Tagi: , ,

Boisko dla uczniów KOP-u

Mimo chłodnego czwartkowego przedpołudnia, na terenie Zespółu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza atmosfera rozgrzewała, bowiem o godz. 11 odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowanego wielofunkcyjnego sportowego obiektu.

Długo wyczekiwana inwestycja, na którą z pewnością czekali uczniowie, stała się wreszcie rzeczywistością. Uroczystość otwarcia rozpoczęła dyrektor ZSO Maria Michajłow witając młodzież szkolną oraz przybyłych powiatowych i gminnych oficjeli.

Boisko, które dziś otwieramy przypomina to wybudowane przy ulicy Zamkowej - mówił w chwilę po przemówieniu M. Michajłow starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. - Szczególne podziękowania za wkład przy realizacji tej inwestycji należą się przewodniczącemu Rady Powiatu Markowi Sokołowskiemu oraz radnym Rady Powiatu, ponieważ bez ich przychylnych decyzji nie było by tego obiektu. Niemniejsze podziękowania należą się także wykonawcy, który drogą negocjacji wycenił prace na ponad 700 tysięcy złotych mniej, a mimo wszystko oba boiska zostały wykonane zgodnie z wymogami – podkreślił na zakończenie starosta W. Górlicki wyrażając jednocześnie nadzieję, że wszystkie obiekty, zarówno powiatowe i gminne, razem będą mogły stanowić spójną całość dla dobra młodzieży.

Następnie swoje gratulacje dla dyrektor szkoły, nauczycieli wychowania fizycznego a przede wszystkim dla uczniów, złożył przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, zarazem obrazujący, jaki wysiłek został włożony, aby sportowy obiekt mógł powstać. Musiało złożyć się kilka przyczyn, aby powstał ten piękny, sportowy obiekt – mówił przewodniczący M. Sokołowski. - Jedną z przyczyn był wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Powiatu szydłowieckiego, złożony do Zarządu Powiatu 22 września 2010 roku. Komisja wnioskowała, aby wykonać dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz boiska lekkoatletycznego – wyjaśniał. Jak widzimy, znalazła się na budowę tego obiektu także odpowiednia kwota w budżecie powiatu – podkreślił skierowując zarazem słowa do szkolnej młodzieży: -Cieszę się razem z wami i mam nadzieję, że spędzicie tutaj wiele miłych chwil w rywalizacji sportowej czy na czynnym kibicowaniu. Na zakończenie nie pozostaje mi nic innego jak mieć nadzieję, że przydatność boiska zostanie przez was potwierdzona w codziennej praktyce szkolnej – powiedział M. Sokołowski.

Po przewodniczącym głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu Artur Łyczek, który wyraził swoje zadowolenie z uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu dla Szydłowca. Życzył w imieniu swoim i Rady Miejskiej aby boisko służyło najlepiej, najdłużej a przede wszystkim i bezpiecznie. Szczególne gratulacje skierował do inicjatorów i do wykonawców boiska. Na zakończenie przeczytał list od burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, wyjaśniający powody jego nieobecności na uroczystości otwarcia. Jako ostatni z miejskich oficjeli wystąpił kierownik sportu i turystyk SCKiS – Zamek składając na ręce dyrektor M. Michajłow upominek w postaci piłek.

Przecięcie wstęgi przez powiatowych i gminnych włodarzy oraz przedstawicieli podległych im jednostek, poświecenie przez ks. Krzysztofa Nowosielskiego płyty boiska oraz rozegranie kilku meczów przez młodzież szkolna, zakończyło uroczystość otwarcia drugiego boiska przy placówce ponadgimnazjalnej na terenie powiatu szydłowieckiego.

Wybudowany kompleks sportowy przy ZSO im. KOP został wyposażony w dwa boiska do gry w piłkę koszykową i siatkową, jedno do piłki ręcznej, kort tenisowy, miejsce do skoku wzwyż oraz trybuny. Całość zagospodarowanej powierzchni to 1408 m2. Jak powiedział starosta W. Górlicki w krótkim komunikacie udzielonym do prasy: - W planach jest również, wybudowanie obok istniejącego już obiektu, płyty do gry w piłkę nożna z naturalną nawierzchnią trawiastą.


Dodaj Komentarz