Patriotyczne obchody 72 rocznicy Bitwy pod Barakiem

W Szydłowcu 8 września poczty sztandarowe, Kompania Reprezentacyjna SG, Orkiestra Reprezentacyjna, parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, samorządowcy, młodzież szkolna i społeczeństwo Ziemi Szydłowieckiej zebrało się na Placu Marii Konopnickiej, aby przemaszerować ulicami Miasta do szydłowieckiej fary na modlitwę żołnierzy poległych w Bitwie pod Barakiem i za pomyślność Ojczyzny.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył dziekan szydłowiecki ks. kanonik Adam Radzimirski. Kazanie wygłosił kapelan NwOSG ks. komandor porucznik kan. Ryszard Preuss. Mówił w nim o czci Najświętszej Maryi Panny, przywołując w dniu święta Narodzenia Jej Opieki nad naszą Ojczyzną. Mówił także o pokoleniu obrońców Ojczyzny z 1939 roku, o żołnierzach WP i Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy dali nam niezłomny przykład ofiarnej miłości Ojczyzny i którym winniśmy pamięć i modlitwę.

Po mszy świętej na leśnym parkingu koło miejscowości Barak, przy szosie krajowej nr 7, obyły się uroczystości patriotyczne. Meldunek od dowódcy pododdziału SG mjr. Sławomira Gomulaka przyjął komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Mariusz Piętka.

Po odegraniu hymnu państwowego, w imieniu organizatorów głos zabrali: przewodniczący rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu Artur Łyczek, komendant NwOSG ppłk SG M. Piętka.

W imieniu patrona honorowego mister Ewy Kopacz głos zabrał radny Sejmiku Andrzej Łuczycki. Przesłanie Komendanta Głównego SG generała brygady SG Leszka Elasa odczytał jego przedstawiciel. mjr SG Hubert Legiędź Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk wygłosił przemówienie w imieniu własnym i senatora Wojciecha Skurkiewicza i posłów Marka Suskiego i Krzysztofa Sońty.

Delegacje Straży Granicznej i liczne delegacje władz miasta Szydłowca i powiatu szydłowieckiego, społeczeństwa Ziemi Szydłowieckiej oraz sąsiedniego miasta Skarżyska-Kamienna i powiatu skarżyskiego złożyły przy Pomniku Września 1939 roku wiązanki kwiatów.

Na miejsce bitwy przybyło wiele pocztów sztandarowych: w tym poczty samorządu miejskiego i powiatowego, organizacji kombatanckich, instytucji i zakładów pracy, szkół: w tym także Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza i częstochowskiego liceum im. Henryka Sienkiewicza. Obie szkoły w sposób szczególny związane są z bitwą. Pierwsza ze względu na formację graniczną, której imię nosi. Druga przez ofiarę życia trzech swych absolwentów poległych w walce 8 września 1939 roku w Bitwie pod Barakiem. Na zakończenie podniosłej uroczystości wiązki Zawodowe NOSG poczęstowały uczestników tej religijno-patriotycznej uroczystości żołnierską grochówką.

Uroczystości organizacyjne przygotowało Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, , Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Samorząd Miejski w Szydłowcu, Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu i Centrum Kultury i Sportu „ZAMEK” w Szydłowcu.

Przed 72 laty 36DP rez złożona z dwóch pułków 163 pp rez i 165 pp rez oraz służb dywizyjnych między innymi szwadronu kawalerii rotmistrza Bronisława Riczki i baterii dział kpt. Stanisława Pruskiego stoczyła zacięty bój w rejonie miejscowości Barak, Skarżysko-Książęce, Sadek.

Całością sił polskich w godzinach przedpołudniowych dowodził płk Bronisław Ostrowski. Główne starcie miało miejsce po godzinie 14 kiedy dotarły siły główne, dowodził nimi ppłk. Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski. W walce zginęło ponad 130 żołnierzy polskich. Straty nieprzyjaciela były dużo wyższe i według różnych źródeł liczyły od ponad 150 do ponad 220 żołnierzy. Zniszczono także wiele czołgów i pojazdów wroga.

W rejonie Wisły 10 września wobec wyczerpania amunicji, zniszczenia mostów i odcięcia drogi do Wisły przez siły nieprzyjaciela dowódca 163 pp rez P. Nakoniecznikoff zdając sobie sprawę że pułk nie zdoła się przebić zarządził jego rozwiązanie i przebijanie się mniejszymi grupami w kierunku Puław. Dowódca 165 pp rez. ppłk Zygmunt Gromadzki, w obliczu podobnych okoliczności także rozformował pułk i z grupą żołnierzy przekroczył Wisłę pod Baranowem. Rozwiązanie obu pułków zakończyło działanie 36 DP rez. , która już nie zdołała się odtworzyć za Wisłą, wobec dynamicznej sytuacji wojennej. Społeczeństwo Ziemi Szydłowieckiej od 1989 roku w sposób oficjalny czci pamięć żołnierzy Września 1939 roku.

Od 2007 imię Korpusu Ochrony Pogranicza, nosi ponadgimnazjalny Zespół Szkółł. Oficerowie i żołnierze KOP-u stawali mężnie z oreżęm na Ziemi Szydłowieckiej, w obronie granic i niepodległości Ojczyzny.

Sztandar Szkoły i tablicę poświęconą bohaterskim żołnierzom 7 września 2007 roku poświęcił Biskup Polowy gen. broni ks. profesor Tadeusz Płoski. Od tego roku w organizację uroczystości włączył się Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i patronat przyjął komendant główny Straży Granicznej.


Dodaj Komentarz