Tagi: , , ,

Akademia pamięci w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

W dniu 17 kwietnia 2013 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 odbyła się Lekcja Katyńska przygotowana przez uczniów klas II A, II C, III C, III B i I C pod kierunkiem Małgorzaty Piwowarczyk, Marzeny Pielas, Justyny Bębenek- Augustyniak i Doroty Nikodym- Wismont. Program składał się z dwóch części. W pierwszej pokazano 13-minutowy montaż fragmentów kronik niemieckich i radzieckich z 1943 i 1944 roku ukazujących przebieg prac ekshumacyjnych przeprowadzonych w lesie katyńskim po odkryciu masowych grobów polskich oficerów.

Druga część zawierała program artystyczny, w którym młodzieży przybliżono okoliczności dokonania zbrodni katyńskiej, powstania kłamstwa katyńskiego, w oparciu o fragmenty dzienników i wierszy, znalezionych przy ofiarach podczas ekshumacji. Lekcja zakończyła się wspomnieniem ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku.

Myślą przewodnią lekcji były słowa Adama Mickiewicza, „ Jeśli o nich zapomnę, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie". Program wywołał żywe zainteresowanie licznej publiczności szkolnej. Obejrzało go ponad 200 uczniów. Za tę autentyczną, pięknie przygotowaną "lekcję historii", nauczycielom i uczniom, podziękował z-ca dyrektora Robert Górlicki, podkreślając znaczenie znajomości historii dla zachowania tożsamości narodowej.


Przedszkole Miś w Gminie Mirów już funkcjonuje!

Od 2 kwietnia w Gminie Mirów, najmłodsi mieszkańcy mają większy dostęp do edukacji przedszkolnej. Wszystko to możliwe jest dzięki realizacji projektu w ramach, którego w Zbijowie Małym, w Gminie Mirów zostało utworzone Przedszkole Miś.

Projekt realizowany przez Gminę Mirów zakładający utworzenie przedszkola współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod nazwą „Przedszkole MIŚ” realizowany będzie w okresie od 01.03.2013 r. do 30.09.2014 r. Ogólna wartość projektu wynosi 399 923, 00 zł w tym: dofinansowanie w ramach EFS 339 823, 00 zł, natomiast wkład własny Gminy Mirów to 60 100,00 zł. Głównym celem projektu jest objęcie wychowaniem przedszkolnym przez okres 18 miesięcy, 30 dzieci w wieku 3-4 lat, które dotychczas nie uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym z terenu Gminy Mirów.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola Miś mają szansę rozwoju poprzez zabawę i różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne. Aby podniesienie, jakość usług edukacyjnych wprowadzono zajęcia z języka angielskiego, teatralno-taneczne, artystyczne gimnastyczne z elementami korekcji oraz korekcję wad wymowy. Aby wszystkie te zajęcia przynosiły zamierzony efekt zastaną do nich zakupione niezbędne pomoce naukowe.