Wstawiają się za Prokuraturą!

Samorządowcy z gmin Szydłowiec, Mirów, Chlewiska, Orońsko, Jastrząb i Wierzbica wraz ze samorządem powiatowym w Szydłowcu, zdecydowanie opowiadają się za funkcjonowaniem w Szydłowcu Prokuratury. Samorządowcy spotkali sie dzis w tej sprawie u burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego i przygotowali pismo do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.

Z przyjętego stanowiska wynika, że jeszcze jest czas na rozsądne rozwiązania. Przygotowano ponownie wspólne wystąpienie, skierowane do Prokuratora Generalnego. W piśmie przetoczono ponownie wszystkie fakty, z których jasno wynika w świetle przyjętych kryteriów zasadność funkcjonowania szydłowieckiej prokuratury.

W imieniu wszystkich zebranych przedstawicieli samorządów sygnowali starosta Włodzimierz Górlicki, burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący rad powiatowej i gminnej: Marek Sokołowski i Krystyna Bednarczyk. Pismo zostanie dostarczone do Prokuratury Generalnej w najbliższy poniedziałek.


Tagi: , ,

Życzenia z powiatu

Z okazji przypadającego w tym miesiącu jubileuszu 5-lecia przyjęcia Sakry Biskupiej ks. bp. Wacława Depo. Z powiatu szydłowieckiego skierowano życzenia wielu łask Bożych dla – Zasłużonego dla Powiatu Szydłowieckiego i szczególnie bliskiemu sercom rodaków Biskupa.

Życzenia skierowane zostały także z okazji imienin Jubilata, wyrażające wdzięczność i pamięć


Święci Archaniołowie - Michał, Rafał i Gabriel

Książę niebieski, święty Michale, Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale; W dzień sądu Boga na trybunale Bądź mi patronem, święty Michale.

Kościół katolicki obchodzi 29 września święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.

Imię Michał, wzięte z hebrajskiego Mika'el, znaczy "Któż jak Bóg". Św. Michał w Piśmie Świętym wymieniany jest pięć razy. W najbardziej wymowny sposób czyni to Autor ostatniej księgi Pisma Świętego czyli Apokalipsy - św. Jan Apostoł: "I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony na ziemię, a z nim zostali strąceni jego aniołowie" (Ap 12, 7-9). Po zwycięstwie nad zbuntowanymi duchami św. Michał Archanioł został wodzem zastępów niebieskich. Jest on duchem czystym, oddanym bez reszty Stwórcy, wielbicielem Matki Boga. Doznaje on wielkiej radości z wypełnienia woli Bożej i pomaga ludziom w ich uszczęśliwianiu. Przed przyjściem Chrystusa na ziemię, nazywano św. Michała księciem narodu wybranego. Prorok Daniel zalicza go do jednego z pierwszych książąt. Zapewnia, że tylko Michał Archanioł może pomóc w walce z wrogiem. W Nowym Testamencie św. Michał kontynuuje te rolę obrońcy jako Patron i Anioł Stróż Kościoła. Przychodzi z pomocą wiernym w najtrudniejszych dla nich chwilach. Papież Bonifacy I w V w. poświęcił św. Michałowi bazylikę w Rzymie i nakazał corocznie, dnia 29 września obchodzić rocznicę tego faktu. Święto rozciągnięto na Kościół powszechny i do dziś je obchodzimy.


Rośnie szansa na utrzymanie szydłowieckiej prokuratury!

Z informacji przekazanej przez starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego wynika że szydłowiecka prokuratura będzie utrzymana. Takie zapewnienia padły ze strony ministra Kwiatkowskiego, u którego interweniowała w tej sprawie minister Ewa Kopacz.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości obecne usytuowanie prokuratur na Ziemi Radomskiej jest optymalne. Oznacza to że zarówno prokuratura szydłowiecka jak i ośrodek w Lipsku będą nadal funkcjonować!

Zapewnienia polityków i ich życzliowość są bardzo ważne, nie zwalniają jednak miejscowych samorządowców od dalszego działania. Będziemy mogli cieszyć się z sukcesu kiedy zapewnienia te będą miały kształt decyzji, w wyniku których, w Szydłowcu powstanie Prokuratura Rejonowa!


Nie zmarnować szansy na Prokurature w Szydłowcu!

Ciągle jest szansa na utrzymanie Prokuratury w Szydłowcu. Szydłowiecki Ośrodek zamiejscowy, w którym pracuje 6 prokuratorów, spełnia wszystkie kryteria aby mieć status prokuratury rejonowej.

4 października w Warszawie odbędzie się protest Związków zawodowych działających w prokuraturze przeciwko likwidacji wielu jednostek. Ta sprawa musimy zainteresować przewodniczącego prokuratora Skalę z Katowic. Informacje jakoby powodem likwidacji szydłowieckiego Ośrodka Zamiejscowego był zbyt wysoki czynsz, są demagogiczne i nieprawdziwe, zważywszy na deklaracje zarówno samorządu powiatowego jak i miejskiego w zakresie remontów, wykonania elewacji budynku i parkingu, a także działań zmierzających do przekazania zajmowanej części budynku na własność albo w trwały zarząd. Obecnie właścicielem i zarządcą budynku jest Straż Pożarna. Szydłowiecki ośrodek miejski oddalony jest o 28 km od Przysuchy, W Szydłowcu funkcjonuje Sąd Rejonowy i Komenda Powiatowa Policji. Rodzi się pytanie ile będą kosztować dojazdy prokuratorów, policjantów, świadków i osób zainteresowanych z terenu powiatu szydłowieckiego do Przysuchy, z pewnością grubo więcej jak płacone 2 tysiące czynszu miesięcznie. W sytuacji zagrożenia podstawowego interesu naszego miasta i powiatu z inicjatywa spotkania przedstawicieli samorządów wyszedł burmistrz Andrzej Jarzyński. Odbędzie się w piątek 30 września o godz. 11. Ostateczna decyzja o likwidacji niektórych jednostek zapadnie w połowie października, jeszcze jest czas na działanie..


Nowy widok na farę i na Szydłowiec

Rozebrano blisko 150 letnią charakterystyczną kamienicę z podcieniami zlokalizowaną na rogu ulicy Kieleckiej i Kościuszki. Stan tego budynku od lat był fatalny i ostatnio była to praktycznie ruina. Rozbiórka budynku odsłoniła nowy widok na ulice Kielecką i na farę. Warto wykorzystać ten stan, do spojrzenia na farę z nowej perspektywy.

Z perspektywy kilku dni jakie już minęły chciałbym podzielić się także kilkoma refleksjami z wizyty w Szydłowcu ministrów Ewy Kopacz i Radosława Sikorskiego.

