Kolejowa bezpieczna

Z udziałem przedstawiciela wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, 26 października, symbolicznie oddano do użytku przebudowane odcinki drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy – granica województwa.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego ze starosta Włodzimierzem Górlickim i przewodniczącym Rady Marekiem Sokołowskim. Przybyli partycypujący w przebudowie burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Zdzisław Bąk wójt gminy Mirów i Zofia Kosno wójt gminy Jastrząb. Droge poświęcił i za jej użytkowników modlitwę porowadził ks. kan. Adam Radzimirski.

Techniczny odbiór drogi odbył sie 13 października 2010r przy udziale: Wicestarosty Romana Woźniaka, Członka Zarządu Powiatu Adama Wlazło, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Ruszczyka, Inspektora Nadzoru Budowlanego Macieja Stefańskiego, Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego, Sekretarza Gminy Mirów Jarosława Basiaka, Przedstawicielki Gminy Jastrząb Lidii Kołodziej, przedstawicieli wykonawcy, czyli firmy TRAKT oraz pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Magdaleny Kisiel i Sylwii Pietras.


Piękna i Iłżecka będą piękne? Kolejowa gładka i równa?

Przy peryferyjnej ulicy Pięknej, jest obecnie kilka domów, jej znaczenie komunikacyjne jest niewielkie. Ulica Piękna jak widać na zdjęciach, to polna droga wijąca się wśród zarastających drzewami i krzakami pół. To się może jednak zmienić za sprawą planowanej miejskiej inwestycji, budowy w tym miejscu szerokiej ulicy łączącej drogę wojewódzką, czyli na tym odcinku ulicę Jastrzębską i powiatową ulicę Kolejową. Inwestycja objęła by również odcinek ulicy Iłżeckiej.

Plany bedą bliższe realizacji jeśli Miasto wykupi grunty na poszerzenie pasa drogowego i znajdzie na ten cel w kasie miejskiej pieniądze.

Z kolei samorząd powiatowy zamierza modernizować ulicę Kolejową na odcinku od granic Szydłowca do stacji PKP w Szydłowcu i dalej na odcinku położonym na terenie gminy Jastrząb i gminy Mirów. Są plany odkupienia od PKP działki zabudowanej budynkiem dworcowym, co umożliwiłoby budowę parkingu i przywrócenie budynkowi dworcowemu jego podstawowej funkcji.