Tagi: ,

Górnicza Nominacja Generalska dla Opocznianina

Podczas Galowych Uroczystości Barbórkowych 2011 w Teatrze Śląskim opocznianin Zbigniew Gretka Prezes SAP otrzymał Zaszczytne wyróżnienienie w postaci Szabli Górniczej i nominację na Honorowego Dyrektora Generalnego Górnictwa RP.

Zgodnie z Aktem Mianowania podpisanym przez Ministra Gospodarki RP, za wierną i owocną od wielu lat współpracę z Gornikami Ślaska, na ich wniosek z lipca 2011 r.

W uroczystości wzieli udział przedstawiciele Rządu i Prezydenta RP oraz władze samorządowe i górnicze Śląska a także nowy metropolita diecezji katowickiej ks. abp Wiktor Skworc. Obok Zb.Gretki ten Zaszczytny Tytuł wręczono prof.Janowi Klimkowi Prezesowi Rady Nadzorczej Kopalń Węgla Kamiennego na Śląsku! Tytuł dla Z. Gretki to również wielkie wyróżnienie dla powiatu opoczyńskiego ,który na swoim terenie posiada 2 kopalnie "Grudzeń Las " i "NORDKALK".


Tagi: ,

Opocznianin na urodzinach patriarchy Kiryła w Moskwie

Prezes Stowarzyszenia Artystów Polskich Zbigniew Gretka, dzięki którego zaangażowaniu do Szydłowca mogliśmy sprowadzić relikwie krwi bł. Jana Pawła II, był w ostatnich dniach gościem Patriarchy Moskwy i Wszechrusi. W moskiewskim Soborze Chrystusa Zbawiciela 20 listopada br zostało odprawione uroczyste nabożeństwo z okazji 67 rocznicy urodzin patriarchy Moskwy i Wszechrusi Kiryła. Wzięli w nim liczny udział metropolici i wierni prawosławni. Uroczystość była transmitowana przez wiele stacji telewizyjnych z Rosji i zagranicy.

W swoim pasterskim słowie patriarcha Kirył mówił o obronie wiary i rodziny. O budowaniu życia na Dekalogu i Sakramentach. O dbałości o sumienia i unikaniu grzechów. Wzywał do pokoju, miłości i jedności pomiędzy narodami. O szacunku rodziców do dzieci a dzieci do matki i ojca. Skrytykował zło próbujące walczyć z dobrem. Wzywał do życia opartego na nauce Chrystusa,która prowadzi człowieka do Zbawienia .

We Mszy św. uczestniczył i życzenia Patriarsze Kiryłowi złożył polski działacz i twórca katolicki Zbigniew Gretka, z Opoczna, który w darze Serca złożył Dostojnemu Gospodarzowi Kiryłowi od siebie i katolickiej Agencji informacyjnej Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej Pani, którą patriarcha Kirył ze czcią ucałował. Zbigniew Gretka wręczył też Jego Świątobliwości złote wieczne pióro ze znakiem Orła ze szczególną dedykacją, aby tym piórem z Ojczyzny Bł. J.P II, patriarcha Kirył zechciał podpisać, tak bardzo oczekiwany Akt Przymierza z Papieżem Franciszkiem, jako Przesłanie Jedności Ut Unum Sint, pomiędzy prawosławnymi a katolikami.