„Stara Poczta”

To zlokalizowany przy ulicy Kościuszki, w pobliżu skrzyżowania ulic Kościuszki, Kolejowej i Folwarcznej, charakterystyczny budynek dawnego "Uniwersalu" a obecnie firmy COMES, który pomimo znacznego zdewastowania w pewnym okresie, ma nadal swój charakterystyczny rys i długą historię.

Na początku budynek Starej Poczty był parterowy. W 1912 roku została wykonana nadbudowa z charakterystycznym dymnikiem w okolicach, którego naniesiono datę wykonania robót widoczną z daleka. Całość dachu z dymnikiem pierwotnie zostały pokryte dachówką. W momencie kiedy powstała nadbudowa, budynek zamieszkiwał żyd Kuperman, który na terenie, gdzie mieszczą się dzisiejsze pawilony, założył odlewnie tzw. „gisernię” (jak wyjaśnia Szydłowianin Z. Klepaczewski, nazwy tej używano w starych raportach, pismach artykułach). Oprócz Kupermana w budynku mieszkali również niektórzy pracownicy odlewni.

Dalsze przeobrażenia nadbudowy budynku były następujące: podczas remontu pokrycia dachu, uprzednio zamontowana dachówka cementowa została zerwana. Likwidacji uległ również dymnik z datą, a na więźbę położono eternit. W miejscu dzisiejszych pawilonów wokół budynku Comes, usytuowane były zakłady produkcyjne z piecami, w których wytapiano żeliwo. Po odlewni jedynym śladem, jaki pozostał, jest zachowana część muru stanowiącego ogrodzenie przy ul. Kościuszki z charakterystycznymi wgłębieniami łukowymi.


Mikołajkowe spotkanie na placu zabaw..!

W niedzielne południe, tuż po mszy świętej w miejscowym kościele Matki Bożej Bolesnej, rodzice i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sadku spotkali się w szkole na uroczystości otwarcia małego przyszkolnego placu zabaw.

Ten Mikołajkowy prezent dzieci w Sadku dostały w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. W uroczystości wzięła udział dyrektor Dorota Sokołowska z radomskiej delegatury Mazwieckiego Kuratorium Oświaty.

Połowę kosztów przedsięwzięcia sfinansował samorząd miasta i gminy Szydłowiec. Z tego tytułu podziękowania i kwiaty otrzymali od nauczycieli i rodziców: burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk.