Tagi: , ,

Dziękczynienie w farze..

Wieczorem 31 grudnia w szydłowieckiej farze ks. Kan. Adam Radzimirski celebrował mszę świętą dziękczynną za mijający rok. W homilii Ksiądz Proboszcz omówił życie sakramentalne wiernych w mijającym 2011 roku.

Sakrament chrztu świętego przyjęło 104 dzieci, z tego 14 dzieci ze związków niesakramentalnych. Wiele rodzin chrzczących w parafii św. Zygmunta swoje dzieci mieszka na co dzień po za Szydłowcem. Bierzmowanie, sakrament umocnienia chrześcijańskiego przyjęło 103 młodych parafian. Proboszcz z żalem stwierdził że niestety wielu z nich nie spotyka się już w świątyni. To wielka niekonsekwencja i niedojrzałość w wierze. Sakrament Eucharystii przyjęło w 73 dzieci. Niestety gdy słabnie zaangażowanie rodziców, słabnie także gorliwość tych dzieci. Tak że kilka miesięcy po I komunii mało tych dzieci jest na mszach świętych. Wielu parafian codziennie przyjmuje komunię świętą, łącznie udzielone tego sakramentu Eucharystii 185 tysięcy razy. Komunia to lekarstwo dla duszy, więc często i godnie powinniśmy ja przyjmować – zachęcał - ksiądz Proboszcz. Mszy świętych w niedzielę odprawiane są tylko za żyjących, łącznie ponad 2000 mszy świętych odprawiono w farze św. Zygmunta, w tym mijającym roku. Wiele sprawowano nabożeństw: droga krzyżowa, Gorzkie Żale, różaniec, nabożeństwa majowe, czerwcowe, nowenny. Można by sądzić że życie religijne kwitnie! Troska o chorych. Rocznie kapłani z naszej parafii odwiedzają ponad 700 razy ludzi chorych. W każdy pierwszy piątek udają się do Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego. Przed każdymi świętami odwiedzanych jest blisko 80 osób. W parafii zmarło 96 osób! O 15 osób mniej niż w 2010 roku. Były w parafii wyjątkowe pogrzeby. Na pogrzebie mamy księdza biskupa było 11 biskupów, w tym jeden arcybiskup i ponad 300 kapłanów. Sakrament małżeństwa zawarło ponad 7o małżeństw. Trzeba się modlić aby małżeństwa te dochowały przyrzeczeń składanych w dniu ślubu. Po mszy świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem przebłagalnym, dziękczynnym i błagalnym. Modlono się za świat, Kościół i Ojczyznę, za parafię i każda rodzinę o pokój i pomyślność w nowym roku.


Rodzinny opłatek Domowego Kościoła

Ze Świętą Rodziną odnowić troskę o rodzinę i Kościół . W dzień Świętej Rodziny obchodzony w tym roku w Kościele Katolickim 30 grudnia, na Eucharystii sprawowanej za rodziny z naszej parafii spotkały się kręgi rodzin z Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół. Przybyło 16 małżeństw, z których 8 w tym roku rozpoczęło swoją drogę formacyjną.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył moderator rodzin ks. Andrzej Kania. Odczytał list przygotowany na Dzień Świętej Rodziny przez biskupów z Rady Rodziny Episkopatu Polski. Biskupi zachęcają w nim aby poczuć się w Kościele jak we własnym domu, uczestnicząc w jego wydarzeniach tak jak w życiu własnej rodziny.

Budowania wspólnego domu wciąż możemy się uczyć od Świętej Rodziny z Nazaretu. Odkryć w Kościele swój dom to otaczać go troskliwą miłością i czuć się za niego odpowiedzialnym” – czytamy w liście.


Tagi:                                    

Absolwenci z KOP-u w Straży Granicznej

Trzech absolwentów Zespołu Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, po zakończeniu długotrwałej procedury przyjęcia podjęło służbę w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego.

Dziś 30 grudnia w Muzeum Powstania Warszawskiego razem z innymi przyjętymi do służby „stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia” ślubowali: Łukasz Jarząbek, Mateusz Sadownik i Marzena Kojara.

Ślubowanie na sztandar Oddziału, przyjął komendant ppłk Mariusz Piętka. Modliwę w intencji nowych 71 funkcjonariuszy poprowadził ks płk. Ryszard Preuus.


Złota odznaka Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Radomiu dla powiatowego Samorządowca

29 grudnia na ostatniej sesji w 2011 roku zebrała się rada Powiatu w Szydłowcu. Głównymi tematami obrad radnych powiatowych były kwestie dotyczące zmian budżetowych w 20011 roku i przyjęcie nowego budżetu na 2012 roku.

Sesję otworzył przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, który powitał gości: Jerzego Jurczaka - wiceprezes ds. finansowych i sekretarza zarządu ROZPN oraz Tomasza Blocha prezesa MKS Szydłowianka. Jerzy Jurczak w imieniu władz ROZPN wespół z prezesem Tomaszem Blochem wręczyli przewodniczącemu Markowi Sokołowskiemu Złotą Odznakę Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w uznaniu za pomoc udzielaną środowisku piłkarskiemu, w szczególności Miejskiemu Klubowi Sportowemu Szydłowianka. Wyróżniony podziękował za odznaczenie i na ręce wiceprezesa Jerzego Jurczaka złożył kondolencje w związku ze śmiercią Władysława Kramczyka prezesa Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

W czasie obrad sesyjnych nie było niespodzianek, radni jednogłośnie uchwalili Budżet Powiatu na 2012 rok na łączną kwotę 35 milionów złotych, z deficytem dochodów na kwotę blisko 2 miliony 800 tys. złotych.


Tagi: , , ,

Awans ks. bp. Wacława Depo

Częstochowa. Dziś decyzją Ojca Świętego została ogłoszona nominacja ks. bp. Wacława Depo na nowego metropolitę częstochowskiego.

Witamy nowego arcybiskupa metropolitę częstochowskiego. Bogu dziękujemy za tę nominację - powiedział dzisiaj abp Stanisław Nowak w Kurii Metropolitalnej po ogłoszeniu nominacji bp. Wacława Depo nowym metropolitą częstochowskim.

Dziękujemy także Stolicy Apostolskiej, która wyraziła troskę o Kościół częstochowski. Posługę nowego metropolity częstochowskiego zawierzamy Bożemu Miłosierdziu” - powiedział abp Nowak. W imieniu całej archidiecezji częstochowskiej abp Stanisławowi Nowakowi za 27 lat posługi w Kościele częstochowskim podziękował bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. - Twoja posługa była posługa wyjątkowego charyzmatyka. Dziękujemy za dar nowej ewangelizacji i przypomnienia nam, że musimy stanąć przy krzyżu Chrystusa - mówił bp Antoni Długosz.


Tagi: , ,

Bp Siczek honorowym obywatelem rodzinnej gminy

Biskup Stefan Siczek został honorowym obywatelem Jedlni-Letniska. Uroczystość wręczenia tego tytułu - pierwszego w historii podradomskiej gminy - odbyła się 28 grudnia, podczas Sesji Rady. W maju 2011 roku minęła 50. rocznica święceń kapłańskich, a w marcu 2012 roku minie 20. rocznica święceń biskupich. Bp Stefan Siczek urodził się w 1937 roku w Siczkach, w gminie Jedlnia-Letnisko.

