Zamawiają atrakcje na Swięto Żelaza i Stali

Gmina Chlewiska ogłosiła zamiar zamowienia usługi związanej z zorganizowaniem cyklicznej imprezy pod nazwą ,,XV Święto Żelaza i Stali". W specyfikacji istotnych warunków zamowienia znalazły się wymagania, z których można zorientować się co bedzie się działo na sierpniowej imprezie. Zadaniem Wykonawcy będzie także zapewnienie wszystkich wymaganych ofertą atrakcji a także uporządkowanie terenu na którym będzie zorganizowana impreza tj. Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach, ul. Szkolna 34, 26-510 Chlewiska.

Usłogodawca zobowiązany wykona: 1. Ustawienie sceny o wymiarach 8m na 6m wraz z oświetleniem, nagłośnieniem według riderru artystów, 2. Zabezpieczenie imprezy przez Agencję Ochrony oraz umieszczenie płotków ochronnych, 3. Ustawieni namiotu Vip o wymiarach 8m na 5m z podestami oraz garderobą, 4. Wykonanie projektu plakatu oraz wydruk w ilości 300 szt. a także dostarczenie dwóch banerów reklamowych o wymiarach wysokość l,30m., długość 2 m. 5. Zapewnienie reklamy w lokalnym radiu poprzez spoty reklamowe oraz organizację konferencji, 6. Zapewnienie występów artystyczno- teatralnych zespołów, 7. Zapewnienie programu dla dzieci, 8. Zapewnienie występu zespołów Disco Polo, Biesiadnego a także gwiazdy wieczoru, 9. Zapewnienie darmowego wesołego miasteczka z trzema urządzeniami. 10. opłacenie składki do ZAiKS za publiczne wykonania lub odtwarzanie utworów.

Wykonawca może przedstawić Zleceniodawcy dodatkowo także własne propozycje uzupełnienia lub wprowadzenia pewnych zmian, jeżeli będą one miały korzystny wpływ na realizację zadania.


Przywołana pamięć "Żołnierzy Wyklętych"

Przywołana pamięć Żołnierzy Niezłomnych, dedykowana im pamiątkowa tablica umieszczona w szydłowieckim parku Niepodległości, to owoc ustanowionego kilka lat temu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizacje jego obchodów w naszym mieście podjął wtedy Samorząd Gminny i środowisko Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W Parku Niepodległości w Szydłowcu odsłonięto 1 marca tablicę poświęconą pamięci żołnierzy i konspiratorów Zgrupowania Wolność i Niezawisłość, działających na terenie Szydłowca i powiatu szydłowieckiego w latach 1946-1954. Pomnik – tablicę pamiątkową odsłonili: prezes szydłowieckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zofia Pawlak, burmistrz Szydłowca Artur Ludew i wicestarosta szydłowiecki Roman Woźniak. Oni także w postument pomnika –tablicy włożyli Akt Erekcyjny i Listę 66 żołnierzy i konspiratorów walczących na Ziemi Szydłowieckiej, w oddziale ppor. Mariana Sadowskiego ps. Dzida (1925-1949), którego zdjęcie w czasie uroczystości było wyeksponowane na pamiątkowym postumencie. Wcześniej treść Aktu, odczytał Tomasz Krzemiński z szydłowieckiego Koła ŚZŻAK Koło Szydłowiec.

W czasie uroczystego odsłonięcia tablicy głos zabrali: burmistrz Artur Ludew, prezes Zofia Pawlak oraz wiceprezes Zarządu Okręgu Radom ŚZŻAK Edward Koleja oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Jarosiński. Ten ostatni nakreślił sytuację w Polsce, po zakończeniu wojny, w której żołnierze WiN zmuszeni byli podjąć nierówną walkę, za którą płacili często najwyższą cenę. Modlitwę za poległych i zmarłych żołnierzy i konspiratorów WiN odmówił ks. kan. Adama Radzimirski proboszcz szydłowiecki. On także wraz z ks. Norbertem Skawińskim poświęcił pamiątkową tablicę.


Tagi: , ,

Przygotowania do Orszaku nabierają tempa

Z wielkim rozmachem trwają przygotowania II w naszym mieście Orszaku Trzech Króli, który przejdzie ulicami Szydłowca 6 stycznia nowego 2016 roku. Orszak to duże przedsięwzięcie, w którego przygotowaniu dzięki pełnej zapału postawie księdza Andrzeja Kani bierze już udział bardzo wiele osób.

Ksiądz Andrzej ostatnio na antenie Radia Szydłowiec powiedział „Chcemy, aby ten po raz drugi organizowany Orszak był jeszcze barwniejszy. Pracuje nad tym obecnie 5 pracowni krawieckich, w których z ponad 300 metrów materiału szyte są stroje dla ponad setki dzieci. Z kolei w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zatroszczyli się o drewniane miecze i tarcze. Dzieci i młodzież, ale także dorośli mogą wziąć udział w licznych konkursach, związanych z Orszakiem Trzech Króli np. plastycznym, fotograficznym czy na szopkę bożonarodzeniową.”. Orszak Trzech Króli to bezpośrednie nawiązanie do tradycji jasełek ulicznych. Przypomina o bogatej polskiej tradycji i zachęca do radosnego świętowania Bożego Narodzenia.

Inicjatywa zorganizowanie Orszaku, narodziła się w Polsce, w szkole „Żagle” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik”. Po raz pierwszy w przestrzeni miejskiej świętowano Orszak w 2009 roku. W 2015 przeszedł już ulicami 300 miejscowości w 7 krajach, na czterech kontynentach.


