Sukcesy Bartosza Kaszuby - ucznia Publicznego Gimnazjum nr 1

Bartosz Kaszuba, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu , został laureatem dwóch konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum województwa mazowieckiego: konkursu historycznego i konkursu geograficznego w roku szkolnym 2012/2013. Tytuł laureata otrzymali uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Bartosz uzyskał 81,5% prawidłowych odpowiedzi z geografii i 88,5% z historii.

Aby dotrzeć do zawodów finałowych, należało przejść przez etap szkolny oraz rejonowy. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że nasz uczeń na szczeblu rejonowym uzyskał bardzo dobre wyniki: z geografii 98,5% poprawnych odpowiedzi, a z historii 100%. A przecież Bartosz jest dopiero w drugiej klasie gimnazjum.

Należy zwrócić uwagę na sumienność i obowiązkowość Bartosza. Regularnie uczestniczył w zajęciach nadobowiązkowych z tych przedmiotów, poszerzał i utrwalał swoją wiedzę. Nie ulega wątpliwości, że interesuje się on zagadnieniami z dziedziny geografii czy historii, jest też niezwykle pracowity. A przy tym, jak twierdzą jego koledzy, jest nieocenionym kolegą, zawsze służy pomocą, często poświęca swój wolny czas, by wytłumaczyć niejasne dla nich zagadnienia. Znajduje też czas na wspólne wyjścia, wycieczki rowerowe.

Jak sam twierdzi, zainteresowanie historią zaszczepili w nim jego bracia. Gdy był małym chłopcem, przynosili do domu różne czasopisma historyczne, które on czytał. Zdobywane wiadomości poszerzał najpierw w szkole podstawowej, a obecnie w gimnazjum. Uzyskanie tytułów laureata z dwóch przedmiotów jest ukoronowaniem jego pracy. Uroczyste zakończenie edycji konkursów przedmiotowych dla laureatów odbędzie się w dniu 13 maja 2013 roku w auli Wydziału Matematycznego i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Na pewno nie zabraknie na nim naszego ucznia.

Tytuł laureata zwalnia go z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej (historia i WOS) oraz z części przyrodniczej. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów. Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata przyjmowani są również do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od obowiązujących kryteriów.

Do konkursów przygotowywały ucznia nauczycielki: z geografii - mgr Marianna Łaska, z historii - mgr Jadwiga Sochacka.

Bartoszowi serdecznie gratulujemy!


Dodaj Komentarz