74 lata jestem chrześcijaninem, 50 lat kapłanem i prawie 20 lat biskupem. To moja droga życiowa, która związana jest z Siczkami, miejscowością leżącą na terenie tej gminy - mówił biskup pomocniczy diecezji radomskiej. - Wspominam rozmowę sprzed lat, kiedy będąc jeszcze w seminarium duchownym, dwie kobiety powiedziały, że będę miał kiedyś swoją parafię. Do dzisiaj jej nie otrzymałem - żartował biskup Siczek. Wyraził też wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że został honorowym obywatelem gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Chrzanowski przypomniał drogę życiową ks. biskupa. Stwierdził, że jego obecność i działalność duszpasterska przyczynia się do duchowego wzbogacenia gminy. Z poświęceniem podejmuje posługę względem drugiego człowieka, szczególnie bliscy są mu zwłaszcza ludzie młodzi. Jako mieszkaniec gminy czuję wielką dumę i radość, że tak wybitna i zasłużona osoba jest pierwszym w historii honorowym obywatelem naszej gminy - mówił Jerzy Chrzanowski.


Tagi: , ,

Kolizja przy Tesco

Dwa samochody zderzyły się na ulicy Kościuszki, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Zamkową i Jastrzębską. Kolizja miała miejsce przy skręcie na parking przy supermarkecie Tesco, tuż przed godzina 18.

Według wstępnych ustaleń prawidłowo jadąca od strony ul. Zamkowej Skodą Oktawią, pomimo nagłego hamowania nie zdołała uniknąć zderzenia, kiedy nagle kierowca jadący Volkswagenem Golfem od skrzyżowania z ulicą Jastrzębską, wykonał manewr skrętu na przeciwny pas, chcąc wjechać na parking przy Tesco.

Na miejscu szybko pojawił się policyjny patrol. Ne szczęście nikt z kierujących, ani osób postronnych nie ucierpiał w kolizji. Skończyło się na mandacie i uszkodzonych samochodach!


Rejonowy czy zamiejscowy?

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza zlikwidować mniejsze Sądy Rejonowe. Na ich miejscu miałyby funkcjonować Wydziały Zamiejscowe. Zmiany które zapowiedziano na 1 lipca 2012 dotyczyłyby sądów rejonowych z 4 miast subregionu radomskiego: Zwolenia, Lipska, Przysuchy i Szydłowca.

Ostałby się Sąd Rejonowy w Radomiu, Kozienicach i Grójcu. Szydłowiecki Wydział Zamiejscowy podlegać miałby pod Sąd Rejonowy w Radomiu.

W przypadku wdrożenia tych zmian, kolejnym krokiem na drodze potencjalnych oszczędności mgłoby być zlikwidowanie w Szydłowcu Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze, a następnie samego Wydziału Zamiejscowego Sądu.


Wielkie pożegnanie Zofii Jarzyńskiej.

W Szydłowcu zakończyły się póżnym popołudniem uroczystości pogrzebowe śp. Zofii Jarzyńskiej. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Wacława Depo, który także wygłosił kazanie. Wskazał w nim na ważne wydarzenia w życiu Zmarłej, na zalety jej charakteru i ducha. Na dar 37 lat życia małżeńskiego, owocującego życiem dwóch synów.

Przywołał Jej pasję, którą była fotografika, była ona nie tylko zawodem, ale n również powołaniem, o czym świadczy zawsze otwarty na ludzkie problemy zakład na Rynku Wielkim.

Kaznodzieja wspomniał o trudnej walkę z chorobą, była długa droga cierpienia. Dwadzieścia razy śp. Zofia doświadczyła terapeutycznych pobytów w specjalistycznych szpitalach. Zmagała się o życie i miłość, a to zmaganie pomimo przemijania miało sens!


Uroczystości pogrzebowe śp. Zofii Jarzyńskiej

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą! We wtorek 27 grudnia o godz. 13 rozpocznie się ceremonia pogrzebowa ś.p. Zofii Jarzyńskiej, żony burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego. Mszy świętej żałobnej przewodniczył będzie ks. bp Wacław Depo. Śp Zofia odeszła do wieczności po trudnej i ciężkiej walce z chorobą o godz. 17.30 w Wigilię 24 grudnia, w 60 roku życia.

Świętej pamięci Zofia Jarzyńska była osobą ciepłą, życzliwą i wyrozumiałą. Przez długie lata w swym Zakładzie Fotograficznym zlokalizowanym przy Rynku Wielkim, świadczyła usługi fotograficzne dla mieszkańców Szydłowca i okolic. Czynnie angażowała się w życie religijne, społeczne i kulturalne naszego miasta. Wspierała swego męża Andrzeja, w jego wieloletniej działalności publicznej.

Śmierć śp. Zofii niesie ból i smutek dla jej najbliższych: męża, synów, synowej, wnuczka i krewnych, a także i dla tych wszystkich, którzy ją znali i szanowali. W imię chrzęścijańskiej solidarności, której syntezą są słowa św. Pawła "Jedni drugich brzemiona noście", składamy Panu Andrzejowi Jarzyńskiemu mężowi śp Zofii i rodzinie Zmarłej głębokie wyrazy współczucia.


Biskup Wacław Depo modlił się w Farze

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, koncelebrowanej mszy świętej w szydłowieckiej farze przewodniczył bp Wacław Depo ordynariusz zamojsko-lubaczowski. Biskup Wacław modlił się za domowe wspólnoty, za swych domowników, polecając Bogu szczególnie swoich rodziców i krewnych, którzy jak powiedział: " są już za progiem wieczności".

Kościół 26 grudnia wspomina św. Szczepana. W kazaniu Ksiądz Biskup nawiązując do patrona dnia, świadka wiary aż do męczeństwa, wskazał na rzeczywistość wiary, dla której Święta są testem.

Boże Narodzenie - mówił - to nie baśniowa legenda, ale konkret, rzeczywistość ogromu miłości Boga, aż po szaleństwo Wcielenia, Narodzenia, i Krzyża. Męczeństwo św. Szczepana uświadamia nam głębokie konsekwencje płynące z przyjęcia wiary, która jest więzią, zaufaniem, wiernością samemu Bogu.


Pasterka w "Zygmuncie"

Świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego rozpoczęło się w kościele farnym św. Zygmunta mszą święta koncelebrowaną o północy przez ks. kan. Adama Radzimirskiego i ks. Leszka Gwarka SAC. Kazanie bożonarodzeniowe wygłosił ks. Krzysztof Nowosielski. Msze święte o północy albo w pobliżu północy w Kościele Katolickim sprawowana są na pamiątkę Narodzin Zbawiciela i przybycia do Groty Betlejemskiej pasterzy.

Oni pierwsi po Matce Bożej i św. Józefie oddali pokłon Dziecięciu. Pasterze stali się stali się zwiastunami Dobrej Nowiny. Widzieli chwałę Bożą i zastępy anielskie śpiewające „ Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Pasterze opowiedzieli mieszkańcom Betlejem o tym co widzieli i słyszeli. „Wszyscy dziwili się temu” napisał św. Łukasz, możemy być pewni że pierwszymi, którzy się dziwili, była Maryja i Józef. Byli szczęśliwi że mają tego który odnowi oblicze Ziemi. A ich udział w tym dziele nacechowany cierpieniem, będzie ostatecznie po zwycięstwie Krzyża, udziałem w Jego nieprzemijającej radości.

W polskiej tradycji Pasterka ma szczególny charakter i cieszy się uznaniem wiernych którzy bardzo licznie w niej uczestniczą. Tak było i w naszej świątyni wypełnionej w ten święty czas po brzegi. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.


Wigilia w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach

W samo południe w prowadzonym przez powiat szydłowiecki Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach, śpiew kolędy oznajmił oczekiwaną wiadomość, nadszedł czas wigiljnej wieczerzy. Zgromadziło się na niej kilkudziesięciu mieszkańców domu, personel z dyrektorem Andrzejem Mularczykiem i grono młodych wolantariuszy wspomagających pracę personelu i świadczących dobroczynną posługę, na rzecz starszych i schorowanych pensjonariuszy. Bożonarodzeniową Ewangelię odczytał i modlitwy poprowadził ks. prob. Adam Kuc z parafii św. jana Chrzciciela w Mniszku.