W sobotę ulicami naszego miasta spacerowali, w towarzystwie miejscowych notabli. Na stronie Domu na Skale ukazała się relacja z tego wydarzenia, która nie wszystkim przypadła do gustu. Tak to już jest, że staramy się pisać życzliwie, ale bez czołobitności. Czołobitność jest bowiem zabójcza dla każdego "medium", dla uprawiających to rzemiosło. W tym przypadku to hobby, ale jeśli nawet już to rodzaj dziennikarstwa obywatelskiego.


Prokuratura na gilotynie?

Prokuratura Generalna przygotowała listę małych prokuratur, które mogą zostać zamknięte. Opracowano ją według obszaru działania Prokuratur Apelacyjnych – poinformował wczoraj na swojej stronie TVN24. Pośród wymienionych na liście prokuratur przeznaczonych być może do likwidacji widnieje również Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu.

Przypomnijmy. Ośrodek Zamiejscowy w Szydłowcu funkcjonuje prawie 15 lat, pracuje w nim 6 prokuratorów. Swą właściwością obejmuje 5 gmin powiatu szydłowieckiego oraz gminę Wierzbica z powiatu radomskiego, będącą dodatkowo w podległości terytorialnej Sądu Rejonowego w Szydłowcu.

Na początku tego roku w sprawie ZOPR w Szydłowcu samorządowcy powiatowi i miejscy prowadzili liczne działania zmierzające do przekształcenia Prokuratury w samodzielną jednostkę. Zdaniem prowadzących sprawę samorządowców, szydłowiecka Prokuratura spełniała i dotychczas spełnia wszystkie kryteria, aby funkcjonować jako jednostka samodzielna szczebla rejonowego. Wynika to także między innymi z pism kierowanych do Prokuratora Generalnego przez przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego, starostę Włodzimierza Górlickiego, burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz wójtów gmin Orońsko, Mirów, Jastrząb, Chlewiska i Wierzbica.


15 tys. osób na pielgrzymce rodzin na Jasną Górę

Z udziałem ok. 15 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się 27. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw. Abp Andrzej Dzięga z Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski apelował o miejsce dla Boga w życiu rodzinnym i społecznym. Małżonkowie odnowili ślubną przysięgę, a nowi doradcy życia rodzinnego złożyli przyrzeczenia. Tegoroczna pielgrzymka była szczególnym wołaniem o szacunek dla życia.

W kazaniu podczas Mszy św. celebrowanej na szczycie jasnogórskim metropolita szczecińsko-kamieński przypomniał, że państwo nigdy nie zastąpi wspólnoty rodzinnej, która zawsze pozostanie podstawą i szkołą życia społecznego. - Mądre państwo wspiera mądrym prawem zdrową rodzinę – mówił abp Dzięga. Ubolewał, że „wielu współczesnych tzw. architektów nowego społeczeństwa chciałoby odsunąć tradycyjną rodzinę i zastąpić jej funkcję odpowiednio umocowanymi instytucjami i programami państwowymi”. - Wręcz gołym okiem widać, że już tylko Bóg i trochę Kościół przeszkadza im w swawolnym urządzaniu świata. Powstaje nowa mitologia europejska oparta na diabolicznej niechęci do zaakceptowania Boga w realiach ziemskich spraw – mówił kaznodzieja. Kaznodzieja apelował, by zwłaszcza teraz w czasie kampanii wyborczej nie dać się zwieść słowom wypowiadanym przez kandydatów o rodzinie. – Jak oni teraz pięknie mówią o rodzinie! Czy to naprawdę ci sami, co tak niedawno mówili inaczej i głosowali inaczej? Dobrze pamiętamy dyscyplinę partyjną w głosowaniach parlamentarnych, w sprawach sumienia, gdy chodziło o decyzję, czy obywatelski projekt ustawy chroniący skutecznie ludzkie życie od poczęcia będzie mógł być procedowany w polskim parlamencie – mówił abp Andrzej Dzięga.

Jak powiedział bp Kazimierz Górny Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, pielgrzymka była modlitwą o to, aby w naszym kraju zawsze szanować życie. Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP przypomniał, że „małżeństwo w Kościele jest sakramentem, w którym Chrystus Pan uświęca małżonków, nijako konsekruje do wypełniania obowiązków rodzicielskich, a nierozerwalność małżeństwa jest fundamentem rodziny”. W darach ofiarnych złożony został m.in. stumetrowy pas materiału z przepisaną na nim instrukcją Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i godności jego przekazywania „Donum Vitae”. Instrukcję przepisała młodzież szklona archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z okazji tegorocznego Marszu dla Życia.


Piekieliszki. Dożynki Ziemi Wileńskiej!

Wielkim świętem dziękczynienia za plony były dożynki samorządu rejonu wileńskiego, które odbyły się 24 września w Piekliszkach, przy zabytkowym dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestniczyło w nim gminy z Wileńszczyzny, delegacje zaprzyjażnionych samorządów z Republki Litewskiej, Białorusi i przede wszystkim z Polski. Wśród kilkunastu polskich delegacji była grupa samorządowców z powiatu szydłowieckiego.

W słoneczny trochę jesienny już koloryt parku, barwnie wtapiały się przepiękne dekoracje dożynkowe 23 starostw (gmin) z Rejonu Wileńskiego. Otwarcie stoisk nastąpiło o godz. 10 miejscowego czasu. Następnie na głównej alei parkowej uformował się dożynkowy korowód, który przeszedł z darami przed dworek Józefa Piłsudskiego, gdzie gospodyni dożynek mer Maria Rekść, przyjmowała poszczególne delegacje i niesione dary dożynkowe.

Mer Marii Rekść przekazali pozdrowienia, podziękowania, życzenia i obraz Zamku w Szydłowcu, goście z Powiatu Szydłowieckiego: przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski, członkowie Zarządu Barbara Majewska i Marek Figarski, radni Jarosław Basiak i Cezary Sierawski oraz sekretarz powiatu Krzysztof Bernatek. Delegacji szaternickiej przewodniczył starosta Wiesław Starykowicz.


Warszawa: 7 rocznica powstania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Biskup Polowy WP Józef Guzdek przewodniczył dziś w Katedrze polowej WP Mszy św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej(NwOSG), obchodzącego 7 rocznicę powstania. W homilii zachęcał pograniczników, aby czas obchodzonej rocznicy był dla nich okresem podsumowań i refleksji, a także czasem wdzięczności za dobro jakie podczas minionych lat wydarzyło się za sprawą pracujących w nim ludzi.

Do katedry polowej przybyły liczne poczty sztandarowe, obecni byli przedstawiciele Służby Celnej i Policji formacji na co dzień współpracujących z NwOSG. Eucharystia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Oddziału i odegrania Mazurka Dąbrowskiego. Przybyłych powitał ks. kmdr Ryszard Preuss, kapelan NwOSG. –Wrzesień to miesiąc pamięci narodowej, w którym wspominamy chwałę oręża polskiego, żołnierzy Wojska Polskiego, wspominamy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, którzy jako pierwsi podejmowali walkę w obronie Ojczyzny, im winniśmy jesteśmy naszą modlitwę, bo dali piękny przykład miłości Ojczyzny - powiedział. Podkreślił, że funkcjonariusze NwOSG przychodzą do kościoła garnizonowego, aby podziękować za dobro jakie spotkało ich od czasu powstania jednostki.

