Tagi: ,

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Czas Adwentu przygotował nas na czas Świąt Bożego Narodzenie. Przeżywamy narodzenie z Dziewicy Maryi Bożego Syna, w Betlejem! Bóg wypełnił obietnice, stał się człowiekiem i zamieszkał wśród Nas. Cieszmy się Jego bliskości i wychwalamy Pana Boga, za Jego niepojęty Dar!

Święta Boże Narodzenie to w polskiej tradycji czas radosnego świętowania. Sprzyja temu i czas i pora, krótkie dni, długie wieczory. Zwane świętymi! Refleksją obejmujemy mijający rok, dziękując za dobro, którego doświadczyliśmy, za życzliwość i miłość. Czasem nasze serce rani zło i ból, także obecny w naszym życiu. Lekarstwem na zranienie jest przebaczenie! Lekarstwem na zło trwanie w dobru, z jeszcze większa siłą! Bóg zawsze może zło w dobro przemienić, ujęty nasza wiernością. On jest Wszechmogący! Mija czas i my przemijamy wraz z nim, czego doświadczamy szczególnie teraz w kończącym się roku, a także wtedy gdy żegnamy tych, którzy odeszli. W tym przeżywaniu ludzkiej egzystencji, szczególnie w dniach takich jak te, naznaczonych blaskiem Bożego Narodzenia. Przeżywanych we wspólnocie rodzinnej i wspólnocie wiary, nadzieję budzi niezwykłość, tego zdarzenia, które odmieniło niebo i ziemię. W Centrum tego wydarzenia obecna była Najświętsza Panna, Matka Wcielonego Słowa, Jezusa Chrystusa. Niech Ona Najświętsza Maryja prowadzi nas po ścieżkach wiary i ścieżkach życia, szczególnie teraz kiedy przeżywamy tajemnice Narodzenie Jej Syna. Błogosławieństwa Bożego i licznych darów Opatrzności, dla naszych rodzin, wspólnot i całej Ojczyzny.


Dodaj Komentarz