Szansa na awans, czy ryzyko degradacji

Do opinii publicznej docierają informacje o planowanych zmianach w funkcjonowaniu prokuratur okręgowych, rejonowych i ośrodków zamiejscowych. W Szydłowcu funkcjonuje od lat ośrodek zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze. Kłopot w tym, że ośrodki zamiejscowe mogą ulec likwidacji. Dlatego od dłuższego czasu zarówno samorządowcy z powiatu jak miasta Szydłowca i gmin powiatu szydłowieckiego podejmują starania, o zachowanie szydłowieckiej prokuratury, co ma także niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania w Szydłowcu Sądu Rejonowego, jak i innych instytucji związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. W konsekwencji ma to znaczenie dla ponadlokalnej roli Miasta i funkcjonowania powiatu.

W poniedziałek 14 lutego w tej sprawie planowane jest spotkanie w Starostwie Powiatowym przedstawicieli smorządu powiatowego 5 gmin powiatu szydłowieckiego oraz gminy Wierzbica, celem przyjęcia wspólnego stanowisa w tej sprawie.

Z oceny obecnie prowadzonych rozmów i podjętych już działań, można wysunąć przypuszczenie, że szydłowiecka jednostka spełni wszystkie kryteria jej dalszego funkcjonowania. Świadczy o tym zarówno liczba zatrudnionych prokuratorów jak i ilość prowadzonych przez nich postępowań. Mankamentem jest jej niesamodzielny status jak i formalny brak własności użytkowanego w części obiektu.


Z zastępcą prokuratora generalnego o szydłowieckiej prokuraturze

Delegacja samorządowców powiatu i gminy Szydłowiec 28 marca została przyjęta przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego pana prokuratora Marka Jamrogowicza. Celem wizyty naszych samorządowców była kwestia analiz w zakresie utworzenia funkcjonowania w Szydłowcu Prokuratury. Ma to szczególne znaczenie świetle prac i analiz zmierzających do ograniczenia liczby małych prokuratur, głównie w związku z konieczna optymalizacji kosztów.

Powiat szydłowiecki reprezentowali starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Przedstawicielem szydłowieckiego samorządu miejskiego był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jakubowski.

W ciągu godzinnej rozmowy prokurator Marek Jamrogowicz przedstawił swoja ocenę sytuacji. Decyzja dotyczącą prokuratur rejonowych, specjalny Zespół ma wypracować do końca kwietnia 2011 roku. Przewidywany czas wejścia w życie nowych rozwiązań to styczeń 2012 roku.


Nie zmarnować szansy na Prokurature w Szydłowcu!

Ciągle jest szansa na utrzymanie Prokuratury w Szydłowcu. Szydłowiecki Ośrodek zamiejscowy, w którym pracuje 6 prokuratorów, spełnia wszystkie kryteria aby mieć status prokuratury rejonowej.

4 października w Warszawie odbędzie się protest Związków zawodowych działających w prokuraturze przeciwko likwidacji wielu jednostek. Ta sprawa musimy zainteresować przewodniczącego prokuratora Skalę z Katowic. Informacje jakoby powodem likwidacji szydłowieckiego Ośrodka Zamiejscowego był zbyt wysoki czynsz, są demagogiczne i nieprawdziwe, zważywszy na deklaracje zarówno samorządu powiatowego jak i miejskiego w zakresie remontów, wykonania elewacji budynku i parkingu, a także działań zmierzających do przekazania zajmowanej części budynku na własność albo w trwały zarząd. Obecnie właścicielem i zarządcą budynku jest Straż Pożarna. Szydłowiecki ośrodek miejski oddalony jest o 28 km od Przysuchy, W Szydłowcu funkcjonuje Sąd Rejonowy i Komenda Powiatowa Policji. Rodzi się pytanie ile będą kosztować dojazdy prokuratorów, policjantów, świadków i osób zainteresowanych z terenu powiatu szydłowieckiego do Przysuchy, z pewnością grubo więcej jak płacone 2 tysiące czynszu miesięcznie. W sytuacji zagrożenia podstawowego interesu naszego miasta i powiatu z inicjatywa spotkania przedstawicieli samorządów wyszedł burmistrz Andrzej Jarzyński. Odbędzie się w piątek 30 września o godz. 11. Ostateczna decyzja o likwidacji niektórych jednostek zapadnie w połowie października, jeszcze jest czas na działanie..