W homilii bp Józef Guzdek powiedział, że siódma rocznica powstania NwOSG jest okazją do podsumowań i dziękczynienia. Powiedział, że podobnie jak NwOSG i on jest siedmiolatkiem [jako biskup]. – NwOSG świętuje 7. Rocznicę swego powstania, a więc idziemy razem. Wasza obecność w katedrze i udział we Mszy św. jest znakiem mądrego podejścia do minionego czasu, bo zdobywacie się na chwilę zatrzymania i refleksji nad tym, czym zostały wypełnione te minione lata. Dziękujecie za całe dobro, za ludzi z którymi codziennie pracujecie, za wzajemną życzliwość i uśmiech. Warto to odkryć i warto za to dziękować. –powiedział bp Guzdek.


Ministrowie PO-spacerowali w Szydłowcu

Z 1.5-godzinnym spóźnieniem, wczoraj po 18-tej do Szydłowca dojechał autobus PO z minister Ewą Kopacz i Radosławem Sikorskim na pokładzie. Wysiadających przywitali starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, władze miejskie z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim na czele, przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyną Bednarczyk oraz wiceprzewodniczącymi: Arturem Łyczkiem i Leszkiem Jakubowskim.

Harmonogram wizyty ministrów w Szydłowcu był z punktu widzenia szydłowieckiego zjadacza chleba - mało atrakcyjny. Wizyta polegała na spacerze Ewy Kopacz i Radosława Sikorskiego ulicami miasta, po to aby „zahaczyć” o kilka miejsc. Były to: począwszy od rynkowej płyty - Ulica Radomska, Park Niepodległości, w którym ministrowie złożyli wiązanki pod dwoma obeliskami oraz na zakończenie spaceru przejście ulicami: Kościuszki, Spółdzielczą do ostatniego punktu znajdującego się przy ulicy Wschodniej tj. Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, dla oceny postępujących prac przy Orliku.

W rzeczywistości ministrowie podczas ostatniego punktu spaceru odwiedzili w szkole jedynie kilka pomieszczeń, witając się uprzednio z dyrektor szkoły i robiąc sobie pamiątkowe zdjęcia z młodzieżą. Na plac budowy wcale nie weszli.


Z wizytą u Polaków na Wileńszczyźnie

W sobotę 24 września w Piekliszkach koło Wilna odbędą się tradycyjne dożynki — największa impreza kulturalna w roku i święto gospodarskie rolników Rejonu Wileńskiego.

Uroczystości rozpoczną się Liturgią. Po mszy świętej i ceremoniale dożynkowym uczestnicy imprezy będą mogli podziwiać stoiska, skosztować wileńskich specjałów i bawić się podczas koncertu. W imprezie oprócz miejscowych rolników, samorządowców, a także posłów polskich do Sejmu Republiki Litewskiej, wezmą udział liczne delegacje zaprzyjaźnionych z Rejonem Wileńskim samorządów i instytucji z Polski.

Powiat szydłowiecki od 2007 roku na mocy podpisanego porozumienia współpracuje z gminą Szaterniki z Rejonu Wileńskiego. Na zaproszenie starosty Wiesława Starykowicza i mer Rejonu Wileńskiego Marii Rekść na dożynki w Piekliszkach udała się delegacja z Powiatu Szydłowieckiego.


Nie zapłacimy abonamentu – bp Mering odpowiada prezesowi TVP

„Jeżeli nie doczekamy się spełnienia naszych oczekiwań pozostanie nam tylko «obywatelskie nieposłuszeństwo» dotyczące abonamentu. Proponowała je publicznie Partia, która Pana Prezesa rekomendowała.

My zrobimy to z bezsilności, z braku innych możliwości: z chrześcijanami władze nie zwykły się liczyć. A ponieważ, jak Pan pisze, abonament to «tylko 12 proc. ogólnych wpływów TVP» – pewnie nie odczujecie tego Państwo nadmiernie" – pisze bp włocławski Wiesław Mering do prezesa TVP Juliusza Brauna.

Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego odpowiedział na list Brauna w sprawie współpracy drugiego programu TVP z Adamem Darskim – Nergala. Ordynariusz włocławski zaznaczył, że pisze „w imieniu wielu, bardzo wielu polskich obywateli, chrześcijan, którym komercja – jaką jest promowanie Nergala – stosowana przez publiczną Telewizję, jest nie tylko niemiła, ale stanowi naruszenie ładu i pokoju społecznego; dla których darcie Biblii i nazywanie jej „gównem” jest hańbą i postępowaniem niedopuszczalnym!”. „Wychowuje się przecież nie tylko słowem i treścią, lecz także obrazem i przykładem. Nergal nie chce być przykładem DOBRA. A chrześcijanin nie może akceptować wątków, słów i zachowań wątpliwego „autorytetu”. Nie sądzę, by ktoś normalny uważał za „autorytet” człowieka głoszącego przemoc, bluźnierstwo, zło, wychwalającego zbrodnię...” – stwierdził stanowczo bp Mering.


Tagi: ,

Królewskie czy dworskie ?

W reklamach telewizyjnych Gmina Radzionków zachęca potencjalnych inwestorów królewskim potraktowaniem. W Polsce jest sporo gmin, gdzie warunki dla inwestorów sa oczkiem w głowie lokalnych decydentów. To wszak przede wszystkim przedsiębiorcy tworzą efektywne miejsca pracy , płacą podatki i przyczyniają się swymi działaniami do rozwoju obszarów na których inwestują.

Czy podobnie jest powiedzmy „u nas”? Pierwsze spojrzenie na statystykę mówi że nie: ogromne utrzymujące się od lat bezrobocie, to przede wszystkim znak że miejsc pracy, powstaje za mało. Stanowisko pracy zaś które się gdzieć zwolni, szybko zagospodarowywane jest przeważnie w towarzysko-rodzinnym bądź koleżeńskim układzie.

W takim swoiskim środowisku, działający i rozwijający się przedsiębiorca, paradoksalnie, ma kłopoty z pozyskaniem wyskowykwalifikowanej kadry. Dominują bowiem w strukturze bezrobotnych, osoby długo pozostające bez pracy o niskich kwalifikacjach. Aktywni i dynamiczni wyjeżdżają do większych ośrodków


Kino Górnik w Szydłowcu. Reaktywacja!

. Gdy wpiszemy w wyszukiwarkę internetową tą nazwę, nie znajdziemy nic. To kino, które działało gdy byłyśmy dziećmi. Pamiętamy niedzielne poranki i "Niekończącą się opowieść", którą oglądałyśmy z wypiekami na twarzy. Przygoda jaką było pójście do kina, zapach, kolorowe plakaty z „Trędowatej” – to odeszło bezpowrotnie. Stoi tylko budynek, który niestety też możemy stracić.

