Warszawa: 7 rocznica powstania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Biskup Polowy WP Józef Guzdek przewodniczył dziś w Katedrze polowej WP Mszy św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej(NwOSG), obchodzącego 7 rocznicę powstania. W homilii zachęcał pograniczników, aby czas obchodzonej rocznicy był dla nich okresem podsumowań i refleksji, a także czasem wdzięczności za dobro jakie podczas minionych lat wydarzyło się za sprawą pracujących w nim ludzi.

Do katedry polowej przybyły liczne poczty sztandarowe, obecni byli przedstawiciele Służby Celnej i Policji formacji na co dzień współpracujących z NwOSG. Eucharystia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Oddziału i odegrania Mazurka Dąbrowskiego. Przybyłych powitał ks. kmdr Ryszard Preuss, kapelan NwOSG. –Wrzesień to miesiąc pamięci narodowej, w którym wspominamy chwałę oręża polskiego, żołnierzy Wojska Polskiego, wspominamy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, którzy jako pierwsi podejmowali walkę w obronie Ojczyzny, im winniśmy jesteśmy naszą modlitwę, bo dali piękny przykład miłości Ojczyzny - powiedział. Podkreślił, że funkcjonariusze NwOSG przychodzą do kościoła garnizonowego, aby podziękować za dobro jakie spotkało ich od czasu powstania jednostki.

W homilii bp Józef Guzdek powiedział, że siódma rocznica powstania NwOSG jest okazją do podsumowań i dziękczynienia. Powiedział, że podobnie jak NwOSG i on jest siedmiolatkiem [jako biskup]. – NwOSG świętuje 7. Rocznicę swego powstania, a więc idziemy razem. Wasza obecność w katedrze i udział we Mszy św. jest znakiem mądrego podejścia do minionego czasu, bo zdobywacie się na chwilę zatrzymania i refleksji nad tym, czym zostały wypełnione te minione lata. Dziękujecie za całe dobro, za ludzi z którymi codziennie pracujecie, za wzajemną życzliwość i uśmiech. Warto to odkryć i warto za to dziękować. –powiedział bp Guzdek.

Bp Guzdek podkreślił, że czas jubileuszu jest też czasem „rachunku sumienia i szukania odpowiedzi na pytanie czy dołożyliśmy wszelkich starań by te mijające lata były, mówiąc językiem biblijnym, latami tłustymi, przynoszącymi owoce”.

Biskup polowy zachęcił funkcjonariuszy, aby patrząc w przyszłość starali się budować swoje życie na fundamencie Ewangelii. – Z odczytanej Ewangelii dowiadujemy się, że apostołowie zbudowali swoje życie na skale, którą jest Chrystus. On stał się dla nich Panem i Mistrzem, a Ewangelia stała się konstytucją nowej wspólnoty, jaką jest Kościół – powiedział. Biskup polowy podkreślił, że w oparciu „o prawa tej konstytucji można pięknie żyć i rzeczywiście budować przyszłość”.

Biskup Guzdek życzył funkcjonariuszom i pracownikom NwOSG, by „świadomość Bożej mocy objawiającej się w życiu towarzyszyła podejmowanym codziennie obowiązkom i nowym wyzwaniom”.

Wraz z bp Guzdkiem Mszę św. koncelebrowali ks. płk Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej oraz ks. kmdr Ryszard Preuss, kapelan NwOSG. Podczas Mszy św. obecne były dzieci i młodzież ze szkół, o profilu Straży Granicznej z Warszawy i Góry Kalwarii. Życzenia z okazji święta złożył pogranicznikom także ks. Kornel Undas z ewangelickiego duszpasterstwa SG.

Po Komunii delegacja NwOSG złożyła kwiaty przy grobach bp Tadeusza Płoskiego i ks. płk. Jana Osińskiego oraz pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego. W imieniu funkcjonariuszy i pracowników NwOSG za odprawioną Eucharystię i posługę kapelanów w Straży Granicznej podziękował komendant NwOSG ppłk SG Mariusz Piętka. Na koniec bp Guzdek udzielił zebranym błogosławieństwa.

Po Mszy św. Orkiestra Reprezentacyjna Morskiego Oddziału SG z Gdańska wystąpiła z krótkim koncertem.

Wieczorem w Ośrodku Szkoleniowo- Koferencyjnym "Strażnica",przed świętuąjącymi pogranicznikami i zaproszonymi gośćmi wystąpili artyści operetkowi. Wyróżneni funkcjonariusze i osoby cywilne odznaczeni zostali medalami "Za zasługi dla NwOSG", oraz medalem pamiątkowym 20 lecia Niezależnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG. Wyróżniony tym medalem został także przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski. Powiat szydłowiecki współpracuje z NwOSG, szczególnie w zakresie prowadzenia klasy licealnej "ochrona granicy państwowej" w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Święto Oddziału było okazją do przekazania przez Przewodniczącego Rady Powiatu w imienu własnym i Starosty Szydłowieckiego, podziękowania za bardzo dobrą współpracę.

Uroczystośc 7-lecia Oddziału zakończyła uroczysta kolacja w udziałem przedstawicieli współpracujących służb i instytucji.

NwOSG rozpoczął działalność 15 września 2004 r. Obejmuje swoim zasięgiem cztery centralne województwa: mazowieckie, kujawsko - pomorskie, łódzkie i świętokrzyskie. Jest więc jedyną jednostką organizacyjną formacji, która nie ma bezpośredniego styku z granicą państwową. W strukturze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znajdują się placówki SG: Bydgoszcz, Kielce, Łódź, Warszawa - Okęcie oraz Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Do jego zadań należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy RP, przewożeniem przez granicę państwową towarów, przeprowadzanie kontroli legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP, ochrona szlaków komunikacyjnych oraz przeciwdziałanie zagrożeniu terroryzmem.


Dodaj Komentarz