W Muzeum ślubowali

W Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie dziś odbyła się podniosła uroczystość ślubowania nowoprzyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz mianowania na na pierwszy stopień podoficerski funkcjonariuszy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i kurs podoficerski.

Wśród nich znależli się kpr. Marzena Kojara, kpr. Łukasz Jarząbek i kpr. Mateusz Sadownik, to pierwsi w SG absolwenci klasy ochrona granicy z szydłowowieckiej szkoły im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Wszyscy troje pełnią obecnie służbę w Placówce SG na lotnisku Okęcie.

Akty mianowania nowym podoficerom Straży Granicznej wręczył komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG ppłk Mariusz Piętka. W uroczystości udział wzięli starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i przewdniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, a także młodzież z klasy ochrona granicy z ZS im KOP z nauczycielem ppłk Romanem Rejczakiem. Starosta i Przewodniczący Rady złożyli awansowanym pochodzącym z Powiatu Szydłowieckiego funkcjonariuszom życzenia pomyślności w służbie i w życiu osobistym oraz pogratulowali pierwszego awansu.


Wzrosły podatki lokalne..

Kryzys finansowy dotyka coraz szersze kręgi społeczne, ostatnio dotarł chyba i do Ratusza, bo miejscy decydenci zdecydowali się zaproponować w projekcie uchwały Rady Miejskiej, 25% wzrost stawek podatków od nieruchomości. Podwyżki w tym zakresie nie było od trzech lat.

Trwaływięc gorące i intensywne dyskusję wśród radnych, szczególnie na Komisji Budżetu i Infrastruktury i ostatecznie ta Komisja Rady Miejskiej, negatywnie zaopiniowała skalę proponowanej podwyżki. Sesja Rady Miejskiej, która dziś 29 października odbyła się w salach zamkowych, ostatecznie większością głosów przyjęła poprawkę Komisji Budżetu i Infrastruktury, tym samym skala wzrostu podatków nie będzie tak dotkliwa jak zaproponowana w projekcie wniesionym do Rady przez Burmistrza.

Na trudności przedsiębiorców i rzemieślników, w kontekście wzrostu obciążeń podatkowych, zwrócili uwagę reprezentanci organizacji rzemieślniczych działających w Szydłowcu. W piśmie starszego Cechu Marcina Pawlaka i podstarszego Mieczysława Podgórskiego oraz przedstawicieli Spółdzielni Rzemieślniczej Marka Sokołowskiego i Jana Jaworskiego, skierowanym do do Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego i przewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny Bednarczyk, reprezentaci rzemieślników zaprotestowali przeciwko bezkrytycznym przerzucaniu wzastających kosztów funkcjonowania gminy na małe i średnie firmy. Zdaniem rzemieślników wzrost obciążeń podatkowych spowoduje, że większa niż dotychczas liczba podatników, nie będzie mogła wywiązać się z nałożonych nań zobowiązań podatkowych.


Tagi:

Arcybiskup Dzięga krytykuje Halloween i przestrzega przed duchowymi szkodami

Metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga skrytykował obchody Halloween i ostrzegł przed "duchowymi szkodami", które mogą one powodować. W czytanym w niedzielę w kościołach archidiecezji słowie pasterskim zaapelował, by wierni w nich nie uczestniczyli i ich nie organizowali.

Arcybiskup Dzięga napisał do wiernych - Ze smutkiem obserwujemy narastającą w Polsce od kilku lat falę inicjatyw w ramach tzw. obchodów Halloween. Szczególny niepokój budzą takie inicjatywy na obszarze szkoły, gdzie dopiero kształtuje się dojrzała postawa społeczna, intelektualna i duchowa młodego pokolenia. - napisał do wiernych metropolita.

Arcybiskup mówiąc o proponowanych imprezach, w tym szkolnych, połączonych z przebieraniem się dzieci i młodzieży "za istoty ze świata ciemności, w tym za diabły, wampiry i demony" podkreślał, że: " ta niby zabawa, kusząca również dzieci łatwym cukierkiem, niesie też realną możliwość wielkiej duchowej szkody, wręcz zniszczenia życia duchowego. Złośliwości i perspektywę bezkarnego szkodzenia można interpretować wprost jako oznakę postaw diabolicznych".


Spotkanie dwóch narodów - młodzi Izraelczycy w Szydłowcu

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 26 października, gościł w swoich murach 115 osobową delegację z izraelskiej szkoły Hof Hasharon z okolic Tel Avivu.

Młodzi Izraelczycy przyjechali do Polski na wycieczkę programową dla maturzystów związaną z Holokaustem. Wycieczki takie przyjeżdżają do naszego kraju od wielu, wielu lat, ale dopiero od 2003 roku odbywają się polsko-izraelskie spotkania młodzieży w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. ZS im. KOP uczestniczy w programie od dwóch lat i tegoroczne spotkanie było drugim, które zorganizowaliśmy wspólnie ze szkołą Hof Hasharon.

