgodnie z prawem metropolita pozostający w komunii z Kościołem Rzymu obejmuje w swojej metropolii. Arcybiskup metropolita zakłada paliusz tylko na terenie swojej własnej metropolii podczas uroczystej liturgii.