Uroczystości pogrzebowe śp. Zofii Jarzyńskiej

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą! We wtorek 27 grudnia o godz. 13 rozpocznie się ceremonia pogrzebowa ś.p. Zofii Jarzyńskiej, żony burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego. Mszy świętej żałobnej przewodniczył będzie ks. bp Wacław Depo. Śp Zofia odeszła do wieczności po trudnej i ciężkiej walce z chorobą o godz. 17.30 w Wigilię 24 grudnia, w 60 roku życia.

Świętej pamięci Zofia Jarzyńska była osobą ciepłą, życzliwą i wyrozumiałą. Przez długie lata w swym Zakładzie Fotograficznym zlokalizowanym przy Rynku Wielkim, świadczyła usługi fotograficzne dla mieszkańców Szydłowca i okolic. Czynnie angażowała się w życie religijne, społeczne i kulturalne naszego miasta. Wspierała swego męża Andrzeja, w jego wieloletniej działalności publicznej.

Śmierć śp. Zofii niesie ból i smutek dla jej najbliższych: męża, synów, synowej, wnuczka i krewnych, a także i dla tych wszystkich, którzy ją znali i szanowali. W imię chrzęścijańskiej solidarności, której syntezą są słowa św. Pawła "Jedni drugich brzemiona noście", składamy Panu Andrzejowi Jarzyńskiemu mężowi śp Zofii i rodzinie Zmarłej głębokie wyrazy współczucia.


Biskup Wacław Depo modlił się w Farze

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, koncelebrowanej mszy świętej w szydłowieckiej farze przewodniczył bp Wacław Depo ordynariusz zamojsko-lubaczowski. Biskup Wacław modlił się za domowe wspólnoty, za swych domowników, polecając Bogu szczególnie swoich rodziców i krewnych, którzy jak powiedział: " są już za progiem wieczności".

Kościół 26 grudnia wspomina św. Szczepana. W kazaniu Ksiądz Biskup nawiązując do patrona dnia, świadka wiary aż do męczeństwa, wskazał na rzeczywistość wiary, dla której Święta są testem.

Boże Narodzenie - mówił - to nie baśniowa legenda, ale konkret, rzeczywistość ogromu miłości Boga, aż po szaleństwo Wcielenia, Narodzenia, i Krzyża. Męczeństwo św. Szczepana uświadamia nam głębokie konsekwencje płynące z przyjęcia wiary, która jest więzią, zaufaniem, wiernością samemu Bogu.