Dotacja z powiatu, na konserwację zabytkowego stropu fary św. Zygmunta

W dniu 17 listopada bieżącego roku komisja w składzie: Roman Woźniak – przewodniczący oraz członkowie: Barbara Majewska, Joanna Strzelecka, Tadeusz Poziomkowski, Agnieszka Niziołek, Barbara Buczek. Udział w odbiorze wzięli Marek Sokołowski – Przewodniczącego Rady Powiatu, Włodzimierz Górlicki - Starosta oraz ks. Adama Radzimirski – proboszcz parafii rzymsko – katolickiej p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu. Komisja dokonała odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rada Powiatu w Szydłowcu uchwałą nr XLIII/245/2010 z dnia 1 września 2010 r. udzieliła dotacji w kwocie 25 000 zł parafii rzymsko – katolickiej p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Kwota dotacji obejmowała konserwację techniczną i estetyczną zabytkowej polichromii stropu nawy głównej Kościoła – etap II, stanowiąc około 7% całości kosztów tych prac.


Modlitwa wieczorna w szóstą rocznice śmierci Jana Pawła II

Wieczorem 2 kwietnia w szóstą rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, w czasie mszy św. koncelebrowanej w kościele św. Zygmunta modliliśmy się wypełniając prośbę Ojca Świętego Jana Pawła II (1920-2005), o modlitwę w jego intencji. Prośba ta skierowana do nas w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1979 roku, powtórzona została dobitnie w 2002 roku, w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. Sługa Boży Jan Paweł II mówił wtedy: „Prosiłem, abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po śmierci. Nie ustawajcie w tej modlitwie – raz jeszcze powtarzam – za życia mojego i po śmierci”.

Po Eucharystii młodzież związana z parafia Św. Zygmunta pod kierunkiem Przemka Dudy oraz Anny i Dawida Szczepaników, zaprezentowała „Pasję Miłości według Jana Pawła II” - program słowno-muzyczny z prezentacją multimedialną nauczania Sługi Bożego Jana Pawła II.

Modlitewne czuwanie zakończyło się przy pomniku JP II na placu kościelnym, gdzie rozważanie i modlitwę poprowadził ks. Dariusz Maciejczyk. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwie wiernych przez kapłana, na trąbce „Ciszę” zagrał Bartłomiej Seweryn.


Pasterka w "Zygmuncie"

Świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego rozpoczęło się w kościele farnym św. Zygmunta mszą święta koncelebrowaną o północy przez ks. kan. Adama Radzimirskiego i ks. Leszka Gwarka SAC. Kazanie bożonarodzeniowe wygłosił ks. Krzysztof Nowosielski. Msze święte o północy albo w pobliżu północy w Kościele Katolickim sprawowana są na pamiątkę Narodzin Zbawiciela i przybycia do Groty Betlejemskiej pasterzy.

Oni pierwsi po Matce Bożej i św. Józefie oddali pokłon Dziecięciu. Pasterze stali się stali się zwiastunami Dobrej Nowiny. Widzieli chwałę Bożą i zastępy anielskie śpiewające „ Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Pasterze opowiedzieli mieszkańcom Betlejem o tym co widzieli i słyszeli. „Wszyscy dziwili się temu” napisał św. Łukasz, możemy być pewni że pierwszymi, którzy się dziwili, była Maryja i Józef. Byli szczęśliwi że mają tego który odnowi oblicze Ziemi. A ich udział w tym dziele nacechowany cierpieniem, będzie ostatecznie po zwycięstwie Krzyża, udziałem w Jego nieprzemijającej radości.

W polskiej tradycji Pasterka ma szczególny charakter i cieszy się uznaniem wiernych którzy bardzo licznie w niej uczestniczą. Tak było i w naszej świątyni wypełnionej w ten święty czas po brzegi. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.


Różańcowy październik

Trwa przez cały październik modlitwa różańcowa w polskim Kościele, mocno ugruntowana tradycją i chętnie podejmowana przez wiernych. W szydłowieckiej parafii św. Zygmunta nabożeństwo różańcowe rozpoczyna się każdego dnia około godziny 17.30 i prowadzone jest przez różne grupy i wspólnoty działającej w parafii farnej.