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie od oficjalnej ceremonii na szkolnej sali widowiskowej. Wśród gości obecna była pani Joanna Strzelecka – naczelnik Wydziału Edukacji ze Starostwa Powiatowego oraz panie Dorota Kubiś i Justyna Jezierska z Urzędu Miasta i Gminy Szydłowiec, które przyniosły ze sobą upominki od władz powiatowych i miejskich. Sala wypełniła się po brzegi młodymi ludźmi o roześmianych twarzach. Część powitalną poprowadziła koordynatorka projektu Joanna Plewa-Dziubek. Wszystko zaczęło się bardzo oficjalne od hymnów państwowych z pokazem zdjęć obrazujących miejsca charakterystyczne dla Izraela i Polski. Po powitaniach i wymianie upominków uczennica z Hof Hasharon zaprezentowała swoją szkołę nawiązując jednoczenie do swoich polskich korzeni – jej pradziadkowie pochodzili z Annopola. Potem próbowaliśmy zaśpiewać razem dwie piosenki w języku hebrajskim. Przy pierwszej „zaliczyliśmy” małą wpadkę techniczną, ale druga wrażająca ideę naszego spotkania - „ani veata neshane et haolam”(ty i ja zmienimy świat) - wypadła całkiem poprawnie. Hebrajski język wydaje się dla nas bardzo trudny, gdyż litery i sposób pisania są zupełnie odmienne od naszego. Na zakończenie tej części spotkania obejrzeliśmy film poświęcony legendarnemu kurierowi z Warszawy - Janowi Karskiemu, określanemu jako „człowiek, który próbował powstrzymać Holokaust”.


Tagi:

Media elektroniczne mało wykrzystywane w ewangelizacji

Wciąż w zbyt skromnym zakresie wykorzystywane są w Polsce do przekazu treści wiary także współczesne media elektroniczne - uważa ks. prof. Wiesław Przygoda z KUL, który uczestniczył w sympozjum naukowym "Katecheza w służbie wiary" 27 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Prelegent mówił o współczesnych sposobach komunikowania wiary w praktyce Kościoła.

Ks. prof. Przygoda zwrócił uwagę na duży potencjał stowarzyszeń, wspólnot, ruchów i grup religijnych, które stanowią szczególnie dynamiczny podmiot apostolstwa biblijnego. - Animatorzy tych grup, a często także zwykli uczestnicy z dużym stażem mają opanowane wielorakie metody pracy z Biblią. Wydaje się, że ich wiedza i doświadczenie wiary dojrzałej słabo są wykorzystywane w duszpasterstwie parafialnym. Wciąż w zbyt skromnym zakresie wykorzystane są w Polsce do przekazu treści wiary także współczesne media elektroniczne. Tym bardziej trzeba z uwagą śledzić propozycje rozwoju tzw. e-ewangelizacji - powiedział ks. Przygoda. Dodał, że Słowo Boże może być bowiem przekazywane nie tylko od osoby do osoby, ale także przez pośrednictwo Internetu, emaila, Facebooka, Twittera, bloga, sms-u, radia i telewizji internetowej. Podkreślił, że orędzie ewangeliczne może być obecnie głoszone w formie pisanej, fonicznej, wizualnej, a także w postaci audycji, forum dyskusyjnego, prezentacji multimedialnej lub filmu.

O roli Katechizmu Kościoła Katolickiego w ukazywaniu istoty wiary chrześcijańskiej mówił z kolei ks. Marek Dziewiecki. Dowodził, że błędny jest podział ludzi na wierzących i niewierzących. Wyjaśnił, że wszyscy ludzie w najważniejszych sprawach życiowych kierują się wiarą. - Różnica między ludźmi polega jedynie na tym, że nie wszyscy kierują się wiarą religijną. Nieuchronność wiary w życiu człowieka wynika z faktu, że nie dysponujemy oczywistą i przez wszystkich akceptowaną wiedzą co do tego, skąd czy od kogo pochodzimy oraz czy, a jeśli tak, to jaki jest sens naszego istnienia. Odpowiedzi na nasze najważniejsze pytania egzystencjalne przyjmujemy w oparciu o wiarę, a najłatwiej przychodzi człowiekowi uwierzyć w to, co najbardziej pasuje do jego aktualnego sposobu postępowania - powiedział ks. Dziewiecki.


Tagi:

Złoty Certyfikat dla Comesu

Szydłowiecka firma Comes 11 października 2012r. otrzymała Złoty Certyfikat Rzetelności 2012, potwierdzony przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA. Certyfikat przyznawany jest podmiotom gospodarczym za szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zdobycie niepodważalnej oceny wiarygodności.

