Rośnie szansa na utrzymanie szydłowieckiej prokuratury!

Z informacji przekazanej przez starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego wynika że szydłowiecka prokuratura będzie utrzymana. Takie zapewnienia padły ze strony ministra Kwiatkowskiego, u którego interweniowała w tej sprawie minister Ewa Kopacz.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości obecne usytuowanie prokuratur na Ziemi Radomskiej jest optymalne. Oznacza to że zarówno prokuratura szydłowiecka jak i ośrodek w Lipsku będą nadal funkcjonować!

Zapewnienia polityków i ich życzliowość są bardzo ważne, nie zwalniają jednak miejscowych samorządowców od dalszego działania. Będziemy mogli cieszyć się z sukcesu kiedy zapewnienia te będą miały kształt decyzji, w wyniku których, w Szydłowcu powstanie Prokuratura Rejonowa!


Wstawiają się za Prokuraturą!

Samorządowcy z gmin Szydłowiec, Mirów, Chlewiska, Orońsko, Jastrząb i Wierzbica wraz ze samorządem powiatowym w Szydłowcu, zdecydowanie opowiadają się za funkcjonowaniem w Szydłowcu Prokuratury. Samorządowcy spotkali sie dzis w tej sprawie u burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego i przygotowali pismo do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.

Z przyjętego stanowiska wynika, że jeszcze jest czas na rozsądne rozwiązania. Przygotowano ponownie wspólne wystąpienie, skierowane do Prokuratora Generalnego. W piśmie przetoczono ponownie wszystkie fakty, z których jasno wynika w świetle przyjętych kryteriów zasadność funkcjonowania szydłowieckiej prokuratury.

W imieniu wszystkich zebranych przedstawicieli samorządów sygnowali starosta Włodzimierz Górlicki, burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący rad powiatowej i gminnej: Marek Sokołowski i Krystyna Bednarczyk. Pismo zostanie dostarczone do Prokuratury Generalnej w najbliższy poniedziałek.