Żaryn: elity intelektualne zniechęcają do patriotyzmu

Zamiast wzmacniać takie wartości jak godność bycia Polakiem czy miłość do ojczyzny wiele instytucji i środowisk, w tym znaczna część elit intelektualnych, wręcz do takiej postawy zniechęca – mówił prof. Jan Żaryn, jeden z uczestników konferencji „Kościół w społeczeństwie kryzysów”, która odbyła się 5 grudnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Sesję zorganizowano z okazji 50. rocznicy wydania encykliki „Mater et Magistra” bł. Jana XXIII, którą ks. dr Cezary Smuniewski, kościelny asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej we wprowadzaniu nazwał jednym z najważniejszych dokumentów przygotowujących do obrad Soboru Watykańskiego II. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przypomniał, że w społecznej nauce Kościoła chodzi nie tylko o głoszenie nauczania zawartego w papieskich encyklikach, ale też o refleksję nad współczesną rzeczywistością Kościoła, Polski, Europy i świata.

Prof. Kazimierz Korab ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mówił o kryzysie w dziedzinie wychowania. Zwrócił uwagę, że już sam termin „wychowanie” zaczyna ustępować w świadomości społecznej takim pojęciom jak „edukacja” i „rozwój”. Konsekwencją takiego procesu są zmiany w myśleniu o tym, jak powinien być wychowywany współczesny człowiek. Dominuje bowiem prymat użyteczności społecznej i myślenia ekonomicznego, w którym główną rolę odgrywają produkcja i konsumpcja, uzupełniające się nawzajem. – Celem edukacji nie jest uczyć, ale przygotować młodego człowieka do radzenia sobie na rynku pracy – argumentował prelegent.


Tagi: ,

Górnicza Nominacja Generalska dla Opocznianina

Podczas Galowych Uroczystości Barbórkowych 2011 w Teatrze Śląskim opocznianin Zbigniew Gretka Prezes SAP otrzymał Zaszczytne wyróżnienienie w postaci Szabli Górniczej i nominację na Honorowego Dyrektora Generalnego Górnictwa RP.

Zgodnie z Aktem Mianowania podpisanym przez Ministra Gospodarki RP, za wierną i owocną od wielu lat współpracę z Gornikami Ślaska, na ich wniosek z lipca 2011 r.

W uroczystości wzieli udział przedstawiciele Rządu i Prezydenta RP oraz władze samorządowe i górnicze Śląska a także nowy metropolita diecezji katowickiej ks. abp Wiktor Skworc. Obok Zb.Gretki ten Zaszczytny Tytuł wręczono prof.Janowi Klimkowi Prezesowi Rady Nadzorczej Kopalń Węgla Kamiennego na Śląsku! Tytuł dla Z. Gretki to również wielkie wyróżnienie dla powiatu opoczyńskiego ,który na swoim terenie posiada 2 kopalnie "Grudzeń Las " i "NORDKALK".