Złoty certyfikat to świadectwo uczciwości i solidności dla firmy. Patronat honorowy nad rozdaniem certyfikatów, które odbyło się w Warszawie objęło Ministerstwo Gospodarki.


Tagi:                                    

"Promień Nadziei" - 2012

21 października 2012r. w Tomaszowie Maz. odbyło się uroczyste zakończenie IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla niepełnosprawnych "Promień Nadziei". Organizatorem tego konkursu jest od 2004 roku Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w tym mieście, pod kierownictwem Marianny Przewoźnik - znanej tomaszowskiej literatki. Patronat nad konkursem objęło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Maz., która wydała pokłosie tego konkursu w tomiku pt. "Skrawki marzeń". W konkursie uczestniczyło 31 autorów z kraju. Przyznano 3 nagrody pieniężne i dwa wyróżnienia również pieniężne, a ponadto 13 autorów wyróżniono drukiem ich najlepszych utworów w wymienionym tomiku.

Z regionu radomskiego w konkursie brało udział troje niepełnosprawnych literatów: dwoje z powiatu szydłowieckiego - Małgorzata Ruzik z Szydłowca i Michał Kojara z Woli Lipienieckiej Małej gm. Jastrząb oraz Jerzy Ratyński z Trablic, gm. Kowala pow. radomski. Michał Kojara otrzymał jedno z dwu równorzędnych wyróżnień pieniężnych, pozostali wymienieni zostali wyróżnieni drukiem swoich utworów. W uroczystości zakończenia konkursu uczestniczyli Małgorzata Ruzik i Michał Kojara wraz z opiekunem literackim - Marianem Frąkiem. Ich wyjazd do Tomaszowa dofinansowali Marek Sokołowski - przewodniczący rady powiatu szydłowieckiego i Marek Plewa - radny rady miejskiej w Szydłowcu, a samochodu prywatnego użyczył Marian Frąk.

Podczas imprezy nagrodzone i wyróżnione utwory niepełnosprawnych zaprezentowali na scenie uczniowie miejscowego liceum ogólnokształcącego, którzy również dali występ artystyczny - wykonali kilka znanych i popularnych piosenek.


Tagi:

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski do dziennikarzy

Wyrażam wdzięczność razem z wami, że zostaliśmy zaproszeni przez Matkę na tę pierwszą ogólnopolską pielgrzymkę dziennikarzy katolickich na Jasną Górę. Zdaję sobie sprawę z tego, że głębia i wartość naszego spotkania w obliczu Matki Jasnogórskiej wskazującej na Syna wzrosła poprzez łaskę otwarcia w Kościele Roku Wiary. Ten rok nie przestaje być jednocześnie czasem walki o godność, walki o prawdę o nas samych i o naszym świecie.

Podejmując decyzję pielgrzymowania i wejścia w Tajemnicę Światła, jaką jest Eucharystia, chcemy prosić Maryję, Matkę Chrystusa, aby nie tylko przybliżyła nas do Niego, ale aby wraz z nami mówiła Chrystusowi o nas, o naszym kolejnym trudnym polskim dziś. Bo do kogóż pójdziemy? Mówiąc słowami Piotra, myśmy uwierzyli, że Ty jesteś prawdziwym Mesjaszem, Synem Boga, który stając się człowiekiem ma dla nas słowa życia i to życia wiecznego. I On te słowa potwierdził Sobą, swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Święty Paweł Apostoł w Liście do Galatów przypomni nam, że miarą naszej przynależności do Chrystusa jest wiara, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, a która czyni nas błogosławionymi. Przeszczęśliwymi dziedzicami obietnic Bożych na wzór Abrahama, który stał się posłusznym Bogu wbrew nadziei i aż do granic człowieczeństwa, godząc się ofiarować swojego syna Izaaka. Święty Łukasz Ewangelista, relacjonując spotkanie Jezusa z kobietą, która wytrwała, Jego Matką, mówi, że jesteśmy Chrystusowi wówczas, kiedy słuchamy słów Syna Bożego i strzeżemy Go całym umysłem i sercem na wzór Jego Matki. Tak, każdy, kto uwierzy Bogu, wpatrując się w Jezusa i żyjąc według Jego słów, osiągnie życie wieczne.

Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, w kontekście naszego pielgrzymowania chciałbym podkreślić bardzo ważny element jednoczący, jakim jest kult Matki Bożej na Jasnej Górze. I dlatego przywołam słowa błogosławionego Jana Pawła II, który mówi, że w obliczu ateizacji i liberalizmu trzeba ufać w mądrość narodu, który buduje na Ewangelii, na fundamencie krzyża i na zaufaniu do Bogarodzicy. To nasze zaufanie skuteczne orędownictwo Maryi zawiera w sobie pewien bodziec pobudzający do refleksji wykraczającej poza doraźne potrzeby. Co naprawdę chce nam powiedzieć dzisiaj Maryja, będąca najbliżej tajemnicy obecności i działania Chrystusa, naszego Zbawiciela? Pozwólcie, że w odpowiedzi na to pytanie odwołam się do prośby młodego króla Salomona z I Księgi Królewskiej, który nie prosił Boga o bogactwo, powodzenie, długie życie, czy nawet zgubę nieprzyjaciół. Prosił, „racz dać Panie Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i do rozróżniania dobra i zła, prawdy i kłamstwa. Ta prośba ukazuje nam, co powinno być kryterium i motywacją pracy zarówno polityka, jak i dziennikarza. Sukces, czy korzyść materialną muszą budować na prawdzie, inaczej mogą być zwodnicze i prowadzić do zafałszowania prawdy i niesprawiedliwości, która wcześniej czy później uderzy. Prośba Salomona pozostaje więc stałym zadaniem dla nas wszystkich i dlatego prosimy: Maryjo uproś nam serce rozumne do rozróżniania prawdy i kłamstwa. W drugiej próbie odpowiedzi na to pytanie, czego pragnie od nas Maryja, co nam chce powiedzieć, odwołam się do bardzo pięknego, a zarazem bardzo trudnego spotkania z młodzieżą świata na Jasnej Górze w sierpniu 1991 roku. Papież mówił: świat, który nas otacza, nowożytna cywilizacja ogromnie wiele przyczyniła się do tego, aby odsunąć od świadomości człowieka to Boże „Jestem”, które Bóg wypowiedział, przedstawiając Swoje Imię. Ta cywilizacja stara się bytować tak, jakby Boga nie było. To jej program. Jeżeli jednak Boga nie ma, czy ty człowieku naprawdę jesteś? Przybyliście tutaj – mówił dalej papież, aby odnaleźć i potwierdzić do głębi to własne ludzkie „jestem” wobec Boga. Patrzcie na krzyż, w którym Boże „Jestem” znaczy „Miłość”. Patrzcie na krzyż i nie zapominajcie, niech zaś słowem kluczowym waszego życia pozostaje również to słowo wobec Chrystusa i Jego Matki „Jestem przy Tobie. Pamiętam. Czuwam.”


Akcja Wyborcza Polaków, z sukcesem wyborczym

Po raz pierwszy od odzyskania przez Litwę niepodległości Akcja Wyborcza Polaków na Litwie przekroczyła w wyborach parlamentarnych 5 procentowy próg wyborczy. Już po pierwszej turze AWPL na czele z Waldemarem Tomaszewskim zdobyła w przyszłym parlamencie 6 miejsc. W drugiej turze, jaka odbędzie się za dwa tygodnie 28 października o poselskie mandaty będzie walczyło 6 Polaków.

Mandaty poselskie z ramienia AWPL zdobyli lider partii, europoseł Waldemar Tomaszewski, wiceprzewodnicząca AWPL, przewodnicząca frakcji AWPL w stołecznym samorządzie Wanda Krawczonok, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Józef Kwiatkowski, prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. Mandat już w pierwszej turze w Wileńsko-Solecznickim okręgu wyborczym zdobył także poseł mijającej kadencji Leonard Talmont. W drugiej turze o mandaty będą walczyli Jarosław Narkiewicz (okręg Wileńsko-Trocki), Rita Tamašiuniene (okręg Wileńsko-Szyrwincki), Zdzisław Palewicz (okręg Orańsko-Ejszyszski), Tadeusz Andrzejewski (okręg Nowa Wilejka), Zbigniew Macijewski (okręg Szeszkine), i Zofia Matarewicz (okręg Justiniszki).


Tagi: ,

W całym kraju obchodzono XII Dzień Papieski

Pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny” w całym kraju obchodzono w niedzielę XII Dzień Papieski. Podczas uroczystych Mszy modlono się w intencji rodzin i wspominano kierowane do nich słowa papieża Polaka. W wielu miastach odbyły się specjalne modlitwy, koncerty, konkursy i turnieje sportowe połączone z promowaniem nauczania papieskiego na temat rodziny. Główne obchody XII Dnia Papieskiego miały miejsce w Warszawie.

Dwudniowy program rozpoczął się w sobotę Galą Nagród TOTUS na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureatami dorocznych nagród przyznawanych przez Fundację Dzieło Tysiąclecia zostali: pisarka Barbara Wachowicz, duszpasterz hospicjów ks. Andrzej Dziedziul MIC, publicysta Jacek Moskwa oraz Sekcja Polska Radia Watykańskiego. W czasie Gali wystąpili Kasia Kowalska, Ania Wyszkoni i bracia Cugowscy.

