Piękna i Iłżecka będą piękne? Kolejowa gładka i równa?

Przy peryferyjnej ulicy Pięknej, jest obecnie kilka domów, jej znaczenie komunikacyjne jest niewielkie. Ulica Piękna jak widać na zdjęciach, to polna droga wijąca się wśród zarastających drzewami i krzakami pół. To się może jednak zmienić za sprawą planowanej miejskiej inwestycji, budowy w tym miejscu szerokiej ulicy łączącej drogę wojewódzką, czyli na tym odcinku ulicę Jastrzębską i powiatową ulicę Kolejową. Inwestycja objęła by również odcinek ulicy Iłżeckiej.

Plany bedą bliższe realizacji jeśli Miasto wykupi grunty na poszerzenie pasa drogowego i znajdzie na ten cel w kasie miejskiej pieniądze.

Z kolei samorząd powiatowy zamierza modernizować ulicę Kolejową na odcinku od granic Szydłowca do stacji PKP w Szydłowcu i dalej na odcinku położonym na terenie gminy Jastrząb i gminy Mirów. Są plany odkupienia od PKP działki zabudowanej budynkiem dworcowym, co umożliwiłoby budowę parkingu i przywrócenie budynkowi dworcowemu jego podstawowej funkcji.

W ramach porozumienia o wzajemnej partycypacji w modernizacji i budowie dróg, na budowę ulicy Pięknej zarezerwowano w projekcie budżetu powiatu 1 milion złotych. W budzęcie samorządu miejskiego na ten cel musi znalezć się pieniędzy wiele razy więcej. Przekazanie gminie Szydłowiec powiatowych pieniędzy, obwarowane jest warunkiem uczestniczenia przez samorząd gminy w modernizacji ulicy Kolejowej. Modernizacji tej zaś na odcinku od granic miasta do stacji PKP, kosztować ma blisko 3,5 milona. Póki co inwestycja ta nie znalzała się w programie rządowym modernizacji dróg lokalnych, a jedynie na liście rezerwowej. Założono zaś w projekcie budzętu że na ten cel pozyskanych zostanie 1 milion złotych z budżetu państwa. Trudno przesądzić na ile będą skutecznie zabiegi władz powiatu, aby ta inwestycja znalzała się na liście inwestycji dofinansowanych z budżetu.

W istocie więc wzajemna pomoc Miasta i Powiatu Szydłowieckiego, ma znaczenie w wymiarze synergii wspólnych działań, mających za cele poprawę bezpieczeństwa i dostępności dróg lokalnych. Inwestycje uzupełnijaa się, co ma kapitalne znaczenie dla rozwoju wschodniej części Szydłowca.

Budowa ulicy Pięknej da silny impuls rozwoju miasta, w kierunku wschodnim. Zwiększy atrakcyjność planowanej w tym rejonie strefy przemysłowej, a także co ma kapitalne znaczenie będzie sprzyjała urbanizacji tego rejonu miasta.

Przebudowa w tym samym czasie ulicy Kolejowej i odcinka drogi powiatowej w Sadku, w kierunku stacji PKP, da efekt synergiczny, pobudzający rozwój szydłowieckiego obszaru urbanistycznegio w kierunku wschodnim. To będzie tworzyć warunki do jeszcze większej integracji zabudowy miejscowości: Szydłowiec, Szydłówek i Sadek oraz miejscowości powiązanych Świerczek, Barak i Wola Korzeniowa. Obszar ten zamieszkuje ponad 15 tysięcy mieszkańców.

Pomijając różne poboczne motywy planowania tych inwestycji, trzeba stwierdzić że to jest plan prorozwojowy dla miasta i powiatu! Problemem jest jednak brak pieniędzy w samorządowych kasach. Gmina Szydłowiec w związku z realizacją projektu kluczowego renowacji szydłowieckich zabytków, ma ograniczone moż.liwości inwestycyjne. Dodatkowo ogromnym ciężarem jest gminna oświata. Z miejskiej kasy trzeba dołożyć na jej funkcjonowanie około 8 milinoów złotych. Rodza sie więc plany optymalizacji sieci szkół!

Powiat do oświaty ponadgimnalzjalnej dopłaca z kolei blisko 2 miliony złotych. Przyjdzie jej więc szukać pieniędzy w bankach, czy to w formie kredytów, czy obligacji. Banki zaś za pożyczony pieniądz w warunkach inflacji i kryzysu, każą sobie płacić coraz więcej.


Komentarze

AUTOR Y11 Dec. 2011, 14:34 # 1

"Budowa ulicy Pięknej da silny impuls rozwoju miasta, w kierunku wschodnim. Zwiększy atrakcyjność planowanej w tym rejonie strefy przemysłowej, a także co ma kapitalne znaczenie będzie sprzyjała urbanizacji tego rejonu miasta.

Przebudowa w tym samym czasie ulicy Kolejowej i odcinka drogi powiatowej w Sadku, w kierunku stacji PKP, da efekt synergiczny, pobudzający rozwój szydłowieckiego obszaru urbanistycznegio w kierunku wschodnim. To będzie tworzyć warunki do jeszcze większej integracji zabudowy miejscowości: Szydłowiec, Szydłówek i Sadek oraz miejscowości powiązanych Świerczek, Barak i Wola Korzeniowa. Obszar ten zamieszkuje ponad 15 tysięcy mieszkańców."

