Poświęcenie Przedszkola w Krogulczy Suchej

W dniu 13 września „Małe Przedszkole” w Krogulczy Suchej przeżywało uroczystość poświecenia placówki. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krogulczy Suchej prowadzi od 1 września b.r. Zespół Wychowania Przedszkolnego. Placówkami kieruje dyrektor Wanda Pysiak. Organizatorem zarówno szkoły i przedszkola jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Krogulcza Sucha i Mokra.

Poświęcenia placówki i krzyża św. do sali przedszkolaków dokonał ks. kan. Bolesław Mikrut, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Orońsku. W uroczystości uczestniczyły całe rodziny dziadkowie, rodzice, dzieci, przedszkolaki oraz zaproszeni goście: Marek Sokołowski przewodniczący Rady Powiatu i Katarzyna Marczykowska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Alojzowie. Władze Stowarzyszenia reprezentowali prezes Roman Woźniak, wiceprez Justyna Mazur oraz Agata Farbiś.

W procesie wychowawczo-dydaktycznym przedszkola ważną rolę odgrywa także kształtowanie szacunku do Ojczyzny. Przewodniczący Rady Powiatu M. Sokołowski przekazał dla przedszkola godło narodowe oraz flagi państwowe, a także drobne upominki.

Do przedszkola w tym roku szkolnym uczęszcza kilkanaście dzieci w wieku 3-4 lata z miejscowości Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra oraz z Młodociana Mniejszego Kąty. Opiekę nad dziećmi sprawuje wychowawczyni Ewa Wilk.

Przedszkolaki otrzymały w prezencie od Stowarzyszenia wyprawki szkolne, zestaw przyborów szkolnych oraz pluszowego misia. Dzieciom wręczyli je prezes R. Wożniak i wiceprezes J. Mazur. Dzieci i rodzice podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia i powstania tego pięknego dzieła.


Dodaj Komentarz