Słowa życzeń skierowali do swych podopiecznych i współpracowników dyrektorzy: dyr. A. Mularczyk i wicedyr. Barbara Siara. W imieniu władz powiatu szydłowieckiego życzenia dla mieszkańców Domu, dla pracowników i wolonatariuszy przekazał przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Wyraził nadzieję że oprócz potrzeb materialnych, w łaziskim Domu Pomocy Społecznej, jego domownicy mają także codziennie wiele okazanej życzliwości i serca.

Przy łamaniu się opłatkiem padało wiele ciepłych słów, szczególnie cennych bo opromienionych wigiilnym czarem, atmosferą dobra w której świat widać z innej piękniejszej strony.


Życzenia dla wigilijnego Solenizanta

Msza święta koncelebrowana dziś rano w Wigilię Bożego Narodzenia w intencji księdza Adama Radzimirskiego proboszcza parafii św. Zygmunta, zgromadziła na modlitwie za swego duszpasterza wielu wiernych, którzy chcieli wyrazić także swoja życzliwość i wdzięczność . Podziękować za wytrwałą posługę kapłańską Solenizanta i jej widoczne w parafii i dekanacie owoce.

Eucharystię sprawowali ks. Krzysztof Nowosielski i ks. Witold Witasek, ten ostatni złożył po zakończeniu mszy świętej imieniu kapłanów pracujących w parafii św. Zygmunta życzenia Ks. Adamowi. Życzenia składali również liczni przedstawiciele grup i wspólnot działających w szydłowieckiej parafii. Wśród składających życzenia byli także przedstawiciele rady Powiatu w Szydłowcu przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i wiceprzewodniczący Rady Jan Gula. Podziękowali oni za obecność i modlitwę w ważnych chwilach dla społeczności powiatowej i życzyli wielu udanych inicjatyw duszpasterskich , zdrowia i wielu Bożych łask!

Na zakończenie zebrani w świątyni farnej zaśpiewali Solenizantowi „Sto lat”. Częstowano wszystkich słodyczami, były też uśmiechy i podziękowania od księdza proboszcza Adama. Ks. Kan. Adam Radzimirski proboszczem szydłowieckiej parafii św. Zygmunta Króla i Męczennika jest od 1992 roku. W mijającym 2011 roku obchodził 40 lecie kapłaństwa.


Tagi: ,

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Czas Adwentu przygotował nas na czas Świąt Bożego Narodzenie. Przeżywamy narodzenie z Dziewicy Maryi Bożego Syna, w Betlejem! Bóg wypełnił obietnice, stał się człowiekiem i zamieszkał wśród Nas. Cieszmy się Jego bliskości i wychwalamy Pana Boga, za Jego niepojęty Dar!

Święta Boże Narodzenie to w polskiej tradycji czas radosnego świętowania. Sprzyja temu i czas i pora, krótkie dni, długie wieczory. Zwane świętymi! Refleksją obejmujemy mijający rok, dziękując za dobro, którego doświadczyliśmy, za życzliwość i miłość. Czasem nasze serce rani zło i ból, także obecny w naszym życiu. Lekarstwem na zranienie jest przebaczenie! Lekarstwem na zło trwanie w dobru, z jeszcze większa siłą! Bóg zawsze może zło w dobro przemienić, ujęty nasza wiernością. On jest Wszechmogący! Mija czas i my przemijamy wraz z nim, czego doświadczamy szczególnie teraz w kończącym się roku, a także wtedy gdy żegnamy tych, którzy odeszli. W tym przeżywaniu ludzkiej egzystencji, szczególnie w dniach takich jak te, naznaczonych blaskiem Bożego Narodzenia. Przeżywanych we wspólnocie rodzinnej i wspólnocie wiary, nadzieję budzi niezwykłość, tego zdarzenia, które odmieniło niebo i ziemię. W Centrum tego wydarzenia obecna była Najświętsza Panna, Matka Wcielonego Słowa, Jezusa Chrystusa. Niech Ona Najświętsza Maryja prowadzi nas po ścieżkach wiary i ścieżkach życia, szczególnie teraz kiedy przeżywamy tajemnice Narodzenie Jej Syna. Błogosławieństwa Bożego i licznych darów Opatrzności, dla naszych rodzin, wspólnot i całej Ojczyzny.


Katedra Polowa. Modlitwa za poległych w Afganistanie

Pamięć poległych w Afganistanie żołnierzy uczczono dziś w katedrze polowej w Warszawie Mszą św., pod przewodnictwem bp. Józefa Guzdka. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali kapelani ordynariatu polowego. Przed ołtarzem ustawiono portrety żołnierzy oraz zapalono znicze. W modlitwach pamiętano także o żołnierzu, który zmarł w Afganistanie dziś rano.

W najbliższą wigilię przy sześciu stołach rzeczywiście będą puste miejsca. Pięciu żołnierzy zginęło wczoraj w Afganistanie, szósty zmarł dziś. W wigilię odbędzie się pięć pogrzebów z honorami wojskowymi, z asystą kapelanów i najbliższej rodziny, także rodziny wojskowej. Przychodzimy dziś do katedry polowej z potrzeby serca, aby modlić się za naszych współbraci żołnierzy i by w ten sposób okazać solidarność z tymi, których ta śmierć najbardziej dotknęła, z ich rodzinami.- powiedział we wprowadzeniu do Mszy św. bp Guzdek.

Przy ołtarzu stanęły udekorowane kirem poczty sztandarowe 1. Brygady Pancernej z Wesołej, Biura Ochrony Rządu oraz organizacji kombatanckich.


Życzenia imieninowe dla Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Życzenia imieninowe i świąteczne Marszałek Sejmu RP Ewie Kopacz, wyróżnionej przez Radę Powiatu w Szydłowcu Tytułem Honorowym „Zasłużona dla Powiatu Szydłowieckiego” złożyli dziś przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. Starosta Szydłowiecki przekazała Pani Marszałek życzenia od mieszkańców powiatu szydłowieckiego.

W spotkaniu uczestniczyła Dorota Sokołowska dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Mazowieckiego w Warszawie. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze.

Marszałek Ewa Kopacz była dziś 21 grudnia z krótką wizyta do Radomia. Od 9 listopada jest pierwszą kobietą w historii polskiego parlamentaryzmu pełniącą tak wysoką funkcję państwową. Warto wspomnieć że do 2001 roku Ewa Kopacz była dyrektorem szydłowieckiego zakładu opieki zdrowotnej. W latach była 2007 – 2011, w rządzie Donalda Tuska była ministrem zdrowia.


Tagi: ,

Muzycznie w Państwowej Szkole Muzycznej

Koncert kolęd w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej oraz występy instrumentalne uczniów, ubogaciły opłatkowe spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli tej placówki kształcącej muzycznie w zakresie stopnia podstawowego dzieci i młodzież ze Skarżyska i okolic, w tym także z terenu powiatu szydłowieckiego.

Zorganizowane przez Komitet Rodzicielski świąteczne Bożonarodzeniowe spotkanie odbyło się w 21 grudnia w auli noszącej imię Zygmunta Noskowskiego Szkoły.

Dorobek skarżyskiej szkoły muzycznej to nie tylko umuzykalnienie dzieci i młodzieży, ale również aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, krzewienie kultury, upowszechnianie i wychowanie w duchu muzyki. Bożonarodzeniowy tegoroczny koncert był tego kolejnym udanym przykładem. Po koncercie był czas na łamanie się opłatkiem i poczęstunek.


Opłatek w Comesie

W przedświątecznej atmosferze w budynkach urzędów, instytucji, przedsiębiorstw i szkół chętnie gromadzimy się aby doświadczyć wspólnoty i bliskości z tymi, z którymi dzielimy zwykłą codzienność. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, wyzwalają w nas poczucie bliskości i wdzięczności za wiele objawów dobra, które otrzymujemy od ludzi.