Do niedawna myślałyśmy, że w środku nic już nie ma. Jakże miłe zaskoczenie! Jest sala na kilkadziesiąt osób. Bordowe fotele, scena, stare projektory. Dzięki uprzejmości działaczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu, którzy są właścicielami budynku, mogłyśmy wrócić do wspomnień.

Wszystko jest, ale zaniedbane, zakurzone. Ile to razy w rozmowach znajomych przewijał się wątek Kina Górnik. Jakie filmy były puszczane? Jakie bajki można było obejrzeć zaraz po porannej niedzielnej mszy w miejscowym Kościele? W Szydłowcu od dawna nie ma już kina. Młodzież w wieku szkolnym nawet nie wie, że ten duży budynek przy ul. Strażackiej, był kiedyś świetnie prosperującym kinem. Postanowiłyśmy zrobić Akcję Reaktywację Kina Górnik. Zaczynamy od zbierania wspomnień i fotografii. Każdy może przyjść do świetlicy na ul. Radomską 5, przynieść zdjęcie (tylko na chwilę, zeskanujemy), drobiazg związany z tym miejscem (np. plakat, bilet), bądź po porostu pogadać, wpisać się na listę przyjaciół Kina Górnik Chciałybyśmy poznać Wasze opinie, wrażenia, dlatego będziemy przemierzać ulice Szydłowca z kamerą - zbierając opowieści, zadając pytania .


Zagrali w rocznice wyboru Papieża Polaka

Pięciu szachistów klubu szachowego „Wieża Szydłowiec” uczestniczyło między 17 a 18 września w rozgrywającym się w Radomiu VIII Ogólnopolskim Turnieju Szachowym „Odwaga – Miłość – Pokój”.

Celem imprezy było uczczenie 33 rocznicy wyboru Jana Pawła II na Papieża. Turniej miał charakter klasyfikacyjny. Grano siedem rund po godzinie na zawodnika na partię. W turnieju można było uzyskać kategorie szachowe od V do II.

– Niewątpliwie biorąc udział w grze nasi juniorzy chcieli zyskać wyższe kategorie szachowe – mówi Marian Frąk prezes szydłowieckiej „Wieży”. - Udało się to osiągnąć braciom Cezaremu i Oskarowi Żak (z V kat na IV). Jest to bardzo spore osiągnięcie, tym bardziej, że udało się uzyskać lub podwyższyć kategorie jedynie 8 zawodnikom na 48 uczestników gry – podkreśla M. Frąk.


Tagi: ,

Ślady pamięci na Wschodzie!

17.09. delegacja Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych spotkała się w Zdołbunowie z harcerzami Hufca Wołyń, którzy tego dnia dnia otrzymali odtworzony sztandar z 1939 r

Z tej okazji po raz pierwszy od 72 lat miał miejsce przemarsz pod polskimi sztandarami, w mundurach z orłami, przez centrum Równego. Milicja zatrzymała na ten czas ruch, który zamarł w czasie przemarszu kolumny na odcinku ponad 1,5 km, między dawnym. kościołem garnizonowym, a cmentarzem z polskimi mogiłami z 1919-20 r. i 1939 r.

Polska delegacja w 72 rocznice walk żołnierzy KOP-u z wojskami sowieckimi, odwiedziła związane z tą walką miejsca. Zapalono znicze złożono wiązanki kwiatów, w miejscowościach: Równe, Tynne, Zdołbunów, Klewań, Derażne, Janowa Dolina, Antonówka, Łuck, Ołyka, Torczyn. Zapraszam do obejrzenia FOTO zdjęć z tych miejsc pamięci! /Waldemar Bocheński/


wpolityce.pl Wywalić "belzebuba"

Prezesowi TVP podłożono już nie świnię, ale przeogromnego wieprza. Angażuje się do show prymitywnej, ale licznej widowni osobnika, który manifestuje pogardę dla ludzi wierzących: w Polsce, kraju katolickim drze prowokacyjnie publicznie biblię. Gdyby to zrobił w kraju wyznawców Allaha – rozszarpano by go publicznie. Gdyby zniszczył w Izraelu Torę…

Wstawiono tego pseudo-diabła do jury programu telewizyjnego. A Prezes publicznego interesu telewizyjnego pyta nagle Radę Programową – co teraz z tym fantem zrobić. Odważna Rada, która dotychczas była zupełnie bezradna i praktycznie nie miała wpływu na program – nagle ma zadecydować: wywalić belzebuba, czy udawać, że nic się nie stało.

Prasa podaje nazwiska tych „przestępców”, którzy spośród członków Rady Programowej ośmielili się jasno wypowiedzieć przeciwko Nergalowi! Popierających go – oszczędza. Prezes Braun – jak Piłat - umywa ręce. Straszno i zupełnie nie śmieszno. Ale jest jeszcze szansa przed kierownictwem z Woronicza: wyrzućcie natychmiast udającego diabła człowieka tyleż cynicznego, co bezrozumnego, który przekroczył dopuszczalne granice. Pogardę zademonstrował nie tylko przeciwko religii, ale i przeciw ludziom. Inaczej Panie Braun, pożegna się Pan wkrótce ze stanowiskiem i jedyne co po Panu zostanie, to „smród piekielnych mocy”. Szkoda. A to widać, ciąg dalszy zasady krótkiej kariery szefów TVP.


Abp Głódź na Jasnej Górze: polityka musi wrócić do wartości

Polityka polska, jeśli nie chce przegrać Polski, musi wrócić do jasnych, klarownych reguł, do świata wartości takich, jak uczciwość, prawda, prymat zasad moralnych – powiedział dziś abp Sławoj Leszek Głódź na Jasnej Górze, apelując o udział w wyborach parlamentarnych.

Pod hasłem „W komunii z Bogiem – solidarni z Królową Polski” w dniach 17-18 września odbyła się tam XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Wzięło w niej udział ok. 35 tys. osób, w tym członkowie NSZZ „Solidarność”. W zamyśle organizatorów tegoroczna pielgrzymka ludzi pracy była też dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II oraz modlitwą o właściwe wykorzystanie daru wolność i demokracji.

