Piękna i Iłżecka będą piękne? Kolejowa gładka i równa?

Przy peryferyjnej ulicy Pięknej, jest obecnie kilka domów, jej znaczenie komunikacyjne jest niewielkie. Ulica Piękna jak widać na zdjęciach, to polna droga wijąca się wśród zarastających drzewami i krzakami pół. To się może jednak zmienić za sprawą planowanej miejskiej inwestycji, budowy w tym miejscu szerokiej ulicy łączącej drogę wojewódzką, czyli na tym odcinku ulicę Jastrzębską i powiatową ulicę Kolejową. Inwestycja objęła by również odcinek ulicy Iłżeckiej.

Plany bedą bliższe realizacji jeśli Miasto wykupi grunty na poszerzenie pasa drogowego i znajdzie na ten cel w kasie miejskiej pieniądze.

Z kolei samorząd powiatowy zamierza modernizować ulicę Kolejową na odcinku od granic Szydłowca do stacji PKP w Szydłowcu i dalej na odcinku położonym na terenie gminy Jastrząb i gminy Mirów. Są plany odkupienia od PKP działki zabudowanej budynkiem dworcowym, co umożliwiłoby budowę parkingu i przywrócenie budynkowi dworcowemu jego podstawowej funkcji.