W takiej świątecznej atmosferze zgodnie z polską tradycją, a także wieloletnim zwyczajem w siedzibie Zarządu, 21 grudnia spotkali się pracownicy Spółki Comes,. Uroczystość była okazją aby przełamać się opłatkiem, podziękować za pracę, kolejny rok wspólnych doświadczeń i otrzymane liczne dary Bożej Opatrzności!

W czasie spotkania życzenia pracownikom i osobom współpracującym złożyli właściciele firmy bracia Marek i Piotr Sokołowscy. Przełamali się oni opłatkiem z zebranymi, wyrażając przy tym nadzieję że w trudnym konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, spółka będzie mogła w następnym roku, nadal się rozwijać - utrzymując stabilne miejsca pracy dla licznej grupy pracowników. Dla świętujących wspólnie pracowników firmy z koncertem kolęd wystąpili młodzi szydłowieccy muzycy z zespołu Yellow Pipe.


Świąteczne spotkanie w powiecie..

W Starostwie Powiatowym we wtorkowe popołudnie przy opłatku i świątecznym stole spotkali się pracownicy Starostwa, radni powiatowi 3 i 4 kadencji, przedstawiciele jednostek i służb powiatowych. Przybyli kapłani: ks. dziekan Adam Radzimirski, który poprowadził modlitwę i pobłogosławił wigilijny oraz ks. Witold Witasek, który z młodzieżą licealną z "Sienkiewicza" śpiewem kolęd ubogacił to świąteczne spotkanie.

Z samorządowcami powiatowymi przełamali się opłatkiem goście z samorządów gminnych z terenu powiatu szydłowieckiego, w tym burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk. Życzenia od władz powiatu złożyli przybyłym przewodniczący rady Powiatu Marek Sokołowski i starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, który był organizatorem spotkania.

W czasie uroczystości smakowano wigilijne dania przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu.


Tagi: , ,

Boisko dla uczniów KOP-u

Mimo chłodnego czwartkowego przedpołudnia, na terenie Zespółu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza atmosfera rozgrzewała, bowiem o godz. 11 odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowanego wielofunkcyjnego sportowego obiektu.

Długo wyczekiwana inwestycja, na którą z pewnością czekali uczniowie, stała się wreszcie rzeczywistością. Uroczystość otwarcia rozpoczęła dyrektor ZSO Maria Michajłow witając młodzież szkolną oraz przybyłych powiatowych i gminnych oficjeli.

Boisko, które dziś otwieramy przypomina to wybudowane przy ulicy Zamkowej - mówił w chwilę po przemówieniu M. Michajłow starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. - Szczególne podziękowania za wkład przy realizacji tej inwestycji należą się przewodniczącemu Rady Powiatu Markowi Sokołowskiemu oraz radnym Rady Powiatu, ponieważ bez ich przychylnych decyzji nie było by tego obiektu. Niemniejsze podziękowania należą się także wykonawcy, który drogą negocjacji wycenił prace na ponad 700 tysięcy złotych mniej, a mimo wszystko oba boiska zostały wykonane zgodnie z wymogami – podkreślił na zakończenie starosta W. Górlicki wyrażając jednocześnie nadzieję, że wszystkie obiekty, zarówno powiatowe i gminne, razem będą mogły stanowić spójną całość dla dobra młodzieży.


UZBECKI ADWENT

Uzbekistan to kraj, w którym adwent trwa już przez stulecia. Niegdyś nazywał sie on Sogdianą i był podbity oraz skolonizowany przez Aleksandra Macedońskiego. Herbem Uzbekistanu jest odradzający sie z popiołu feniks, który jest wspólnym dla tradycji perskiej i Chorezmu symbolem dawnych wierzeń i legend wynoszących ogień do rangi bóstwa.

To ciekawy kraj, który przyjął chrzest kilka wieków wcześniej niż Polska. Na zachodzie Uzbekistanu dominuje pustynia Kyzył-kum, znana Polakom z filmu Faraon. Na wschodzie istnieje przepiękne pasmo gór Tien Szan, które są fragmentem Himalajów najbardziej wysuniętym na Zachód. Bogactwem tego kraju jest bawełna, złoto, uran jak również z niczym nieporównywalna kultura i klimat. W nadchodzącym roku będziem świętować 70-lecie powstania Armii gen. Andersa, która powstawała właśnie w Uzbekistanie. My Polacy mamy wobec Uzbeków dług wdzięczności, bo byli dla nas zawsze życzliwi i chętnie podjęli inicjatywę odnowienia kilkudziesięciu cmentarzy wojskowych rozrzuconych po całym kraju. Na przykład cmentarzem polskim w starożytnym mieście w Margelanie opiekuje się muzułmański mulla czyli kapłan.

  1. Etap pierwszy nestoriański W Bizancjum zachowały się notatki, że wśród jeńców pochodzących z tureckich plemion tej ziemi było wielu, którzy mieli tatuaże krzyża na czole. Owszem byli to chrześcijanie Nestorianie, czyli ta sama rodzina wierzących, która istnieje w Iraku do dziś oraz w pewnych okolicach Indii.


Tagi: , , ,

Prawnicy: krzyż w Sejmie może wisieć

Krzyż w sali plenarnej Sejmu RP może wisieć – uważają prawnicy reprezentujący różne środowiska ideologiczne. Przygotowane przez nich cztery ekspertyzy trafiły już do marszałek Ewy Kopacz.

Żadna z opinii prawnych nie zawiera postulatu, żeby krzyż zdjąć. Jeden z autorów wskazuje, że obecność krzyża w sali sejmowej da się usprawiedliwić nie jako obecność symbolu religijnego ale obecność symbolu, z którym utożsamia się dziedzictwo kulturowe, o którym ustawodawca pisze w preambule Konstytucji RP. Ponadto krzyż funkcjonuje w przestrzeni publicznej – kształt krzyża ma m.in. najwyższe odznaczenie wojskowe Virtuti Militari. Ekspertyzy zostały zamówione w Biurze Analiz Sejmowych pod koniec listopada po tym, jak klub Ruchu Palikota złożył wniosek o usunięcie krzyża z sali sejmowej.


TGM i SDH-25

Powyższe symbole, to dwa typy nowych pojazdów, o jakie wzbogaciła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu w okresie dwóch ostatnich lat.

W 2010 r. zakupiono samochód ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem hydraulicznym SHD-25 całkowity koszt zakupu to kwota 995.100,00 zł. Środki na zakup pojazdu pochodziły z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2011” w kwocie 550.000,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 245.100,00 zł. Powiat szydłowiecki przeznaczył kwotę 200.000,00 zł.

Pojazd wykorzystywany jest przede wszystkim w ratownictwie wysokościowym, przy ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji budynków oraz podczas likwidacji szkód powstałych podczas miejscowych zagrożeń. Bierze udział przy gaszeniu pożarów podając z wysokości środki gaśnicze i neutralizujące w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. Wysokość ratownicza podnośnika 25 m, pozwala na dotarcie do osób zagrożonych we wszystkich budynkach na terenie miasta i powiatu.


Refleksja w XXX rocznicę Stanu Wojennego!

Stało się tradycją pamiętać o kolejnych rocznicach wprowadzenia stanu wojennego. 13 grudnia mija trzydzieści lat od tych wydarzeń. Wyrosły nowe pokolenia. Dla Polaków młodych, ale także w średnim wieku, rok 1981 jest tylko kartą historii, często mało znaną. Żyją jednak świadkowie tragicznego grudnia, zarówno organizatorzy jak też i ofiary stanu wojennego. Smutnym faktem jest to, że ci, którzy wypowiedzieli wówczas narodowi wojnę, nieprzerwanie zacierają ślady zbrodniczych działań i przekonują o swoich racjach i niewinności.