Przed kościołami, jak co roku zbierano pieniądze na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (FDNT), która finansuje stypendia dla zdolnej młodzieży z uboższych rodzin. Obecnie stypendystami Fundacji jest 2,5 tys. młodych osób, ponad 150 osób ukończyło już studia na renomowanych wyższych uczelniach w całym kraju. Dla stypendystów organizuje się obozy w dużych miastach, zwłaszcza akademickich, co ma zachęcić młodzież z małych ośrodków żeby kontynuowała w takich miejscach naukę na znanych uczelniach. W ub. roku podczas XI Dnia Papieskiego zebrano 7 mln 425 tys. zł.


Wprowadzenie nowego proboszcza

Dekretem bp. Henryka Tomasika, biskupa radomskiego od dnia 1 października proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Goryniu został ks. Grzegorz Murawski. Liturgiczne objęcie parafii nastąpiło w niedzielę 14.X. 2012 roku.

Nowego proboszcza wiernym przedstawił i dekret Biskupa odczytał dziekan dekanatu jedlińskiego ks. prał. Henryk Ćwiek. Po przemówieniu Dziekana, proboszcza Murawskiego powitali przedstawiciele parafii i władz gminy Jastrzębia z wójtem Zygmuntem Karasiem. Parafianie wręczyli swemu duszpasterzowi chleb i sól ze słowami: Drogi Księże Proboszczu, witamy cię serdecznie i powierzamy się twej pasterskiej pieczy. Ufamy, że będziesz gorliwie budował Bożą świątynię z żywych kamieni, jakimi jesteśmy i że będziesz należycie troszczył się o dobra materialne naszej parafii.

Po powitaniu przez parafian ks. prałat Ćwiek, wręczył nowemu proboszczowi klucze od świątyni i budynków kościelnych, jako znak podjęcia przez niego pasterskiego zadania. Po odśpiewaniu hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”, nowy proboszcz wraz z przybyłymi kapłanami celebrował mszę świętą i wygłosił kazanie. Nawiązując do słów Ewangelii dnia i roku wiary, zachęcał wiernych do konsekwencji w dążeniu do zbawienia, które jest dziełem Boga, wymagającym nawrócenia i głębokiego przyjęcia wiary.


Tagi: ,

Historia „Roja” na Zamku

Akcja „ Ratujmy Roja” poświęcona pamięci Mieczysława Dziemieszkiewicza, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, działacza polskiego podziemia antykomunistycznego na północnym Mazowszu, rozpocznie się o 16.30 w niedzielę 14 października w Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu „Zamek”.

Impreza rozpocznie pokaz Kick-Boxingu, w wykonaniu zawodników szydłowieckiej „Victorii” O godz. 17 odbędzie się projekcja filmu „Historia Roja”, na którego to ukończenie zbierane będą środki finansowe. O godz. 20 rozpocznie się cześć koncertowa, w czasie której wystąpią zespoły: John87, Swobodna, Tadek Firma Solo.

Historia Roja” to pierwszy w Polsce fabularny film o Żołnierzach Wyklętych. Film zrealizowany zgodnie ze wszelkimi zasadami wielkiego kina. Film ma szansę dotrzeć do masowego odbiorcy i choćby częściowo przywrócić tych zapomnianych bohaterów świadomości publicznej.


Tagi: ,

Program formacyjny diec. radomskiej w Roku Wiary

Konferencje naukowe, koncerty ewangelizacyjne, spotkania z młodzieżą oraz spotkania formacyjne w sanktuariach maryjnych przygotowuje Diecezja Radomska w Roku Wiary. - Mocno chcemy zaakcentować sanktuaria maryjne, które mają być takim miejscem duchowego wzrostu. Generalnie będziemy kładli nacisk na formacyjny charakter wszystkich spotkań - powiedział ks. Piotr Walkiewicz, dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii diecezjalnej w Radomiu.

Inauguracja Roku Wiary w diecezji radomskiej odbyła się w sobotę, 13 października o godzinie 11.00. Mszę świętą celebrowaną przez biskupa Henryka Tomasika transmitowało Radio Plus Radom.

Bp Tomasik podkreślił, że w Roku Wiary trzeba dołożyć troski o to, aby lepiej uczestniczyć we Mszy świętej. Stwierdził, że jest to szczególnie ważne zadanie dla rodziców, aby w duchu odpowiedzialności za religijne wychowanie pomagali swoim dzieciom w systematycznym uczestnictwie w niedzielnej Mszy św. Biskup radomski podkreślił, że bardzo ważnym znakiem troski o pogłębienie wiary będzie częsty, osobisty i wspólnotowy kontakt z Pismem Świętym. Zachęcił także do pogłębionej lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego i literatury religijnej.


Czy będzie Prokuratura Rejonowa w Szydłowcu?