Abp Głódź, który przewodniczył na Jasnej Górze głównej Mszy św. w ramach pielgrzymki ludzi pracy, odniósł się do wielu aktualnych problemów społecznych. Swoje kazanie poświęcił m.in. pracy , bezrobociu, emigracji zarobkowej, przemianom społeczno-gospodarczym w Polsce, problemom z jakimi borykają się rodziny, zwłaszcza wielodzietne. Zaapelował o skuteczną politykę rodzinną oraz skrytykował tzw. związki partnerskie i „małżeństwa osób jednej płci”. Przypomniał swój protest przeciwko zatrudnieniu Adama „Nergala” Darskiego przez TVP i ponownie upominał się o poszanowanie uczuć religijnych odbiorców telewizji publicznej. Abp Głódź odniósł się także w kazaniu do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Jak stwierdził: „każde polskie wybory to wielka liczba obojętnych”. Zdaniem metropolity gdańskiego „stanięcie z boku” i nie wzięcie udziału w wyborach to niewłaściwa droga, to także – jak się wyraził – odstępstwo od chrześcijańskiego etosu. „Dla dobra Polski, dla jutra Polski jest koniecznie, abyście bracia i siostry, wzięli udział w wyborach parlamentarnych, dokonali wyboru zgodnego z waszym sumieniem – apelował.


Pamiętają o pomordowanych na Wschodzie

W szydłowieckim Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 17 września, w 72 rocznicę napaści sowieckiej Armii Czerwonej, na toczącą ciężki bój z wojskami niemieckim Polskę, odbyła się patriotyczna uroczystość.

Piotr Wiśniewski odsłonił a ks. dziekan Adam Radzimirski poświęcił tablicę i obelisk z urną zawierająca ziemię katyńską, dedykowany pułkownikowi Skorupce-Padlewskiemu, żołnierzom Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji Państwowej, Księżom Kapelanom Ordynariatu Polowego zamordowanym w Katyniu.

W świetlicy Zespołu Szkół im. KOP dyrektor Maria Michajłow wręczyła podziękowania, w pierwszej kolejności Piotrowi Wiśniewskiemu z Kościerzyny ( krewnemu pułkownika Skorupki), ks. kanonikowi Adamowi Radzimirskiemu, osobom które wsparły projekt i organizatorom uroczystości: nauczycielowi historii Andrzejowi Łacie i nauczycielce fizyki Jolancie Kubik. Uczniowie z klas zaangażowanych w ogólnopolski projekt „Katyń- ocalić od zapomnienia” przedstawili rys historyczny wydarzeń z napaści Sowietów na Polskę i masowych egzekucji na Wschodzie, polskich żołnierzy, funkcjonariuszy i osób cywilnych w 1940 roku. Uczeń klasy IV TE Mateusz Walczak przedstawił życiorys pułkownika Skorupki-Padlewskiego. Na terenie szkoły ten „Katyńczyk” ma dąb pamięci i dziś poświęcony obelisk.


Ślubowali w Sienkiewiczu..!

Młodzi uczniowie z klas pierwszych szydłowieckiego Liceum im. Henryka Sienkiewicza ślubowali dziś na sztandar szkoły, stając się pełnoprawnymi licealistami. Cztery klasy pierwsze liczą razem 112 uczniów.

Wcześniej sztandar szkoły przejął nowy poczet sztandarowy, składający się z dwóch zespołów trzyosobowych. Uczniowie którzy w poczcie sztandarowym reprezentowali szkołę w minionym roku, otrzymali z rąk dyrektora Karola Kopyckiego podziękowania i drobne upominki.

Uczniowie zaprezentowali program historyczny związany z 72 rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W ślubowani uczniów klas pierwszych wzięli także udział przedstawiciele samorządu powiatowego: Joanna Strzelecka, Marek Sokołowski i Roman Woźniak. W imienu władz powiatowych głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu M. Sokołowski. Podziękował nauczycielom, że nie tylko dobrze uczą, ale także wychowują do odpowiedzialności za siebie, za innych, za Ojczyznę. Życzył młodym licealistom satyfakcji z wyboru szkoły i dobrego w niej czasu młodości, czasu nauki i wzrastania.


Akcja Katolicka: media publiczne nie mogą promować satanizmu

Akcja Katolicka w Polsce przyłącza się do protestu przeciwko zaangażowaniu telewizji publicznej w promowanie satanizmu poprzez dopuszczenie do udziału w programie „The Voice of Poland” Adama Darskiego, ps. „Tergal”. „Nie pierwszy raz publiczne media promują ludzi pozbawionych zasad, moralności, a nawet kultury. Tym razem jednak nie możemy milczeć, kiedy nie tylko nie respektuje się zasad przyzwoitości, ale również prawa” – czytamy w przesłanym KAI oświadczeniu.

Akcja Katolicka przypomina, że protest w tej sprawie wystosowało wiele katolickich, „zaniepokojonych faktem, że człowiek, który publicznie przyznaje się do satanizmu, znieważa symbole religijne i próbuje poniżyć godność katolików, będzie mógł czynić to za pośrednictwem telewizji publicznej funkcjonującej m.in. dzięki abonamentowi opłacanemu przez ludzi o normalnych poglądach. Co więcej, z tych samych środków będzie być może opłacane honorarium Darskiego". „Nie pierwszy raz publiczne media promują ludzi pozbawionych zasad, moralności, a nawet kultury. Tym razem jednak nie możemy milczeć, kiedy nie tylko nie respektuje się zasad przyzwoitości, ale również prawa" – czytamy w oświadczeniu. Akcja Katolicka w Polsce zwraca się do wszystkich, którzy "którzy nie zgadzają się na dopuszczenie do mediów publicznych człowieka promującego kwintesencję zła", do składania podpisów na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy lub pisania protestów bezpośrednio do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


Poświęcenie Przedszkola w Krogulczy Suchej

W dniu 13 września „Małe Przedszkole” w Krogulczy Suchej przeżywało uroczystość poświecenia placówki. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krogulczy Suchej prowadzi od 1 września b.r. Zespół Wychowania Przedszkolnego. Placówkami kieruje dyrektor Wanda Pysiak. Organizatorem zarówno szkoły i przedszkola jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Krogulcza Sucha i Mokra.

Poświęcenia placówki i krzyża św. do sali przedszkolaków dokonał ks. kan. Bolesław Mikrut, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Orońsku. W uroczystości uczestniczyły całe rodziny dziadkowie, rodzice, dzieci, przedszkolaki oraz zaproszeni goście: Marek Sokołowski przewodniczący Rady Powiatu i Katarzyna Marczykowska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Alojzowie. Władze Stowarzyszenia reprezentowali prezes Roman Woźniak, wiceprez Justyna Mazur oraz Agata Farbiś.

W procesie wychowawczo-dydaktycznym przedszkola ważną rolę odgrywa także kształtowanie szacunku do Ojczyzny. Przewodniczący Rady Powiatu M. Sokołowski przekazał dla przedszkola godło narodowe oraz flagi państwowe, a także drobne upominki.


Polsko- izraelskie spotkanie młodzieży w Szydłowcu

8 września 2011 roku doszło do długo oczekiwanego spotkania młodzieży z izraelskiej szkoły Hof Hasharon (okolice Tel Awiwu) z młodzieżą szydłowieckiego Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Spotkanie młodzieży jest najważniejszym komponentem programu „Zachować pamięć. Kultura i historia dwóch narodów” ". realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Yad Vashem, Instytutem Polskim w Izraelu i polskimi szkołami ponadgimnazjalnymi.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu rok temu. Jego głównym celem jest przełamywanie stereotypów, uprzedzeń i budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań. Młodym Izraelczykom Polska kojarzy się głównie z tragedią, która dotknęła ich przodków na ziemiach polskich. Spotkania młodzieży w szkołach są szansą wzajemnego poznania się i ukazania kultury i współczesnego oblicza obydwu narodów.