Wykorzystują do tego nie tylko media publiczne, będące w znacznej części na ich usługach, ale również demokratyczne instytucje państwa. Nadal przecież sądy nie mogą jednoznacznie ustalić, kto - podczas zbrojnej pacyfikacji kopalni Wujek przez funkcjonariuszy milicji i wojska - wydawał zbrodnicze rozkazy, kto zastrzelił dziewięciu górników! Dlatego też każda rocznica wprowadzenia stanu wojennego jest nie tylko okazją ale i obowiązkiem, aby mówić o tym co się wydarzyło wówczas w Polsce. Nie wolno nam zapomnieć, że stan wojenny boleśnie skrzywdził miliony Polaków, wielu straciło życie, dziesiątki tysięcy zdrowie. Setki tysięcy wyemigrowało z Ojczyzny. Miliony rodzin, wielka rzesza Polaków, do dziś nie może pogodzić się z niesprawiedliwością, z upokorzeniami, z brutalną przemocą tamtego okresu. Są też i tacy, którzy stracili wiarę w sens walki ze złem totalitarnego systemu, zobojętnieli, pogrążyli się w beznadziejności i zajęli się wyłącznie własnymi sprawami.

Według oficjalnych danych, publikowanych na początku tego wieku, z okazji XX rocznicy powstania „Solidarności”, bezpośredni udział w działaniach stanu wojennego wzięło 70 tysięcy żołnierzy i oficerów, ponad 30 tys. członków różnego rodzaju formacji milicyjnych i wszyscy funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Wiele tysięcy cywilnych aktywistów partyjnych, nie tylko z PZPR, uzbrojono. Do działań militarnych przeciwko bezbronnym ludziom wprowadzono także broń pancerną w liczbie 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych. Oddziały wojskowe miały na wyposażeniu 500 wozów bojowych piechoty, 9 tys. samochodów, kilka eskadr lotniczych i okręty wojenne, które zablokowały porty. Zmilitaryzowano podstawowe gałęzie gospodarki: komunikację, łączność, energetykę, porty, górnictwo i 129 kluczowych fabryk, w tym także zakłady przemysłu obronnego z naszego terenu w Radomiu, Skarżysku, Pionkach. Do zakładów pracy, instytucji i szkół skierowano ponad 8 tys. komisarzy wojskowych. Wprowadzono wiele drastycznych rygorów ograniczających swobody obywatelskie: godzinę milicyjną, zakaz podróżowania. Wyłączono telefony, zamknięto stacje benzynowe, granice i lotniska. Emitowany był tylko jeden program telewizyjny i jeden radiowy. Zaprzestano wydawać większość gazet i czasopism. Zawieszono działalność wszystkich, niezależnych od komunistycznej władzy, organizacji i stowarzyszeń społecznych, nawet Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu. W ciągu kilku godzin internowano ponad 5 tys. członków NSZZ „Solidarność”, w tym prawie całe kierownictwo krajowe „Solidarności” z przewodniczącym Lechem Wałęsą włącznie. W trakcie dokonywania aresztowań dopuszczono się wielu okrucieństw. Już kilka minut po północy rozbijano drzwi i okna mieszkań. Zdarzało się, że ludzi wyciągano z domów jak przedmioty na łańcuchach, w samej bieliźnie. Kilkuset internowanych z terenu ówczesnego województwa radomskiego trafiło głównie do więzienia w Kielcach. W więzieniach i ośrodkach odosobnienia internowanych traktowano jak przestępców. Poddano ich stałej inwigilacji służby bezpieczeństwa. Szykanowano i prześladowano także najbliższych i rodziny internowanych. Zajęto siedziby władz „Solidarności”, konfiskowano archiwa, niszczono urządzenia związkowe: maszyny do pisania, kopiarki, teleksy. Z lokalu radomskiej „Solidarności” przez wiele godzin wyrzucano przez okna nie tylko dokumenty, także i meble. Kraj znalazł się w stanie okupacji, a wojska sojuszników komunistycznego reżimu z sąsiednich państw, stały w gotowości, aby zbrojnie zniszczyć polską kontrrewolucję, gdyż za taką uważano „Solidarność”. Władzę zwierzchnią przejęła uzurpatorska Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, tzw. WRON-a. Wydawało się, że „Solidarność” została zmiażdżona.


Prymas Kowalczyk: stan wojenny był złem, którego nie da się wymazać z pamięci i historii

13 grudnia 1981 roku został wprowadzony stan wojenny w Polsce. Co Ksiądz Prymas myśli o tym wydarzeniu? – Stan wojenny wprowadzony w Polsce dnia 13 grudnia 1981 r. i trwający do dnia 22 lipca 1983 r. zapisał się boleśnie w pamięci Polaków i historii Polski ostatniego 20-lecia kończącego się stulecia i tysiąclecia. Tak też został odebrany w Europie i w szerokim wolnym świecie – zwłaszcza gdy się zważy tragiczne doświadczenia naszego Narodu i Ojczyzny związane z II wojną światową.

Trzeba również pamiętać, że przy końcu ubiegłego stulecia świat spoglądał na Polskę w dużej mierze przez pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, który był orędownikiem, rzecznikiem i obrońcą pokoju na świecie. Przekonywał on, że właściwą drogą do rozwiązywania jakichkolwiek konfliktów – zwłaszcza społecznych – jest dialog, a nie wojna, odwołanie się do użycia siły, do wojskowego zamachu stanu. Tak na przykład udało się dzięki mediacji Stolicy Apostolskiej pod patronatem Jana Pawła II i na prośbę zainteresowanych krajów Argentyny i Chile zażegnać na drodze dialogu niebezpieczeństwo konfliktu o Kanał Beagle, a także inne konflikty.

KAI: Jak ocenia Ksiądz Prymas stan wojenny i jego skutki?


Kościół naszym domem. Rekolekcje w parafii św. Zygmunta

W szydłowieckiej parafii dziś w III niedzielę Adwentu, rozpoczęły się rekolekcje. W programie podanym w przykościelnej gablotce, możemy przeczytać następujące informacje.

Niedziela. Nauki rekolekcyjne na mszach świętych o godzinie: 7 (Roraty), 9, 10.30, 12, 16, 18.

Poniedziałek. Nauki rekolekcyjne na mszach świętych o godzinie: 7 ( Roraty), 9, 18 oraz w czasie nabożeństwa rekolekcyjnego dla dzieci o godzinie 16.30 i w czasie spotkania z młodzieżą o godzinie 19.


Piękna i Iłżecka będą piękne? Kolejowa gładka i równa?

Przy peryferyjnej ulicy Pięknej, jest obecnie kilka domów, jej znaczenie komunikacyjne jest niewielkie. Ulica Piękna jak widać na zdjęciach, to polna droga wijąca się wśród zarastających drzewami i krzakami pół. To się może jednak zmienić za sprawą planowanej miejskiej inwestycji, budowy w tym miejscu szerokiej ulicy łączącej drogę wojewódzką, czyli na tym odcinku ulicę Jastrzębską i powiatową ulicę Kolejową. Inwestycja objęła by również odcinek ulicy Iłżeckiej.

Plany bedą bliższe realizacji jeśli Miasto wykupi grunty na poszerzenie pasa drogowego i znajdzie na ten cel w kasie miejskiej pieniądze.

Z kolei samorząd powiatowy zamierza modernizować ulicę Kolejową na odcinku od granic Szydłowca do stacji PKP w Szydłowcu i dalej na odcinku położonym na terenie gminy Jastrząb i gminy Mirów. Są plany odkupienia od PKP działki zabudowanej budynkiem dworcowym, co umożliwiłoby budowę parkingu i przywrócenie budynkowi dworcowemu jego podstawowej funkcji.


