Tagi: , , ,

Prawnicy: krzyż w Sejmie może wisieć

Krzyż w sali plenarnej Sejmu RP może wisieć – uważają prawnicy reprezentujący różne środowiska ideologiczne. Przygotowane przez nich cztery ekspertyzy trafiły już do marszałek Ewy Kopacz.

Żadna z opinii prawnych nie zawiera postulatu, żeby krzyż zdjąć. Jeden z autorów wskazuje, że obecność krzyża w sali sejmowej da się usprawiedliwić nie jako obecność symbolu religijnego ale obecność symbolu, z którym utożsamia się dziedzictwo kulturowe, o którym ustawodawca pisze w preambule Konstytucji RP. Ponadto krzyż funkcjonuje w przestrzeni publicznej – kształt krzyża ma m.in. najwyższe odznaczenie wojskowe Virtuti Militari. Ekspertyzy zostały zamówione w Biurze Analiz Sejmowych pod koniec listopada po tym, jak klub Ruchu Palikota złożył wniosek o usunięcie krzyża z sali sejmowej.


Tagi: ,

Prawica RP: polskie prawo nie pozwala niszczyć zarodków

Żaden z przepisów polskiego prawa nie zezwala na zniszczenie życia dziecka w fazie zarodkowej dlatego, że zostało poczęte jako „nadliczbowe” - brzmi oświadczenie Prawicy RP przed jutrzejszą debatą w Sejmie nad projektami ustaw regulujących procedurę in vitro. Ugrupowanie Marka Jurka zwraca się do parlamentarzystów i „wszystkich wykonujących władzę publiczną do realizacji praw należnych dzieciom poczętym pozaustrojowo”.

W oświadczeniu "W obronie prawa do życia dzieci poczętych in vitro", w przeddzień sejmowej debaty m.in. nad rządowym projektem ustawy in vitro, Prawica RP "raz jeszcze wzywa Parlament oraz wszystkich wykonujących władzę publiczną do realizacji praw należnych dzieciom poczętym pozaustrojowo". "Zdecydowanie sprzeciwiamy się negacji ich ludzkiej godności i ich dyskryminacji przejawiającej się szczególnie przez odmawianie im praw zawartych w polskich przepisach dotyczących ochrony życia dzieci poczętych" - napisano w oświadczeniu podpisanym przez Marka Jurka i Mariana Piłkę, prezesa i wiceprezesa Prawicy RP. Ugrupowanie Marka Jurka podkreśla ponadto, że żaden z przepisów polskiego prawa nie zezwala na zniszczenie życia dziecka w fazie zarodkowej dlatego, że zostało poczęte jako „nadliczbowe”. I przypomina, że Sejm RP w uchwale z 21 lipca 2006 roku wyraźnie, ogromną, ponad 83-procentową większością głosów stwierdził, iż „niszczenie ludzkich embrionów (…) narusza art. 157a Kodeksu Karnego, przewidujący prawnokarną ochronę zdrowia dziecka poczętego”. Za uchwałą tą głosowała, tak jak większość posłów Platformy Obywatelskiej, również premier Ewa Kopacz - zaznaczają Marek Jurek i Marian Piłka.

Przypominają również, że od przeszło dwóch lat czeka w Sejmie na rozpatrzenie projekt rezolucji wzywającej wszystkie władze publiczne do konkretnych działań wykonujących prawną ochronę należną dzieciom poczętym in vitro. Projekt ten wpłynął do laski marszałkowskiej pod koniec 2012 r., a 8 stycznia 2013 został skierowany do pierwszego czytania. Czytanie jednak do tej pory się nie odbyło. "Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli zasiadających w Sejmie: nie zastępujcie abstrakcyjną gadaniną obrony konkretnych praw należnych tym, którzy są tacy sami jak każdy z nas w chwili, gdy z ciała rodziców otrzymywał swoją indywidualną tożsamość!" - napisali Marek Jurek i Marian Piłka. Ich zdaniem, nie wolno rozpatrywać projektów ustawodawstwa in vitro tak, jakby dzieci poczętych pozaustrojowo nie dotyczyło prawo dotyczące życia dziecka poczętego w ogóle. Żaden przepis polskiego prawa nie wprowadza rozróżnienia na dzieci poczęte in ventre i in vitro, żaden nie usprawiedliwia tego rodzaju dyskryminacji. "Wzywamy Sejm RP do uczciwych działań przeciw bezprawiu wobec dzieci poczętych pozaustrojowo, które to działania muszą poprzedzać jakiekolwiek debaty na temat ustawodawstwa in vitro" - dodają na zakończenie politycy Prawicy RP.