Decyzja ministra Gowina, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 roku, degraduje status Sądu w Szydłowcu. Szydłowieckie wydziały, będą zamiejscową częścią Sądu Rejonowego w Przysusze. Zapowiadana od dwóch lat reorganizacja struktury funkcjonowania prokuratury, zagraża z kolei statusowi szydłowieckiego Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze.

W prokuratorskim temacie nigdy nie byliśmy zorganizowani w odrębności od Przysuchy. Dodatkowo na tej podległości możemy przegrać całkowicie, gdyby zostały zlikwidowane Ośrodki Zamiejscowe. Po prostu łatwiej zlikwidować ośrodek zamiejscowy, przenosząc prokuratorów do siedziby rejonowej.. i to pomimo tego że w Szydłowcu, pracuje więcej prokuratorów niż w Przysusze.

Obecnie tylko Szydłowiec i Białobrzegi, jako jedyne miasta powiatowe z byłego województwa radomskiego, nie są siedzibami Prokuratury Rejonowej. W Szydłowcu jest jednak Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze. Białobrzegi i tego nawet nie mają... Czy będzie tak nadal, to wielka niewiadoma?


W powiecie świętowali Dzień Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół im. KOP przy Kościuszki spotkali się dziś pracownicy powiatowej oświaty, w związku z dorocznym świętem Edukacji. Na zaproszenie starosty Włodzimierza Górlickiego przybyli licznie nauczyciele, pedagodzy i pracownicy oświaty z Zespołu Szkół im. KOP, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Ustawicznego (Zespół Szkół Specjalnych i Centrum Kształcenia Praktycznego) w Szydłowcu.

Byli obecni także emerytowani nauczyciele, dla których Święto Edukacji, jest okazją do wspomnień z okresu czynnej pracy zawodowej. Tradycyjnie wrezcane są w tym dniu nagrody i wyróżnienia. Starosta Górlicki, dyplomami i nagrodami pieniężnymi za wzorową pracę wyróżnił dyrektorów placówek oświatowych: Małgorzatę Marię Michajłow, Karola Kopyckiego, Elżbietę Szymańską, Sławomira Drabika, wicedyrektor Marzenę Janowską oraz nauczycielkę matematyki Beatę Sokołowską i biologii Barbarę Bednarczyk.

Nagrody swoim pracownikom wręczyli również dyrektorzy placówek. Wypowiedziano przy tym wiele ciepłych słów, zarówno pod adresem pracowników oświaty, tych czynnych zawodowo i tych w stanie spoczynku, jak i pod adresem samorządowców i pracowników Starostwa Powiatowego. Podziękowania skierowano do Starosty, Wicestarosty, Przewodniczącego i Radnych Rady Powiatu, a także naczelnik Wydziału Edukacji Joanny Strzeleckiej. Uroczystość, którą poprowadziła wicedyrektor Bernarda Padzik, uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im KOP oraz poczęstunek na Sali gimnastycznej Szkoły.


Marsz Niepodległości 2012 - sprawozdanie i apel

Do Marszu Niepodległości 2012 pozostał miesiąc. Sztab przygotowujący to wydarzenie działa przez cały rok. Rok 2012 był wyjątkowo bogaty pod względem spraw, którymi zajmowaliśmy się, niezależnie od przygotowań organizacyjnych do największej, dorocznej, manifestacji narodowej. Poniżej prezentujemy krótkie sprawozdanie z naszej aktywności w ciągu minionych miesięcy.

Warto podkreślić, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości pracowali społecznie, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia. Dodatkowo, wszyscy udzielamy się jednocześnie w innych organizacjach, takich jak Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Ruch Wolności i inne. Pomimo to, udało się zrobić bardzo wiele, a przygotowania do Marszu Niepodległości 2012 idą pełną parą.

Ciągle brakuje nam jednak funduszy m.in. na nagłośnienie i wyposażenie straży Marszu. W zeszłym roku najwięcej wpłat wpłynęło w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym 11.11. Liczy się każda złotówka, ale najważniejsze są te, które otrzymamy wcześniej, bo dzięki temu możemy odpowiednio zaplanować konieczne wydatki. Dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie naszych wysiłków kwotą leżącą w zasięgu Państwa możliwości i chęci.


Sztandarowa szkoła..

Zespół Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, może szczycić się pięknym sztandarem, uroczyście poświęconym w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Eucharystii przewodniczył i sztandar poświęcił ks. bp Henryk Tomasik. Sztandar wprwadzono w mury Szkoły, przy udziale wielu znakomitych gości. Uroczystość nawiązywała do obchodzonego od 2007 roku, 10 października „Dniu Patrona”.

Płat Sztandaru, na awersie umieszczono na nim Godło państwowe i napis: „Odważ się być mądrym”. Na rewersie zaś umieszczony został wizerunek Patrona z sentencją: „Każda chwila poświęcona przez nas dla innych jest bezcenną inwestycją" bp Jan Chrapek, oraz nazwa Szkoły.