O nowej ewangelizacji z ojcem Ranierem Cantalamessą OFMCap, kaznodzieją Domu Papieskiego

W książce „Wiara, która zwycięża świat” ukazuje Ojciec dwie formy przekazu ewangelicznego: kerygmat i didache. Pierwsza ma prowadzić słuchacza do osobistej relacji z Jezusem, a druga to nauczanie skierowane do osób już wierzących, aby zgodnie z wolą Bożą kształtowali swoje życie osobiste i wspólnotowe. Gdzie w tym kontekście można umiejscowić pojęcie nowej ewangelizacji?

Punktem wyjścia nowej ewangelizacji nie jest didache, ale kerygmat. Nie chodzi w niej bowiem o nauczanie moralności ani o pielęgnowanie cnót, ale o ogłaszanie Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego. Najpierw trzeba doprowadzić człowieka do osobistej relacji z Chrystusem, a dopiero potem można włożyć na jego barki obowiązki wypływające z wiary. Jeśli zaczynamy głoszenie od zobowiązań moralnych, ludzie dzisiaj tego nie przyjmują. Nie oznacza to, oczywiście, że należy zarzucić katechezę, wykłady z etyki, naukę doktryny czy formację. Trzeba jednak w tym wszystkim najpierw przywrócić właściwe miejsce Chrystusowi.

Wielką pokusą jest dziś odwoływanie się tylko do didache, czyli do moralizowania. Ja też, kiedy byłem jeszcze profesorem, oddawałem się takiemu głoszeniu i wykładaniu doktryny. Istnieje poza tym inne niebezpieczeństwo – ponieważ problemy moralne są dziś tak bardzo ważne, zaczynamy się w nie angażować i właściwie na tym się kończy. Na etykę przyjdzie czas, ale potem. Jeśli przyjmiemy Chrystusa, będziemy umieli wprowadzać w życie zasady moralne, ale jeśli Go nie przyjmiemy, to nie ma żadnej etyki bez Niego.


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W dniu 8 grudnia w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia. W okresie Adwentu, Niepokalane Poczęcie przypomina nam o przeznaczeniu, do którego wszyscy zostaliśmy powołani w Chrystusie. Podobnie jak Maryję, "Bóg, z miłości, wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem" (Ef 1,4). Maryja jest świadkiem życia opromienionego chwałą, do którego wszyscy zostaliśmy powołani.

Niepokalane Poczęcie jest najbardziej wymownym dowodem wszechmocy Boga, która objawiła się w odkupieniu naszej ludzkiej natury. Oddawać cześć Niepokalanie Poczętej, to zwracać się w modlitwie do Boga, aby Jego wola i moc Jego odkupienia ogarnęła całą ludzkość. Tajemnica Adwentu i Bożego Narodzenia pobudza do refleksji nad miłością Boga, który czyni wszystko, aby nas zbawić. Jest to Bóg, który nie waha się przyjąć w pełni naszego człowieczeństwa i stać się jednym z nas - za pośrednictwem Maryi, która całkowicie oddała się do Jego dyspozycji jako Służebnica Pańska. Czas Adwentu to czas radosnego oczekiwania w atmosferze ciszy. Z tej ciszy wyrasta uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Jakie ma to znaczenie dla nas? W obliczu przemocy i nierówności, mamy być świadkami pokoju i pojednania. W czasie, gdy lęk i zwątpienie ogarnia ludzi, winniśmy być pełni ufności i nadziei. Ludziom, którzy kroczą w mroku i w cieniu śmierci, winniśmy wskazywać światło Chrystusa i pełnię życia, do którego On nas powołał. Pośród nędzy, ucisku i niesprawiedliwości, mamy żyć w prostocie i z miłością przyjmować tych, którzy są opuszczeni i pozostawieni na marginesie.

Świętowanie Niepokalanego Poczęcia Maryi w okresie Adwentu, to świętowanie "obfitego Odkupienia". Odkupienia do tego stopnia obfitego, że objęło Maryję jeszcze przed Jej narodzeniem i które towarzyszy Jej przez całe życie. Jest to Odkupienie, którego jesteśmy zarówno odbiorcami jak przekazicielami. Błogosławionego święta naszej Maryi Niepokalanie Poczętej!


Ks. Dziewiecki: priorytetem ma być człowiek, nie waluta

Nie ma przyszłości taki twór polityczny, w którym ratowanie waluty jest ważniejsze niż ratowanie człowieka - uważa ks. Marek Dziewiecki, wychowawca i psycholog przed piątkowym szczytem przywódców Unii Europejskiej, gdzie liderzy będą musieli wypracować rozwiązania dla zażegnania obecnego kryzysu finansowego.

Ks. Dziewiecki mówi, że politycy rządzący w Unii Europejskiej, podobnie jak politycy, którzy rządzą obecnie w Polsce, zwołują coraz więcej narad i ogłaszają kolejne, równie nieskuteczne jak poprzednie, programy naprawy finansów Unii Europejskiej. - Nie mają natomiast nic do powiedzenia na tematy najważniejsze, które rzeczywiście zadecydują o przyszłości naszego kontynentu, czyli na temat podstawowych wartości, na jakich powinny opierać się relacje między ludźmi, a także na temat zasad wychowania młodego pokolenia - zauważył ks. Dziewiecki. Jego zdaniem, największa reforma, jakiej potrzebuje Unia Europejska, to reforma antropologiczna, czyli powrót do prawdy o człowieku oraz do prawdy o tym, co gwarantuje mu godną jego ludzkiej natury teraźniejszość oraz bezpieczną przyszłość. Dodał, że nie ma przyszłości taki twór polityczny, w którym ratowanie waluty jest ważniejsze niż ratowanie człowieka. A jego zdaniem to właśnie człowiek, nie waluta, jest zagrożony w Unii Europejskiej. Coraz więcej obywateli państw europejskich to ludzie, którzy krzywdzą samych siebie, gdyż popadają w uzależnienia, okazują się niezdolni do miłości, małżeństwa i rodziny, są coraz bardziej bezkrytyczni wobec nieludzkich ideologii nowej lewicy, która gloryfikuje tolerancję dla zła i promuje każdy rodzaj więzi kogokolwiek z kimkolwiek, byle tylko nie było to wierne i płodne małżeństwo - uważa ks. Dziewiecki. - Nie ma przyszłości taka Unia Europejska, w której dla rządzących polityków oraz dla dominujących mediów, mordercy ważniejsi są od nienarodzonych dzieci, a aktywiści gejowscy ważniejsi są od milionów ludzi bezrobotnych - stwierdza duchowny. - Nie ma przyszłości taka Unia Europejska, w której szkoły oparte są na programach „wychowawczych”, w których nawet nie wymienia się dwóch najbardziej podstawowych dla wychowania i dla więzi międzyludzkich wartości, jakimi są prawda i miłość. Nie ma przyszłości taka Unia Europejska, w której rządzący politycy są chrystofobami i walczą z krzyżem. Ten ich lęk nie jest przypadkowy, gdyż krzyż przypomina możnym tego świata o tym, że są podobni do rządzących sprzed dwóch tysięcy lat, którzy dwa razy wydali na Jezusa wyrok śmierci. Pierwszy raz wtedy, gdy był niemowlęciem narodzonym w Betlejem, a drugi raz wtedy, gdy demaskował rządzących jako plemię żmijowe i ślepych przewodników, którzy sami do nieba nie wejdą, a innym przeszkadzają, bo nakładają na ludzi ciężary nie do udźwignięcia, których sami palcem tknąć nie chcą - powiedział ks. Dziewiecki. Krajowy duszpasterz powołań podkreślił, że bez powrotu do respektowania godności człowieka i do solidnego wychowania, opartego na prawdzie, miłości, sumieniu, odpowiedzialności i sprawiedliwości, wszelkie reformy gospodarcze czy finansowe będą nadal okazywały się fikcją i faktem medialnym. Dodał, że nawet najbardziej rozsądne zaostrzenie kryteriów dyscypliny fiskalnej poszczególnych państw nie doprowadzi do poprawy sytuacji, a jedynie do jeszcze bardziej „kreatywnej” księgowości nieuczciwych polityków czy do jeszcze większej korupcji w instytucjach uprawnionych do kontroli i zwalczania przestępczości. - Podobnie nawet najbardziej rozsądne ułatwienia administracyjne nie sprawią, że ludzie źle wychowani zaczną dobrze pracować, albo że będą uczciwie płacić podatki. Chrystofobiczne i antyludzkie ideologie, na jakich oparta jest obecnie Unia Europejska, mogą jeszcze przez pewien czas "dobrze" funkcjonować jedynie w świecie wirtualnej fikcji, którą liberalne i ateistyczne media próbują zasłonić rzeczywistość - powiedział ks. Marek Dziewiecki.