Tagi:

W Szydłowcu odnowiono cmentarz z pierwszej wojny światowej

Na usytuowanym w starej części cmentarza parafialnego, cmentarzu wojennym z I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, wykonano prace remontowe. Gmina Szydłowiec wydała na ten cel wsparcie finansowe od Wojewody Mazowieckiego, w wysokości 10 000 złotych. W ramach remontu poprawiono częściowo ogrodzenie uszkodzone przy wykonywaniu prac na sąsiednich grobach. Wykonano utwardzenie nawierzchni grysem i wymieniono na chodnikach płyty z piaskowca oraz zabezpieczono położone na poziomie trawnika płyty nagrobne.

W ubiegłym roku staraniem Gminy Szydłowiec wykonano prace budowlane na cmentarzu żołnierzy poległych w bitwie pod Barakiem we wrześniu 1939 roku. Za przyznaną dotację w wysokości 18 tys. złotych i środki z budżetu Gminy, wykonano chodniki między mogiłami żołnierzy. Łącznie ułożono 260 m² kostki brukowej. Zamontowano także nowe obrzeża – oporniki granitowe, a na części czołowej pomnika płyty granitowe, do składania wiązanek i ustawienia zniczy. Wymienione było także kilka uszkodzonych słupów ogrodzenia oraz zamontowane 5 nowych przęseł. Uporządkowano także zieleń.

Obecnie jednak w związku z Uroczystością Wszystkich Świętych, trzeba zauważyć pustki na mogiłach. Osoby odwiedzające cmentarz z pewnością będą jak co roku chętnie tutaj zapalać znicze i ustawiać kwiaty.


Tagi: , ,

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Eucharystia, owoc paschalnej ofiary Jezusa Chrystusa, ciągle obecna jest w Kościele i świecie. Stanowi centrum Kościoła i świata. Szczególną, społeczną cześć Eucharystii, Polacy co roku oddają w procesji Bożego Ciała. Ulicami miast, miasteczek i wiosek, jak Polska długa i szeroka, idą za Najświętszym Sakramentem rzesze ludzi. W Szydłowcu procesja wyruszyła bezpośrednio po przedpołudniowej mszy świętej. Przy czterech ołtarzach zatrzymywano się i aby adorować Jezusa Eucharystycznego i rozważać Ewangelię.

Ołtarze polowe wybudowane były: przy Starostwie Powiatowym na Placu Marii Konopnickiej, przy budynku spółki Impromex na ul. Zamkowej, przy Rondzie Solidarności i przy Rynku Wielkim. Kolejno krótkie homilie wygłosili przy nich kapłani: ks. Norbert Skawiński, ks. Krzysztof Nowosielski, ks. Andrzej Kania i ks. prob. Adam Radzimirski.

Na zakończenie uroczystej procesji ks. kan. A. Radzimirski pobłogosławił obecnych na procesji wiernych i całą parafię Najświętszym Sakramentem. Dzisiaj patrząc na rzesze idące w całej Polsce za Jezusem Eucharystycznym, można jak ów człowiek prosty z Listu św. Pawła do Koryntian powiedzieć: „Prawdziwie Bóg jest między wami” 1 Kor 14,25. Eucharystia uobecnia paschę chrześcijańską, która została spełniona na Krzyżu, ofiarą Chrystusa. W czasie Ostatniej Wieczerzy, Pan Jezus ustanowił Eucharystię, zwiastując proroczo i antycypując, to co wkrótce się stanie: swoją śmierć i zmartwychwstanie.


Tagi: , ,

Przedstawienie o Męce Pańskiej, w farze św. Zygmunta

Widowisko teatralne o męce i śmierci Jezusa Chrystusa, zostało premierowo zagrane, w szydłowieckiej farze. Było to duże przeżycie dla tych, którzy obejrzeli przedstawienie, a także samych aktorów i osób, które zaangażowały się w przygotowanie Misterium. W pełnej nastroju inscenizacji, można było oglądając przedstawianie, zamyślić się na Tajemnicą Krzyża, który przyjął Syn Boży „dla naszego zbawienia”.

Misterium przygotowała młodzież działająca w różnych ruchach i stowarzyszeniach parafialnych, pod kierunkiem ks. Norberta Skawińskiego. W sumie w przedstawieniu zaangażowanych jest ponad 30 osób. Wśród nich: Jezus - Maciej Adamczyk, Judasz - Karol Mamla, Piotr - Tomasz Sokołowski, Maria Magdalena - Irmina Pijarska, Maryja - Aleksandra Drabik, Piłat - Krzysztof Gozdek.

Misterium Męki Pańskiej będzie można zobaczyć jeszcze raz, w Niedzielę Palmową 29 marca, o godz. 19.30, w szydłowieckiej farze św. Zygmunta.


Dorota Sokołowska mazowieckim wicekuratorem oświaty

Dorota Sokołowska dotychczasowa dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty, została powołana na Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty. W latach 2005-2008 D. Sokołowska pełniła funkcję wicedyrektora szydłowieckiego Zespołu Szkół. im Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Nominację wręczył dziś w Warszawie wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Wicekurator Sokołowska urząd oficjalnie obejmie w najbliższy poniedziałek. Cieszę się z awansu - powiedziała Sokołowska, bo to oznacza dla mnie rozwój. Nominacja oznacza, że ktoś dostrzegł we mnie takie cechy, które zdecydowały o powierzeniu mi tego stanowiska. Wierzę, że mogę wnieść coś dobrego w ten obszar działania.

Obecnie w Mazowieckim Kuratorium Oświaty jest jeszcze wakat na stanowisku Kuratora, w związku z objęciem przez Karola Semika, dotychczasowego kuratora mazowieckiej oświaty, funkcji wiceprezydenta Radomia.