Spotkanie rozpoczęło się z dwugodzinnym opóźnieniem, ale wreszcie około godz. 14.00 ta z niepokojem oczekiwana chwila nastąpiła. Dwa autokary zaparkowały na parkingu naszej szkoły i młodzi ludzie z Hof Hasharon ( 75 uczniów) witali się ze swoimi polskimi rówieśnikami bez zahamowań z uśmiechem na ustach. Natychmiast wywiązała się nić porozumienia, której nie przeszkodziła bariera językowa – nasi uczniowie mogli wreszcie uwierzyć, że język angielski rzeczywiście służy praktycznej komunikacji. Na szkolnej sali widowiskowej koordynator projektu Joanna Plewa-Dziubek poprowadziła oficjalną uroczystość powitania. Były flagi narodowe i hymny państwowe oraz prezentacje nauczycieli i grup młodzieży. Na finał uczennice klasy trzeciej Beata i Karolina przy wsparciu nowych izraelskich koleżanek i kolegów zaśpiewały po hebrajsku piosenkę „Hallelujah la-’olam”. I nie było już stresów, leków, niepokoju. Kolejnym punktem programu było otwarcie wystawy „Żydzi szydłowieccy - Ocalić od zapomnienia”. Wystawa została przygotowana z użyciem prywatnych zbiorów Sławy Hanusz, szydłowieckiej entuzjastki żydowskiej kultury i historii. Jej kształt końcowy zawdzięczaliśmy również Grażynie Berus, szefowej szkolnej biblioteki oraz nauczycielom jęz. angielskiego. Nawet nie oczekiwaliśmy, że zbiory wzbudzą tak wielkie emocje - szczególnie wśród nauczycieli i izraelskich przewodników, ale młodzież również z zainteresowaniem pochylała się nad eksponatami, takimi jak np. oryginalny dziennik szkolny z przedwojennej szkoły, zeszyt do rachunków, listy, książki i gazety pisane jeszcze w jidysz, przedmioty codziennego użytku i wiele innych. Coś przecież ocalało po przedwojennych żydowskich mieszkańcach Szydłowca. Sława Hanusz wyjaśniała szczegóły z tym związane. Posiliwszy się słodkimi bułeczkami młodzi ludzie w mieszanych polsko – izraelskich grupach udali się do siedmiu klas na warsztaty integracyjno – edukacyjne. Przebiegały w bardzo otwartej atmosferze. Młodzież dowiedziała się wiele o sobie nawzajem, o swoich krajach, a także przygotowała plakaty z haseł typu: SAY NO TO WAR, STOP THE HATE, LET’S MAKE FRIENDS.


Rozmowa z Markiem Jurkiem o Polsce, w Szydłowcu..

Marek Jurek 13 września w Szydłowcu spotkał się z działaczami i sympatykami Prawicy Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzyszyli mu kandydaci partii w wyborach do Sejmu Artur Swend i Barbara Berus i Lucyna Wiśniewska kandydująca w wyborach do Senatu. Lider Prawicy RP odpowiadał na pytania uczestników spotkania i odniósł się do obecnej sytuacji Polski i Polaków.

Zdaniem Marka Jurka rozszerzenie Unii zamieniło się w przyłączenie do niej krajów środkowoeuropejskich. Widać wyraźnie negatywne skutki zmniejszenie wagi głosu Polski przyjętego w Traktacie Lizbońskim. Dotyczy to każdego z nas, osłabia się bowiem rola Polski. Gorsze warunki funkcjonowania ma gospodarka, choćby w wyniku przyjęcia niekorzystnych dla Polski regulacji dotyczących limitów emisji CO2, zaś rolnicy pozostają przy niższych kwotach dopłat jak w krajach tzw. dwunastki. Zdecydowanie więc sprzeciwiamy się rezygnacji z własnej waluty złotego i przyjęcia euro do czego dąży Platforma jak i PiS. Zdaniem Marszała Jurka obie partie w istocie niewiele się różnią. Szczególnie jeśli chodzi o obronę wartości katolickich.

Świadczy o tym postawa w sprawie Traktatu Lizbońskiego. Następuje w wyniku jego przyjęcia, marginalizacja pozycji Polski. Świadczy o tym choćby postawa Niemiec w sprawie gazociągu Nord Stream i portu w Świnoujściu. Rodzi się pytanie co będzie z polityką bezpieczeństwa energetycznego?


Tagi:

Sprzeciw wobec likwidacji stacji kolejowej

Oświadczenie w/s sprzeciwu Mieszkańców wielu miejscowości wobec planów likwidacji stacji kolejowej Bartodzieje

Niedawne protesty kolejarzy i pasażerów, spowodowane bałaganem organizacyjnym i zarządczym PKP, obligują samorządy województw do szczególnego zainteresowania się tą sytuacją i do podejmowania działań, usprawniających kolejowe przewozy pasażerskie i towarowe. W przypadku Mazowsza, tak jak oczywistą jest sprawą wsparcie budowy nowoczesnych połączeń kolejowych z portami lotniczymi Okęcie oraz Modlin i dalej z Płockiem, które są w trakcie zaawansowanej realizacji, tak samo ważną sprawą powinno być zainteresowanie problemami opóźniającej się modernizacji linii kolejowej nr 8, do Radomia. Dla Radomia i całego subregionu radomskiego właśnie to połączenie kolejowe ma równie wielkie znaczenie, jak zmodernizowane ostatnio połączenie z Warszawą drogą krajową szybkiego ruchu nr 7. Mieszkańcy Ziemi Radomskiej są zniecierpliwieni wyraźnym zastojem i nieudolnością ludzi i instytucji odpowiedzialnych za modernizację tego połączenia kolejowego. Od lat czekamy na nowoczesną, szybką i wygodną kolej, łączącą nie tylko Stolicę z Radomiem, ale także dalej na południe poprzez Szydłowiec z Kielcami. Usprawnienie ruchu pociągów na tej linii to szansa na rozwój i podźwignięcie z ekonomicznej zapaści całego południowego Mazowsza. Samorząd Województwa musi więc dokładnie monitorować wszystko, co wiąże się z tą trasą! To dobrze, że w ogóle trwają prace projektantów nad koncepcjami modernizacji linii nr 8. Trzeba jednak uważać, aby szczególnie na tym etapie prac nie popełnić błędów, które mogą w przyszłości być przyczyną strat społecznych i gospodarczych.