Straż pożarna usprawnia tabor

Nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym 4x4 na podwoziu MANa, wyposażony w zestaw narzędzi hydraulicznych, służących do ratownictwa drogowego i technicznego – odebrała Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 28 listopada w Kielcach.

Samochód kosztował 752.760.00 zł i został zakupiony u producenta samochodów pożarniczych w Kielcach. Na realizację zakupu, środki pozyskał komendant powiatowy PSP w Szydłowcu Dariusz Pytlak z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 376.380,00 zł. Z Powiatu Szydłowieckiego – 276.380,00 zł oraz od Samorządu Województwa Mazowieckiego – 100.000,00 zł. Ponadto mazowiecki komendant wojewódzki PSP przekazał na wyposażenie pojazdu nowy, ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych służący do ratownictwa drogowego i technicznego za kwotę prawie 140.000,00 zł.

– Zakupiony przez nas pojazd na wyposażeniu zbiornik wodny o pojemności 5000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy 500 litrów, autopompę wysokiego i niskiego ciśnienia, linię tzw. szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, agregat oddymiający, wyciągarkę terenową – informuje komendant powiatowy PSP Dariusz Pytlak.


Żaryn: elity intelektualne zniechęcają do patriotyzmu

Zamiast wzmacniać takie wartości jak godność bycia Polakiem czy miłość do ojczyzny wiele instytucji i środowisk, w tym znaczna część elit intelektualnych, wręcz do takiej postawy zniechęca – mówił prof. Jan Żaryn, jeden z uczestników konferencji „Kościół w społeczeństwie kryzysów”, która odbyła się 5 grudnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Sesję zorganizowano z okazji 50. rocznicy wydania encykliki „Mater et Magistra” bł. Jana XXIII, którą ks. dr Cezary Smuniewski, kościelny asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej we wprowadzaniu nazwał jednym z najważniejszych dokumentów przygotowujących do obrad Soboru Watykańskiego II. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przypomniał, że w społecznej nauce Kościoła chodzi nie tylko o głoszenie nauczania zawartego w papieskich encyklikach, ale też o refleksję nad współczesną rzeczywistością Kościoła, Polski, Europy i świata.

Prof. Kazimierz Korab ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mówił o kryzysie w dziedzinie wychowania. Zwrócił uwagę, że już sam termin „wychowanie” zaczyna ustępować w świadomości społecznej takim pojęciom jak „edukacja” i „rozwój”. Konsekwencją takiego procesu są zmiany w myśleniu o tym, jak powinien być wychowywany współczesny człowiek. Dominuje bowiem prymat użyteczności społecznej i myślenia ekonomicznego, w którym główną rolę odgrywają produkcja i konsumpcja, uzupełniające się nawzajem. – Celem edukacji nie jest uczyć, ale przygotować młodego człowieka do radzenia sobie na rynku pracy – argumentował prelegent.


Tagi: ,

Górnicza Nominacja Generalska dla Opocznianina

Podczas Galowych Uroczystości Barbórkowych 2011 w Teatrze Śląskim opocznianin Zbigniew Gretka Prezes SAP otrzymał Zaszczytne wyróżnienienie w postaci Szabli Górniczej i nominację na Honorowego Dyrektora Generalnego Górnictwa RP.

Zgodnie z Aktem Mianowania podpisanym przez Ministra Gospodarki RP, za wierną i owocną od wielu lat współpracę z Gornikami Ślaska, na ich wniosek z lipca 2011 r.

W uroczystości wzieli udział przedstawiciele Rządu i Prezydenta RP oraz władze samorządowe i górnicze Śląska a także nowy metropolita diecezji katowickiej ks. abp Wiktor Skworc. Obok Zb.Gretki ten Zaszczytny Tytuł wręczono prof.Janowi Klimkowi Prezesowi Rady Nadzorczej Kopalń Węgla Kamiennego na Śląsku! Tytuł dla Z. Gretki to również wielkie wyróżnienie dla powiatu opoczyńskiego ,który na swoim terenie posiada 2 kopalnie "Grudzeń Las " i "NORDKALK".


Wieczornica w URODZINY MARSZAŁKA

W 144 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, Związek Strzelecki Oddział w Szydłowcu serdecznie zaprasza na uroczystą ,,Wieczornicę” poświęconą I Marszałkowi Polski, Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu.

Wieczornica odbędzie się w dniu 5.12.2011 r. o godz. 17.00 w Szydłowcu, w Zespole Szkół im. Jana Pawła II ul. Wschodnia 57 (aula, wejście główne).

PROGRAM


Tagi: ,

Alleluja i do przodu! – 20-lecie Radia Maryja

Alleluja i do przodu! - apelował o. Tadeusz Rydzyk na zakończenie Mszy św., odprawionej w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. 3 grudnia do Torunia przybyli słuchacze Radia Maryja z całej Polski, a także z zagranicy, w tym Stanów Zjednoczonych, na obchody 20-lecie istnienia rozgłośni ojców redemptorystów.

