TGM i SDH-25

Powyższe symbole, to dwa typy nowych pojazdów, o jakie wzbogaciła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu w okresie dwóch ostatnich lat.

W 2010 r. zakupiono samochód ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem hydraulicznym SHD-25 całkowity koszt zakupu to kwota 995.100,00 zł. Środki na zakup pojazdu pochodziły z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2011” w kwocie 550.000,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 245.100,00 zł. Powiat szydłowiecki przeznaczył kwotę 200.000,00 zł.

Pojazd wykorzystywany jest przede wszystkim w ratownictwie wysokościowym, przy ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji budynków oraz podczas likwidacji szkód powstałych podczas miejscowych zagrożeń. Bierze udział przy gaszeniu pożarów podając z wysokości środki gaśnicze i neutralizujące w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. Wysokość ratownicza podnośnika 25 m, pozwala na dotarcie do osób zagrożonych we wszystkich budynkach na terenie miasta i powiatu.


Straż pożarna usprawnia tabor

Nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym 4x4 na podwoziu MANa, wyposażony w zestaw narzędzi hydraulicznych, służących do ratownictwa drogowego i technicznego – odebrała Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 28 listopada w Kielcach.

Samochód kosztował 752.760.00 zł i został zakupiony u producenta samochodów pożarniczych w Kielcach. Na realizację zakupu, środki pozyskał komendant powiatowy PSP w Szydłowcu Dariusz Pytlak z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 376.380,00 zł. Z Powiatu Szydłowieckiego – 276.380,00 zł oraz od Samorządu Województwa Mazowieckiego – 100.000,00 zł. Ponadto mazowiecki komendant wojewódzki PSP przekazał na wyposażenie pojazdu nowy, ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych służący do ratownictwa drogowego i technicznego za kwotę prawie 140.000,00 zł.

– Zakupiony przez nas pojazd na wyposażeniu zbiornik wodny o pojemności 5000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy 500 litrów, autopompę wysokiego i niskiego ciśnienia, linię tzw. szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, agregat oddymiający, wyciągarkę terenową – informuje komendant powiatowy PSP Dariusz Pytlak.


Cech rzemieślniczy zaprasza

Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych, przyuczenia do zawodu osób dorosłych, możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, mistrzowskich, czeladniczych oraz pedagogicznych. Kursy BHP w zakresie pierwszej pomocy, z branży budowlanej, motoryzacyjnej, spożywczej, fryzjerskiej i wiele innych oferuje Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu przy ul. 1-go Maja 5.

– Dzisiejszy Cech jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, zakłady kamieniarskie, fryzjerskie, mechaniki pojazdowej, rzeźnicko-wędliniarskie, piekarnie, zakłady ślusarskie, stolarskie, cukiernicze, budowlane, gastronomiczne i handlowe z gminy Szydłowiec i nie tylko. Cech posiada osobowość prawną, zarejestrowany jest w KRS jako Stowarzyszenie, działa na podstawie Ustawy o rzemiośle – mówi Marcin Pawlak starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu.

– Obecny Zarząd został powołany w roku 2010 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i ukonstytuował się w składzie: starszy Cechu Marcin Pawlak, podstarszy Cechu Mieczysław Podgórski, skarbnik Piotr Sokołowski, sekretarz Marek Janczyk, członek Zarządu Kamilla Ludew, zastępca członka Zarządu Anna Jastrząb – dodaje M. Pawlak. Cele , jakie przed sobą stawia Cech, ale również w ramach przynależności Cech oferuje to: reprezentowanie interesów rzemieślników, kupców i przedsiębiorców na zewnątrz, wobec organów administracji państwowej i innych. Organizowanie praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych, przyuczenia do zawodu osób dorosłych; nadzór i opieka nad przebiegiem przygotowania zawodowego; refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz składek ZUS, przygotowanie wniosków, pomoc w sporządzeniu dokumentacji kadrowej pracowników. Pracodawcy, który wyszkoli ucznia w zawodzie przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.


Może być czad!

Choć rozpoczęcie sezonu grzewczego dawno za nami straż pożarna przypomina o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą tlenek węgla potocznie nazywany „czadem”. Warto zatem przypomnieć, jakie potencjalne niebezpieczeństwo niesie ze sobą ogrzewanie domostw własną instalacją grzewczą.

– Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów – informuje Bartłomiej Wilczyński, rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Szydłowcu.

– Jeżeli używamy węgla i drewna, należy dokonywać okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku – dodaje.


Obejrzeli - świadectwo dla świata

Wczoraj w sali kinowej SCKiS – Zamek odbył się pokaz autorskiego filmu Dominika Tarczyńskiego „Kolumbia - świadectwo dla świata”.

Film to typowy „dokument”, a przede wszystkim zarejestrowane w szczególnych warunkach świadectwo, manifest wiary obecnej w życiu Prezydenta Kolumbii oraz innych przedstawicieli władzy świeckiej i kościelnej. Opowiada o walce prowadzonej przez członków Kościoła katolickiego na płaszczyźnie duchowej, ale także w świecie materialnym, będącym dla Kolumbijczyków światem wypełnionym przemocą.

Oglądając „Kolumbię - świadectwo dla świata” można odnieść wrażenie, że jest on także świadectwem dla Polski... To wyjątkowy obraz, który szczególnie teraz w historii naszej Ojczyzny może być dla nas bardzo ważny. Jako Naród stoimy właśnie przed ważnymi decyzjami tak politycznymi jak i społecznymi.