Reaktywacja matematyki w KOP-ie

Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu od roku szkolnego 2011/2012 bierze udział w projekcie, przygotowanym przez Politechnikę Wrocławską, realizowanym pod hasłem „Matematyka Reaktywacja”. Jest to kurs wyrównawczy z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Skierowany jest do uczniów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z matematyki i lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego. Metoda uczenia opiera się na bardzo lubianej przez uczniów pracy z komputerem. Za pośrednictwem Internetu uczestnicy będą mieli dostęp do przystępnie napisanych materiałów wykładowych oraz ogromnej liczby interaktywnych elektronicznych ćwiczeń. W zależności od umiejętności i predyspozycji osobistych, stopień trudności będzie powoli zwiększany, aż do osiągnięcia efektu pozwalającego na bezstresowe przystąpienie do egzaminu maturalnego. Wartością dodatkową tego typu nauki jest zwiększenie umiejętności informatycznych oraz ogólnej techniki uczenia się – niekoniecznie matematyki. Program „Matematyka Reaktywacja” to cichy i przyjazny, a przy tym dostępny przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu asystent nauczyciela, który nie tylko przystępnie wytłumaczy materiał, ale też sprawdzi, czy materiał ten został naprawdę opanowany.

Matematyka to nie rachunki, to sposób myślenia – powiedział rektor Politechniki Wrocławskiej profesor Tadeusz Więckowski, otwierając 9 września Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową dla nauczycieli z ponad 100 szkół uczestniczących w programie "Matematyka Reaktywacja”. Nauczyciele uczestniczący w konferencji mogli zapoznać się z funkcjonowaniem materiałów e-learningowych i sposobach ich użycia przez nauczyciela oraz uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych w zakresie posługiwania się materiałami elektronicznymi. Z ZS im. KOP w konferencji wzięły udział nauczycielki matematyki Beata Sokołowska i Anna Smal.


Tagi: ,

Święty Krzyż: ambasadorowie 30 krajów na odpuście

Ponad 3 tysiące pątników, wśród nich m.in. ambasadorowie 30 krajów świata, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych ziemi świętokrzyskiej wzięło udział 11 września w pierwszym dniu tygodniowego odpustu Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.

Uroczystą Eucharystię odpustową, które przewodniczył biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski, koncelebrowali misjonarze oblaci ze świętokrzyskiej wspólnoty. Homilię wygłosił o. dr Wojciech Popielewski OMI, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bp Edward Frankowski na początku Mszy św. pozdrowił kustoszy najstarszego polskiego sanktuarium, przypominając, że ojcowie oblaci tym roku obchodzą jubileusz 75 lat posługiwania na tym miejscu. Natomiast przed udzieleniem błogosławieństwa bp Frankowski zaapelował do pielgrzymów, że zawsze należy trwać przy krzyżu. - Należy bronić tego znaku, nie pozwalać profanować i poniżać jak miało to miejsce na Krakowskim Przedmieściu, w Stalowej Woli i w innych miejscach. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszej Ojczyźnie, o tych, którzy sprawują władzę i o tych, których niebawem będziemy wybierać. Prośmy, aby byli to ludzie sumienia, broniący i stojący na straży życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Prośmy za tych, którzy oddali swe życie ginąc w katastrofie smoleńskiej – apelował bp Frankowski. W homilii o. Wojciech Popielewski OMI przypomniał, że to Krzyż uświadamia nam, że Bóg przychodzi do człowieka – przychodzi w ukrzyżowanym Chrystusie. - Oddajmy wszystko w ręce Boga: nasz ból, cierpienie, smutek, samotność, tak jak wszystko oddał w ręce Boga Chrystus – zaapelował biblista. Na zakończenie wszyscy zebrani zostali pobłogosławieni relikwią Krzyża Świętego, którą mogli uczcić przez ucałowanie.

Po Mszy św. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego zwiedzali znajdujące się w świętokrzyskim klasztorze sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz podziwiali z platformy widokowej gołoborza. Orkiestra Dęta z Dobrzynia Wielkiego (z województwa opolskiego), która uświetniła liturgiczne śpiewy, po zakończeniu Eucharystii zaprezentowała pielgrzymom godzinny koncert.


Pogrzeb szczątków bohaterskich obrońców Wizny

W sobotę w kościele w Wiźnie i na Górze Strękowej (gm. Zawady) odbyły się uroczystości pochowania ekshumowanych szczątków bohaterów Września 1939, dowódcy Odcinka Wizna kpt. Władysława Raginisa oraz jego zastępcy, por. Stanisława Brykalskiego. Mszę żałobną w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela odprawił ordynariusz łomżyński ks. bp Stanisław Stefanek.

W kazaniu nawiązał on do kilkakrotnego bezczeszczenia zwłok bohatera, przez różnych okupantów retorycznie pytał: dlaczego pozbawiano ich godności i honoru, przysługującego każdemu człowiekowi pochówku. Odpowiadał: bo ci którzy tak czynili nie szanowali prawdy o Zmartwychwstaniu. Nie szanowali wynikającej z niej godności człowieka. Wskazał też na idee wychowania przedwojennego, które owocowało takimi czynami, jak czyn kpt. Raginisa, który ocalił podwładnych, a sam siebie złożył na ołtarzu Ojczyzny. Biskup Stefanek nawiązując do „pisania historii na nowo, wbrew faktom, a nawet wbrew świadkom” wołał; wzywam was kapitanie Raginisie, poruczniku Brykalski, stańcie do walki o pamięć i prawdę, nie bacząc na statystyczna przewagę, różnych komunikatorów. Słowa te wierni przyjęli aplauzem!

Po ceremoniach pogrzebowych w kościele kondukt pogrzebowy z ekshumowanymi szczątkami bohaterów udał się na oddaloną około 10 km od Wizny Górę Strękową. Tutaj modlitwę przed złożeniem trumienki do grobu, poprowadził ks. bp. S. Stefanek.


Bp Tomasik: domagamy się szacunku dla wiary i krzyża!

„Mamy prawo domagać się, aby uszanowano nas, wiarę, Kościół, Pismo Święte i krzyż!” – wołał biskup Henryk Tomasik, który celebrował dziś Mszę świętą przed kościołem garnizonowym w Radomiu. Liturgię sprawowano w 66. rocznicę uwolnienia blisko trzystu żołnierzy AK z okręgu radomsko-kieleckiego z więzienia UB w Radomiu.

W homilii bp Tomasik mówił, że każda epoka ma swoje problemy. „Dzisiaj także jesteśmy zatroskani o polską kulturę, także polityczną, polską szkołę i sytuacją dzieci i młodzieży, także w rodzinach. Jesteśmy zatroskani o to, co się dzieje w życiu publicznym" – powiedział biskup. „Szkoda, że Polacy wciąż nie potrafią się szanować nawzajem. Bolejmy nad tym, że to co święte dla Polaków, krzyż i Pismo Święte bywa profanowane i okazuje się, że to nie jest niezgodne z prawem. Szkoda, że w naszej ojczyźnie są takie sytuacje. Nikt z nas nie ma prawa do nienawiści, chcemy szanować każdego człowieka, ale w pewnych sytuacjach chcemy powiedzieć non possumus - tak nie można! Świętość zawsze będzie świętością. Nigdy nie wolno chrześcijaninowi lekceważyć człowieka innej religii i wyznania. Mamy prawo domagać się, aby uszanowano nas, wiarę, Kościół, Pismo Święte i krzyż!" – wołał biskup radomski.