Potrzeba dziś pewności, że „to, co polskie, święte, nie zostanie odsunięte na margines”. Obronimy krzyż Chrystusowy, który z przestrzeni publicznej chcą usunąć janczarzy neobolszewii – mówił abp Leszek Sławoj Głódź podczas Mszy św., której przewodniczył biskup toruński Andrzej Suski. Na wstępie został odczytany list Ojca Świętego Benedykta XVI, który stwierdził, że religijne oddziaływanie na rzesze radiosłuchaczy jest nieocenionym wkładem Radia Maryja w misję ewangelizacyjną całego kraju. W dokumencie, podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej Tarcisio Bertonego Papież przekazał o. dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, zakonnikom i świeckim wolontariuszom swoje ojcowskie błogosławieństwo i dziękował twórcom rozgłośni za głoszenie autentycznego, prostego i czystego słowa. Podsumował też 20-letnią działalność Radia Maryja, wskazał na jego wymiar ewangelizacyjny, społeczny, na fenomen, jakim są Kółka Różańcowe. Podkreślił cenny rys Radia – każdy ze słuchaczy może brać czynny udział w otwartym programie „Rozmowy Niedokończone”. Wymienił też inne dzieła, prowadzone przez twórców rozgłośni – Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej oraz ogólnopolski dziennik. Homilię wygłosił metropolita gdański, który na wstępie powtórzył pozdrowienie, jakim dzielą się słuchacze i pracownicy toruńskiej rozgłośni: „Tu Radio Maryja – katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica”. Wspominając początki rozgłośni, mówił: - Wydawać się mogło, że odejdzie w przeszłość miniony zły czas. Że Polska powstająca, by żyć, odrzuci to wszystko, co miało związek z opresyjnym, ateistycznym i materialistycznym systemem, a wesprze się na tym, co wyrosłe z dobra, z przejrzystych wartości. Jak stwierdził, rzeczywistość okazała się „trudniejsza, niekiedy gorzka i zaskakująca”. - Nowe hasła: prymat gospodarki przed człowiekiem i jego prawami, szczególnie dotyczącymi sfery pracy. Ideologia konsumpcjonizmu, wręcz deprecjonująca wartości duchowe. Napływający od Europy duch negacji tradycyjnych wartości, nowy typ człowieka – bez zasad, bez właściwości. Wolność bez moralnych fundamentów – mówił abp Głódź. Jak podkreślił, Radio Maryja „już wtedy, na starcie stało się tym mocnym głosem sprzeciwu, nicującym kłamstwa, broniącym prawdy o polskim Kościele, o jego drodze”. Hierarcha wspomniał też o samych słuchaczach Radia Maryja, których nazywa się „moherowymi beretami” lub „ludźmi drugiej kategorii” a którzy „często daleko od rogatek wielkich metropolii żyją w przyjaźni z Bogiem, we wspólnocie Kościoła” i są „wierni polskiemu duchowi, wartościom ojczystym, historycznej pamięci”. Zdaniem abp. Głódzia, potrzeba dziś pewności, że „to, co polskie, co nasze, co święte nie zostanie zniszczone, przekreślone, odsunięte na margines polskiego życia”. Na zakończenie dyrektor radia o. Tadeusz Rydzyk powiedział, że „mamy za co dziękować, ale mamy jeszcze dużo pracy. Ta praca – wyjaśnił – to troska o uczelnię - Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, której trzeba mecenasów, aby to, co katolickie było najlepsze, najpiękniejsze – i bezpłatne; „wejście na multiplekser”, gdyż są podmioty, które otrzymały już kilka, więc trzeba wpływać na decydentów, gdyż radiomaryjni i moherowi też mają swoją prawa i nie mogą być wykluczeni oraz wybudowanie kościoła – wotum dziękczynne za Jana Pawła II. W świątynię zostanie wmurowana cegła z domu rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach – poinformował o. Rydzyk. Uroczystości 20-lecia Radia Maryja odbędą się 8 grudnia także w Bydgoszczy. Uroczystej Mszy św. w kościele św. Jadwigi Królowej o godz. 18.00 będzie przewodniczył biskup Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej.


Mikołajkowe spotkanie na placu zabaw..!

W niedzielne południe, tuż po mszy świętej w miejscowym kościele Matki Bożej Bolesnej, rodzice i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sadku spotkali się w szkole na uroczystości otwarcia małego przyszkolnego placu zabaw.

Ten Mikołajkowy prezent dzieci w Sadku dostały w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. W uroczystości wzięła udział dyrektor Dorota Sokołowska z radomskiej delegatury Mazwieckiego Kuratorium Oświaty.

Połowę kosztów przedsięwzięcia sfinansował samorząd miasta i gminy Szydłowiec. Z tego tytułu podziękowania i kwiaty otrzymali od nauczycieli i rodziców: burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk.


Tagi: ,

CBOS: Polakom nie przeszkadza krzyż w urzędzie

Ogromnej większości Polaków (89 proc.) nie przeszkadza krzyż zawieszony w klasie szkolnej lub w urzędzie, natomiast razi to co dziesiątego badanego – wynika z ogłoszonego dziś raportu Centrum Badania Opinii Społecznej. Badanie przeprowadzono w dniach 4 – 13 listopada 2011 r. na liczącej 969 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Krzyże w budynkach publicznych nie przeszkadzają większości badanych we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. W stosunkowo największym stopniu rażą osoby niewierzące (54 proc.) oraz identyfikujące się z lewicą (28 proc.). W elektoratach partyjnych krzyże w budynkach publicznych przeszkadzają najczęściej sympatykom Ruchu Palikota (35 proc.) oraz zwolennikom SLD (25 proc.). 56 proc. badanych opinią nie zgadza się z opinią, że obecność krzyża w miejscach publicznych narusza wolność osób niewierzących. W odczuciu co trzeciego Polaka obecność krzyża w budynkach publicznych rzeczywiście może naruszać wolność osób niewierzących. Przekonanie, że krzyże w miejscach publicznych ograniczają wolność osób niewierzących, jest obecnie nieco rzadziej spotykane niż we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to uwagę opinii publicznej angażował spór o krzyż na Krakowskim Przedmieściu.

W raporcie przypomina się, że krzyż w sali posiedzeń Sejmu został zawieszony przez grupę parlamentarzystów AWS w październiku 1997 roku. Kontrowersje wzbudzał wówczas przede wszystkim sposób, w jaki się tam znalazł – posłowie zawiesili go nocą, bez konsultacji z parlamentarzystami innych ugrupowań i bez zgody sejmowych władz. W badaniu przeprowadzonym wkrótce po tym wydarzeniu nieco połowa ankietowanych (52 proc.) uznała, że krzyż powinien wisieć w sali posiedzeń Sejmu, podczas gdy 29 proc. było temu przeciwnych. Obecnie poparcie dla obecności krzyża w Sejmie jest jeszcze większe, choć nie powszechne. Aprobatę wyraża 60 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 17 proc. Co piąta osoba (21 proc.) deklaruje, że jest jej to obojętne. Ponad połowa badanych jest zdania, że w sali obrad powinien być krzyż: tylko krzyż (34 proc.) lub krzyż wraz z symbolami tych religii, których wyznawcy zasiadają w Sejmie (19 proc.).


SzOK na wycieczce po Zakładach Pracy

Dowiedzieli się na czym polega praca ślusarza, spawacza, stolarza, montera, mechanika samochodowego, piekarza. To wszystko podczas odwiedzin szydłowieckich zakładów pracy w ramach Szkolnego Ośrodka Karier działającego przy Publicznym Gimnazjum im Jana Pawła II w Chlewiskach.

– Jednym z zakładów pracy, które odwiedziliśmy 18 listopada był szydłowiecki Comes. Już na wstępie zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez kierownictwo i pracowników zakładu – mówi Kinga Szymkiewicz jedna z opiekunek 40-osobowej grupy wycieczkowiczów.

– Podczas pobytu w zakładzie nasi uczniowie zapoznali się z charakterystyką stanowisk pracy poznając przy tym etapy powstawania urządzeń na place zabaw. Młodzież ponadto dowiedziała się na czym polega praca ślusarza, spawacza, stolarza, montera i innych osób zatrudnionych w zakładzie. Z wielka ciekawością obserwowała możliwości nowoczesnego sprzętu, a pracownicy chętnie udzielali odpowiedzi na pytania uczniów – informuje K. Szymkiewicz.


„Szydłowiec piórem młodych”

To tytuł tomiku poezji jaki ukazał się w ostatnim czasie w naszym mieście. Powstał on dzięki trwającemu od 2009 roku konkursowi poetyckiemu „Moja mała ojczyzna”, pomysłodawcą i organizatorem którego jest Cecylia Beata Kraska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Wydawcą tomiku wierszy „Szydłowiec piórem młodych” jest Urząd Miejski.

– W ręce czytelnika oddajemy wybór utworów naszych uczniów, ale także naszych dzieci, rodzeństwa, kolegów, przyjaciół – mówi Ewa Walczak naczelnik Wydziału Edukacji UM.

– Oprócz wierszy autorstwa uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu szydłowieckiego w tomiku zamieszczamy także wybór gawęd z historii Szydłowca, pióra pomysłodawczyni konkursu Cecylii Beaty Kraski. Popatrzmy na Szydłowiec ich oczami. Być może dostrzeżemy coś, czego nie zauważamy w naszym codziennym zabieganiu – zachęca E. Walczak.