Uroczystość była sposobnością do pokazania współczesnych osiągnięć uczniów i nauczycieli tej placówki szkolnej, ale także okazją do retrospekcji i wspomnień. Do podkreślenia dorobku Szkoły, tworzonego na podwalinie pracy minionych pokoleń. Szkolną historię przybliżyła w swoim wystąpieniu dyrektor Anna Łękawska. Zobrazowano ją także w zredagowanym na tę okoliczność Biuletynie Informacyjnym.


Tagi:

W sprawie nekrofilii i panświnizmu w mediach

Oświadczenie Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów. Przemysł pogardy, wspierany przez komercję nie ustępuje. Opluwa największe świętości i łamie uniwersalne tabu etyczne. Epatowanie szczegółami obdukcji lekarskiej ofiar katastrofy smoleńskiej przez tygodnik „Wprost” dotyka również braku etyki niektórych lekarzy.

Konsekwentna kampania wymierzona w Kościół katolicki i jego kapłanów w tygodniku „Newsweek” ze skandalizującą okładką z obsceniczną sceną z mężczyznami przebranymi za katolickich księży to kolejny przykład przekroczenia wszelkich norm.

Wywiad dwóch dziennikarek portalu „Wirtualnej Polski” z Jerzym Urbanem poruszył opinię publiczną. Kto idzie po wywiad do osoby, która ogłosiła niegdyś wyznawanie „panświnizmu”, nie powinien się spodziewać elegancji ani zrozumienia dla norm moralnych. Kto jednak publikuje te „panświńskie” wypowiedzi, ten jest odpowiedzialny za psucie sfery publicznej i dołącza do przemysłu pogardy. Tak się stało w przypadku Agnieszki Niesłuchowskiej i Joanny Stanisławskiej.


Harmonia, w Muzeum

W piątek 5 października, w zamkowych murach starosta Włodzimierz Górlicki i dyrektor dr Aneta Oborny otworzyli wystawy „Harmonie-gra cały świat”. Przybliżyli licznie przybyłym ideę i historię utworzenia wystawy.

Wystawę zorganizowało Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu i Powiat Szydłowiecki. Znajdująca się w magazynach Muzeum kolekcja harmonii jest największą w polskich zbiorach muzealnych,przy tym niezwykle różnorodna. W Polsce na początku XX wieku wytwarzane były w ponad trzydziestu ośrodkach i niemal wszystkie przykłady tej produkcji można zobaczyć na tej wystawie. Wśród nich znajdują się harmonie tworzone przez Czesława Adamczyka ze Skarżyska, którego brat, Jerzy Adamczyk zagrał podczas wernisażu.

Reprezentował on powiat szydłowiecki i jako gospodarz rozpoczął niezwykły koncert. Na harmonii pedałowej zagrał oberki i polkę. Mazury zagrała, również na harmonii pedałowej, harmonistka Wiesława Gromadzka reprezentująca powiat przysuski, której niewątpliwym atutem są przyśpiewki. Wiesława Gromadzka jest dziś jedyną muzykantką grającą na harmonii pedałowej w regionie radomskim. Publiczność porwała, szybkimi oberkami, kapela Jana Maraska, również z powiatu przysuskiego, gdzie prócz harmonisty, zagrał Jan Gaca, jeden z najlepszych skrzypków w naszym regionie oraz Andrzej Wiórkiewicz na bębenku. Na zakończenie wieczoru wystąili współcześni artyści, dopełniając tym samym formułę ukazania różnorodności harmonii. Marcin Snokowski, z powiatu opoczyńskiego, zagrał swój repertuar na harmonii chromatycznej guzikowej pięciorzędowej. Natomiast cytrzysta Grzegorz Tomaszewski, pokazał swoisty eksperyment muzyczny grając jednocześnie na cytrze i akordeonie.


Tagi: ,

Duże rzeczy w małej Szkole

W Szkole Podstawowej w Krogulczy Suchej, 5 października zainaugurowano Szkolną Akademię Przedsiębiorczości. Przypomnijmy, że jest to pozaszkolny program realizowany w tej Szkole od 2011 roku. Objętych nim są uczniowie klas I, II, III, celem którego jest zainteresowanie uczniów aktywnością, w dziedzinie ekonomii, gospodarki i działalności społecznej.

