Tagi: , , ,

Prawnicy: krzyż w Sejmie może wisieć

Krzyż w sali plenarnej Sejmu RP może wisieć – uważają prawnicy reprezentujący różne środowiska ideologiczne. Przygotowane przez nich cztery ekspertyzy trafiły już do marszałek Ewy Kopacz.

Żadna z opinii prawnych nie zawiera postulatu, żeby krzyż zdjąć. Jeden z autorów wskazuje, że obecność krzyża w sali sejmowej da się usprawiedliwić nie jako obecność symbolu religijnego ale obecność symbolu, z którym utożsamia się dziedzictwo kulturowe, o którym ustawodawca pisze w preambule Konstytucji RP. Ponadto krzyż funkcjonuje w przestrzeni publicznej – kształt krzyża ma m.in. najwyższe odznaczenie wojskowe Virtuti Militari. Ekspertyzy zostały zamówione w Biurze Analiz Sejmowych pod koniec listopada po tym, jak klub Ruchu Palikota złożył wniosek o usunięcie krzyża z sali sejmowej.


TGM i SDH-25

Powyższe symbole, to dwa typy nowych pojazdów, o jakie wzbogaciła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu w okresie dwóch ostatnich lat.

W 2010 r. zakupiono samochód ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem hydraulicznym SHD-25 całkowity koszt zakupu to kwota 995.100,00 zł. Środki na zakup pojazdu pochodziły z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2011” w kwocie 550.000,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 245.100,00 zł. Powiat szydłowiecki przeznaczył kwotę 200.000,00 zł.

Pojazd wykorzystywany jest przede wszystkim w ratownictwie wysokościowym, przy ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji budynków oraz podczas likwidacji szkód powstałych podczas miejscowych zagrożeń. Bierze udział przy gaszeniu pożarów podając z wysokości środki gaśnicze i neutralizujące w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. Wysokość ratownicza podnośnika 25 m, pozwala na dotarcie do osób zagrożonych we wszystkich budynkach na terenie miasta i powiatu.