Prokuratura na gilotynie?

Prokuratura Generalna przygotowała listę małych prokuratur, które mogą zostać zamknięte. Opracowano ją według obszaru działania Prokuratur Apelacyjnych – poinformował wczoraj na swojej stronie TVN24. Pośród wymienionych na liście prokuratur przeznaczonych być może do likwidacji widnieje również Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu.

Przypomnijmy. Ośrodek Zamiejscowy w Szydłowcu funkcjonuje prawie 15 lat, pracuje w nim 6 prokuratorów. Swą właściwością obejmuje 5 gmin powiatu szydłowieckiego oraz gminę Wierzbica z powiatu radomskiego, będącą dodatkowo w podległości terytorialnej Sądu Rejonowego w Szydłowcu.

Na początku tego roku w sprawie ZOPR w Szydłowcu samorządowcy powiatowi i miejscy prowadzili liczne działania zmierzające do przekształcenia Prokuratury w samodzielną jednostkę. Zdaniem prowadzących sprawę samorządowców, szydłowiecka Prokuratura spełniała i dotychczas spełnia wszystkie kryteria, aby funkcjonować jako jednostka samodzielna szczebla rejonowego. Wynika to także między innymi z pism kierowanych do Prokuratora Generalnego przez przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego, starostę Włodzimierza Górlickiego, burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz wójtów gmin Orońsko, Mirów, Jastrząb, Chlewiska i Wierzbica.


Życzenia imieninowe dla Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Życzenia imieninowe i świąteczne Marszałek Sejmu RP Ewie Kopacz, wyróżnionej przez Radę Powiatu w Szydłowcu Tytułem Honorowym „Zasłużona dla Powiatu Szydłowieckiego” złożyli dziś przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. Starosta Szydłowiecki przekazała Pani Marszałek życzenia od mieszkańców powiatu szydłowieckiego.

W spotkaniu uczestniczyła Dorota Sokołowska dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Mazowieckiego w Warszawie. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze.

Marszałek Ewa Kopacz była dziś 21 grudnia z krótką wizyta do Radomia. Od 9 listopada jest pierwszą kobietą w historii polskiego parlamentaryzmu pełniącą tak wysoką funkcję państwową. Warto wspomnieć że do 2001 roku Ewa Kopacz była dyrektorem szydłowieckiego zakładu opieki zdrowotnej. W latach była 2007 – 2011, w rządzie Donalda Tuska była ministrem zdrowia.