Panie Marku. Skąd Pan wie, że będzie to impuls do rozwoju? Ma Pan jakieś szczegółowe dane, czy tylko tak Pan przypuszcza? Wydaje mi się, że to zwykłe mrzonki. A co jeśli wydacie pieniądze i w perspektywie nawet kilkudziesieciu lat okaże się że żadnych korzyści nie ma?


Marek Sokołowski11 Dec. 2011, 15:16 # 2

Dziękuję za głos w dyskusji! Budowa ulicy Pięknej to projekt, który może być zrealizowany przez gminę Szydłowiec. Mój tekst jest materiałem tzw dziennikrastwa obywatelskiego, czyli coś w tym samym rodzaju jak komentarz napisany przez AUTOR Y.

Żadnych wyliczeń nie mam, konsatatuje fakty. Dostęp do terenów pod inwestycje mieszkaniowe jest w Szydłowcu bardzo utrudniony. Sama dostępność terenów ( przy Pięknej), nie oznacza automatycznie że tam powstaną domy. Jednak obserwacje choćby ulicy Metalowej, gdzie musiano właściwie budować w szczerym polu, zmagając się z różnymi barierami, a budują się domy już pod samym Zdziechowem, upoważnia mnie do tego typu stwierdzeń. Bo jeśli miasto wybuduje piękną ulicę, to nie sądze aby przylegające do niej działki pozostały nadal w takim stanie jak obecnie. To jest właśnie ten impusl rozwojowy! Są ogólne dane że inwestycje w infrastrukturę wyzwalają inwestycje czy to biznesowe, czy mieszkaniowe na skalę kilkakrotnie, a nawet kiladziesiąt razy większa niż koszty tych inwestycji pierwotnych. Z góry oświadczam że żadnych działek przy Pięknej nie mam!


AUTOR Y11 Dec. 2011, 17:13 # 3

Zgadza się. Ma Pan rację, budują się na Metalowej. Tylko to są ludzie zamożni, pracujący gdzie indziej, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo przecież kto ma się stawiac w Szydłowcu, jeśli nie ma tutaj pracy? Czy będzie to miasto napływowe, w sensie wybudują się tutaj bogaci biznesmeni, np z Radomia, którzy chcieli uciec gdzieś z dala od miasta? Tak to widzę. Zdaje Pan sobie sprawę że w Szydłowcu nie zrobimy strefy przemysłowej z prawdziwego zdarzenia, gdzie nawet to bezrobocie administracyjne nie zniknie. Bo dobrze Pan zdaje sobie sprawę z poziomu szarej strefy w Sz.

Jaki to ma sens? Jak wpłynie na rozwój? Parę osób więcej zrobi zakupy w sklepach spożywczych w Szydłowcu?


Marek Sokołowski12 Dec. 2011, 13:46 # 4

Znam taką sentencję "Nie ma biednych krajów są tylko źle zarządzane". Myślę że można to przenieść na niższy poziom: nie ma biednych miast są tylko źle zarządzane, biednych firm tylko źle zarządzane itp. Pobliski Suchedniów mocno lansuje się ostatnio z budownictwem mieszkaniowym, wykorzystując fakt wybudowania szybkiej trasy do Kielc. Wysoka cena mieszkań w Kielcach sprawia, że część osób zainteresowanych kupnem mieszkania wybiera Suchedniów czy nawet Skarżysko. Obecnie ceny gruntów pod budownictwo są w Szydłowcu horrendalnie wysokie. Większa dostępność działek budowlanych i sprawność urzędników zrobiłaby swoje. Chętni będą! Teraz jest tak że działka kosztuje majątek a do tego dochodzi uciążliwe chodzenie miesiącami po urzędach aby na kupionej działce cokolwiek można byłoby wybudować! W tej materii niestety nie jest u nas dobrze..! Tracimy energię ludzi i firm, którzy w naszym mieście cokolwiek chcą zrobić! Jeśli tak będzie dalej, to nadal będziemy stolicą bezrobocia na Mazowszu i w Polsce. Inwestycje gminne mają więc kapitalne znaczenie, tworzą podstawy do dalszych inwestycji, które czynią już mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje. Liczy sie także kilmat współpracy. W Szydłowcu powinny powstać warunki do budowy sądu rejonowego, rozwoju instytucji, które muszą mieć za cele nie bycie dla siebie samych administrowanie dziedzinami sobie podległymi zgodnie z zasadą pomocniczości. Niestety tak nie jest, o czym świadczą liczne przykłady i to nie za sprawą modelu państwa, które wtrąca się zbyt wiele, choćby w rodzinę!

Podam za przykład budynek po komisariacie policji w Orońsku, w związku z przejęciem go na potrzeby powiatowej weterynarii, dokonano tam prac modernizacyjnych na kwotę jak usłyszałem 700 tysięcy złotych. te środki wyłożył Wojewódzki Inspektor Weterynarii. Tak dzieje się i w innych przypadkach. Tu plac zabaw, tam boisko, wyremontowany chodnik czy ulica wszystko to jest potrzebne. Nie czekajmy że od razu musimy zrobić coś wielkiego, krok po kroku nasze miasto i powiat popychajmy w dobra stronę!


Obserwer18 Dec. 2011, 10:53 # 5

Zdaje się że budżet gminy szydłowieckiej negatywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa! Zamykano dopychając kolanem, ale chyba jednak to nie pomogło!


Dodaj Komentarz