Szczególna kulminacja modlitwy różańcowej związana jest z obchodzonym 7 października wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej oraz 13 października wspomnieniem dnia zakończenia objawień fatimskich.

Święty Pius X dla upamiętnienia zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto w roku 1571, - które zostało wyproszone modlitwą różańcową - ustanowił wspomnienie NMP Różańcowej.


Wstąpili w szeregi ministranckie

W szydłowieckiej parafii farnej w niedzielę 23 grudnia, na mszy świętej o godz. 10.30 do służby liturgicznej przyjętych zostało 20 nowych ministrantów. Mszę świętą celebrował ks. kan. Adam Radzimirski, który też poprowadził ceremonię przyjęcia w poczet ministrantów. Głównym jej symbolem było pobłogosławienie komży, odmówienie modlitwy o święte życie kandydata i nałożenie szaty liturgicznej ( komży) na znak otrzymania przywileju służby ołtarza.

Służbę ministrancka podjęli: Karol Mamla, Bartłomiej Kacprzyk, Kamil Kowalik, Jakub Banasik, Szymon Bracha, Kajetan Mosiołek, Bartosz Chrząszcz, Wojtek Nikodem, Jakub Pikiel, Jakub Drabik, Kacper Szymkiewicz, Norbert Pielas, Dominik Gębski, Jakub Tomczyk, Filip Tomczyk, Arkadiusz Czarnecki, Jakub Szymkiewicz, Dawid Adamczyk, Mikołaj Misiak, Hubert Redliński.

Ministranci, którzy rozpoczęli służbę liturgiczną w szydłowieckiej farze, wcześniej przez ostatnich kilka miesięcy przygotowywali się do niej, poznając zasady liturgii i ministrantury. Zajęcia prowadzili opiekun ministrantów ks. Krzysztof Nowosielski i starszy ministrant Przemysław Żmuda. Dzisiejsza uroczystość zgromadziła rodziny ministrantów, oraz licznych wiernych, którzy jak to bywa w okresie świątecznym tłumnie wypełnili świątynię.


Będzie mniej parkujących aut na Rynku Wielkim

Nieruchomość na ulicy Kamiennej jest w posiadaniu Samorządu Gminnego. Na mocy porozumienia pomiędzy Parafią rzymsko-katolicką w Szydłowcu a Gminą Szydłowiec. Grunty o powierzchni 1500 m2 przy Kamiennej 14, w bliskości Rynku Wielkiego, od 23 czerwca są już w posiadaniu Gminy. Gmina zamierza je zagospodarować na potrzeby imprez masowych, wypoczynkowych, oraz jako miejsca postojowe, które odciążą płytę Rynku Wielkiego, wykorzystywaną obecnie do postoju samochodów.

Zgodę na użyczenie działki Gminie wyraził ordynariusz radomski ks. bp Henryk Tomasik. Przekazanie działki poprzedzone było uzyskaniem zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie pozostałości murów, które nie mają wartości architektonicznej a jedynie swą forma negatywnie wpływają na otoczenie działki. Stosowne porozuminie w sprawie przekazania dzialki podpisali na szydłowieckim Ratuszu: burmistrz Artur Ludew i proboszcz parafii św. Zygmunta ks. kan Adam Radzimirski.

Szacunkowe koszty prac związanych z oczyszczeniem terenu i utworzeniem parkingu, do których Gmina ma przystąpić jeszcze w wakacje, można oszacować na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po wykonaniu tych prac łatwiej będzie można zaparkować w pobliżu Rynku Wielkiego. Zadaniem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Sprawa masowego parkowania pojazdów na odrestaurowanej płycie Rynku Wielkiego, nie budzila entuzjzmu znawców problemu. Prawodpodobnie po wykonaniu nowego parkingu, na Rynu Wielkim bedzie dopuszczone parkowanie na określony przedział czasu, związanych z załatwianiem spraw urzędowych, czy z kultem religijnym w kościele parafialnym.