Patriotyczne obchody 72 rocznicy Bitwy pod Barakiem

W Szydłowcu 8 września poczty sztandarowe, Kompania Reprezentacyjna SG, Orkiestra Reprezentacyjna, parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, samorządowcy, młodzież szkolna i społeczeństwo Ziemi Szydłowieckiej zebrało się na Placu Marii Konopnickiej, aby przemaszerować ulicami Miasta do szydłowieckiej fary na modlitwę żołnierzy poległych w Bitwie pod Barakiem i za pomyślność Ojczyzny.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył dziekan szydłowiecki ks. kanonik Adam Radzimirski. Kazanie wygłosił kapelan NwOSG ks. komandor porucznik kan. Ryszard Preuss. Mówił w nim o czci Najświętszej Maryi Panny, przywołując w dniu święta Narodzenia Jej Opieki nad naszą Ojczyzną. Mówił także o pokoleniu obrońców Ojczyzny z 1939 roku, o żołnierzach WP i Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy dali nam niezłomny przykład ofiarnej miłości Ojczyzny i którym winniśmy pamięć i modlitwę.

Po mszy świętej na leśnym parkingu koło miejscowości Barak, przy szosie krajowej nr 7, obyły się uroczystości patriotyczne. Meldunek od dowódcy pododdziału SG mjr. Sławomira Gomulaka przyjął komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Mariusz Piętka.


Przywracanie pamięci! Koncert i Apel Poległych

Po raz czwarty nad grobami poległych żołnierzy z września 1939 roku, w samym sercu szydłowieckiego cmentarza parafialnego odbył się Apel Poległych i zabrzmiała salwa honorowa pododdziału reprezentacyjnego Straży Granicznej. Modlitwę nad grobami poprowadził ks. komandor porucznik Ryszard Preuss.

Wcześniej na Rynku Wielkim odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompani reprezentacyjnej SG oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej SG z Nowego Sącza. Wzbudził on aplauz widzów. Słońce, deszcz i podwójna tęcza, dawały pokazowi dodatkowej dramaturgii.

Dzisiejsze uroczystości przygotowało Starostwo Powiatowe , Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu, Straż Graniczna a także Urząd Miejski w Szydłowcu. Poprzedziły one główne obchody 72 rocznicy Bitwy pod Barakiem, które odbędą się jutro 8 września 2011 roku. Rozpoczęcie o godz. 10 na Placu Marii Konopnickiej. Msza święta za poległych żołnierzy odprawiona będzie o godz. 10.30 w szydłowieckiej farze św. Zygmunta.


Dziennikarze Katoliccy skarżą się do TVP i KRRIT ws. Nergala

„Zwracamy więc jeszcze raz uwagę na to, że udział Adama Darskiego w programie TVP jest równoznaczny z promocją w telewizji publicznej, a więc na koszt podatników, grupy satanistycznej, destrukcyjnej” - napisał w liście do prezesa Telewizji Publicznej Juliusza Brauna oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ks. Bolesław Karcz, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

29 sierpnia KSD wystosowało do TVP list, protestując przeciwko udziałowi Adama Darskiego ps. „Nergal” w programie „The Voice of Poland” w TVP2. Zdaniem Stowarzyszenia, uczestnictwo muzyka w programie „stoi w sprzeczności z zapisami o misyjnym charakterze Telewizji Polskiej jako nadawcy publicznego, które odwołują się do wartości chrześcijańskich i narodowych”.

Jak podaje KSD, dzisiejszy list został natomiast opublikowany „w związku z brakiem reakcji do dnia dzisiejszego ze strony Krajowej Rady oraz Zarządu TVP na poruszony w naszym oświadczeniu problem”.


Dożynek czas..!

W Jastrzębiu i Wysokiej odbyły się dziś gminne dożynki, na którym za polony ziemi dziękowali rolnicy i ogrodnicy z gminy Jastrząb i Szydłowiec. Rolników w naszym powiecie jest coraz mniej, jednak, jednak nie przeszkada to do świętowania i wdzięczności za plony ziemi, także wdzięczności Bogu za dar życia, wzrostu i owocowania.

Mamy bowiem świadomość jak ważny jest dar chleba powszedniego. Taką dziękczynną modlitwę za dar chleba, zanoszono również na dożynkach parafialnych, w szydłowieckiej farze.

Codziennie korzystamy z darów ziemi i pracy rolników, więc czas świętowania po zebranych plonach mocno zakorzenił się w polskiej tradycji.


Uczcili bohaterstwo obrony Węgierskiej Górki

„Bezpieczeństwo państwa zależy nie tylko od sojuszy, nowoczesnego uzbrojenia, ale też od istnienia woli narodu do walki o własną wolność” - mówił w Węgierskiej Górce prezydent Bronisław Komorowski podczas obchodów 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

We wrześniu 1939 r. polscy żołnierze w Węgierskiej Górce w Beskidach przez trzy dni bronili się przed przeważającymi siłami niemieckimi. Walka ta przeszła do historii jako "Westerplatte Południa". Uroczystości odbywały się przy forcie "Wędrowiec" - jednym z czterech w okolicy, w których rozlokowani byli polscy żołnierze broniący się przed Niemcami.

W swoim przemówieniu prezydent nawiązał do obrony Westerplatte na polskim Wybrzeżu, które dla każdego Polaka jest miejscem szczególnym. Przypomniał słowa Jana Pawła II, że „każdy ma swoje Westerplatte”. "Podkreślił również, iż: - warto pamiętać, że takie miejsca, takie sytuacje, jak na Westerplatte, można odnaleźć w wielu zakątkach Polski.


Witaj szkoło - żegnajcie wakacje

Gwarno, radośnie i zapewne z nostalgią za minionymi już wakacjami, szydłowiecka młodzież witała dziś rok szkolny. Choć często bywało, że wrzesień studził powakacyjne temperamenty chłodnym deszczem, dziś pogoda dopisała.

Aby dać uczniom jeszcze trochę swobody, w niektórych szkołach oficjalne powitanie roku szkolnego zorganizowano przed placówką, w promieniach słońca i na świeżym powietrzu.

Z pewnością też, dla niektórych uczniów dzisiejszy dzień był nieco stresujący, ponieważ dla nich było to pierwsze spotkanie z murami nowej szkoły, ale i z twarzami nauczycieli i wychowawców, którzy przez kilka lat będą prowadzić ich ścieżkami edukacji.