Abp Głódź na Jasnej Górze: polityka musi wrócić do wartości

Polityka polska, jeśli nie chce przegrać Polski, musi wrócić do jasnych, klarownych reguł, do świata wartości takich, jak uczciwość, prawda, prymat zasad moralnych – powiedział dziś abp Sławoj Leszek Głódź na Jasnej Górze, apelując o udział w wyborach parlamentarnych.

Pod hasłem „W komunii z Bogiem – solidarni z Królową Polski” w dniach 17-18 września odbyła się tam XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Wzięło w niej udział ok. 35 tys. osób, w tym członkowie NSZZ „Solidarność”. W zamyśle organizatorów tegoroczna pielgrzymka ludzi pracy była też dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II oraz modlitwą o właściwe wykorzystanie daru wolność i demokracji.

Abp Głódź, który przewodniczył na Jasnej Górze głównej Mszy św. w ramach pielgrzymki ludzi pracy, odniósł się do wielu aktualnych problemów społecznych. Swoje kazanie poświęcił m.in. pracy , bezrobociu, emigracji zarobkowej, przemianom społeczno-gospodarczym w Polsce, problemom z jakimi borykają się rodziny, zwłaszcza wielodzietne. Zaapelował o skuteczną politykę rodzinną oraz skrytykował tzw. związki partnerskie i „małżeństwa osób jednej płci”. Przypomniał swój protest przeciwko zatrudnieniu Adama „Nergala” Darskiego przez TVP i ponownie upominał się o poszanowanie uczuć religijnych odbiorców telewizji publicznej. Abp Głódź odniósł się także w kazaniu do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Jak stwierdził: „każde polskie wybory to wielka liczba obojętnych”. Zdaniem metropolity gdańskiego „stanięcie z boku” i nie wzięcie udziału w wyborach to niewłaściwa droga, to także – jak się wyraził – odstępstwo od chrześcijańskiego etosu. „Dla dobra Polski, dla jutra Polski jest koniecznie, abyście bracia i siostry, wzięli udział w wyborach parlamentarnych, dokonali wyboru zgodnego z waszym sumieniem – apelował.