Abp Głódź na Jasnej Górze: polityka musi wrócić do wartości

Polityka polska, jeśli nie chce przegrać Polski, musi wrócić do jasnych, klarownych reguł, do świata wartości takich, jak uczciwość, prawda, prymat zasad moralnych – powiedział dziś abp Sławoj Leszek Głódź na Jasnej Górze, apelując o udział w wyborach parlamentarnych.

Pod hasłem „W komunii z Bogiem – solidarni z Królową Polski” w dniach 17-18 września odbyła się tam XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Wzięło w niej udział ok. 35 tys. osób, w tym członkowie NSZZ „Solidarność”. W zamyśle organizatorów tegoroczna pielgrzymka ludzi pracy była też dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II oraz modlitwą o właściwe wykorzystanie daru wolność i demokracji.

Abp Głódź, który przewodniczył na Jasnej Górze głównej Mszy św. w ramach pielgrzymki ludzi pracy, odniósł się do wielu aktualnych problemów społecznych. Swoje kazanie poświęcił m.in. pracy , bezrobociu, emigracji zarobkowej, przemianom społeczno-gospodarczym w Polsce, problemom z jakimi borykają się rodziny, zwłaszcza wielodzietne. Zaapelował o skuteczną politykę rodzinną oraz skrytykował tzw. związki partnerskie i „małżeństwa osób jednej płci”. Przypomniał swój protest przeciwko zatrudnieniu Adama „Nergala” Darskiego przez TVP i ponownie upominał się o poszanowanie uczuć religijnych odbiorców telewizji publicznej. Abp Głódź odniósł się także w kazaniu do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Jak stwierdził: „każde polskie wybory to wielka liczba obojętnych”. Zdaniem metropolity gdańskiego „stanięcie z boku” i nie wzięcie udziału w wyborach to niewłaściwa droga, to także – jak się wyraził – odstępstwo od chrześcijańskiego etosu. „Dla dobra Polski, dla jutra Polski jest koniecznie, abyście bracia i siostry, wzięli udział w wyborach parlamentarnych, dokonali wyboru zgodnego z waszym sumieniem – apelował.


15 tys. osób na pielgrzymce rodzin na Jasną Górę

Z udziałem ok. 15 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się 27. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw. Abp Andrzej Dzięga z Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski apelował o miejsce dla Boga w życiu rodzinnym i społecznym. Małżonkowie odnowili ślubną przysięgę, a nowi doradcy życia rodzinnego złożyli przyrzeczenia. Tegoroczna pielgrzymka była szczególnym wołaniem o szacunek dla życia.

W kazaniu podczas Mszy św. celebrowanej na szczycie jasnogórskim metropolita szczecińsko-kamieński przypomniał, że państwo nigdy nie zastąpi wspólnoty rodzinnej, która zawsze pozostanie podstawą i szkołą życia społecznego. - Mądre państwo wspiera mądrym prawem zdrową rodzinę – mówił abp Dzięga. Ubolewał, że „wielu współczesnych tzw. architektów nowego społeczeństwa chciałoby odsunąć tradycyjną rodzinę i zastąpić jej funkcję odpowiednio umocowanymi instytucjami i programami państwowymi”. - Wręcz gołym okiem widać, że już tylko Bóg i trochę Kościół przeszkadza im w swawolnym urządzaniu świata. Powstaje nowa mitologia europejska oparta na diabolicznej niechęci do zaakceptowania Boga w realiach ziemskich spraw – mówił kaznodzieja. Kaznodzieja apelował, by zwłaszcza teraz w czasie kampanii wyborczej nie dać się zwieść słowom wypowiadanym przez kandydatów o rodzinie. – Jak oni teraz pięknie mówią o rodzinie! Czy to naprawdę ci sami, co tak niedawno mówili inaczej i głosowali inaczej? Dobrze pamiętamy dyscyplinę partyjną w głosowaniach parlamentarnych, w sprawach sumienia, gdy chodziło o decyzję, czy obywatelski projekt ustawy chroniący skutecznie ludzkie życie od poczęcia będzie mógł być procedowany w polskim parlamencie – mówił abp Andrzej Dzięga.

Jak powiedział bp Kazimierz Górny Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, pielgrzymka była modlitwą o to, aby w naszym kraju zawsze szanować życie. Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP przypomniał, że „małżeństwo w Kościele jest sakramentem, w którym Chrystus Pan uświęca małżonków, nijako konsekruje do wypełniania obowiązków rodzicielskich, a nierozerwalność małżeństwa jest fundamentem rodziny”. W darach ofiarnych złożony został m.in. stumetrowy pas materiału z przepisaną na nim instrukcją Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i godności jego przekazywania „Donum Vitae”. Instrukcję przepisała młodzież szklona archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z okazji tegorocznego Marszu dla Życia.