Uroczystość inauguracyjną z udziałem Krystyna Adamczyk – Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Szydłowcu, rozpoczęła Wanda Pysiak – dyrektor Szkoły. Wśród witanych gości oprócz Przewodniczącej byli: Sławomir Ciepiela Przewodniczący Rady Gminy w Orońsku, Karol Kopycki Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Anna Gwarek Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, Bartosz Bednarczyk Komendant Hufca ZHP w Radomiu oraz dyrektorzy Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Orońsko

Program Akademii na rok szkolny 2012/2013 pod hasłem „Trzeba nam nowych skrzydeł, nowych dróg nam trzeba” – Juliusza Słowackiego, przedstawił Roman Woźniak – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra. W programie zaplanowano: zajęcia „Kultura osobista wizytówką człowieka” – prowadzone przez Martę Bińkowską, nauczyciela Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. Utworzenie i działalność gromady zuchów - prowadzone przez instruktora ZHP. Naukę pływania i tańca – prowadzenie przez instruktorów. Zajęcia pn. „Poznajemy tajniki wiedzy gospodarczej – prowadzone przez Annę Kowalik, nauczyciela Szkoły w Krogulczy Suchej


Tagi: ,

Zamiejscowy sąd, były rejonowy w Szydłowcu?

Po podpisaniu przez Jarosława Gowina rozporządzenia o likwidacji 79 małych sądów rejonowych, iskrzy w koalicji PO-PSL. Zamiast dotychczasowych Sadów Rejonowych, w miastach tych będą działać od 1 stycznia przyszłego roku, okrojone „wydziały zamiejscowe”. Resort Sprawiedliwości uzasadnia decyzję potrzebą usprawnienia działania sądów.

Według ministra Jarosława Gowina, sędziowie będą teraz mogli orzekali, już nie w jednym sądzie - jak obecnie - ale w dwóch, a nawet w niektórych przypadkach, w trzech. Zmianom od dawna zdecydowanie przeciwstawia się PSL. Partia Waldemara Pawlaka, już w czerwcu złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący uprawnienie ministra sprawiedliwości do likwidowania sądów, w drodze rozporządzenia. Mimo to J. Gowin postawił na swoim.

Mamy ekspertyzy prawne, które podziela Krajowa Rada Sądownictwa, potwierdzające, że znoszenie sądów można przeprowadzić poprzez ustawę o ustroju sądów powszechnych, a nie przez rozporządzenie. Jeżeli by się okazało, że mamy rację i Trybunał tak orzeknie, to Jarosław Gowin będzie w fatalnej sytuacji – mówi w wywiadzie dla Stefczyk.info poseł PSL i były minister, Stanisław Żelichowski. I dodaje: Boję się, że Jarosław Gowin urwał się spod kontroli premierowi. Były rozmowy, że decyzja zapadnie po orzeczeniu Trybunału. Tymczasem minister podjął ją ni z tego ni z owego. Jak pamiętam, w sprawie likwidacji sądów były naciski już na ministra Ćwiąkalskiego, a jeszcze wcześniej Ziobrę i Czumę. Ale nikt nie dał się wpuścić w maliny. Poza ministrem Gowinem.


Pierwszy Festyn Jesienny

Pierwszy Festyn Jesienny przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej, powiązany był z otwarciem nowego przyszkolnego placu zabaw, wybudowanego ze środków Gminy Jastrzębia. Na festyn przybyli licznie mieszkańcy miejscowości, a także oficjalni goście z ze Starostwa Powiatowego w Radomiu i Gminy Jastrzębia. Wykonawcę reprezentował Marek Sokołowski, prezes Spółki Comes.

Po rozpoczęciu festynu głos zabrali: dyrektor Beata Pałczyńska i wójt Zygmunt Karaś. Po przecięciu wstęgi, plac zabaw poświęcił proboszcz parafii w Goryniu ks. Grzegorz Murawski. W uroczystości wzięli udział także ks proboszcz Grzegorz Stańczak z Jastrzębi i dyrektor radomskiego Radia Plus ks. kan. Jacek Wieczorek.

Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej zaprezentowały program artystyczny. Dla licznej publiczności wystąpiły także Zespół ludowy Bartodziejaki i kapela Zdzisława Kwapińskiego. W konkursach sprawnościowym, zręcznościowym i kulinarnym można było wygrać liczne nagrody, a w zabawie tanecznej spalić kalorie po konsumpcji specjałów kulinarnych i ciast.


Tagi: , , , ,

I Rajd Stu w setną rocznicę urodzin Jana Piwnika „Ponurego”

Kiedy rząd ogranicza naukę historii, a mainstream histerią reaguje na upamiętnienie polskiego bohaterstwa, odpowiedzią może być cicha praca nauczycieli – pasjonatów. Publikujemy relację pana Romana Lefka z rajdu gimnazjalistów poświęconego pamięci „Ponurego”. Życzymy organizatorom stu kolejnych marszów, a sobie i całej Polsce – tysiąca podobnych pasjonatów. Patrona Gimnazjum w podkieleckich Bielinach im. Jana Pawła II zna cały świat, bohatera małej świętokrzyskiej ojczyzny – Jana Piwnika ,,Ponurego” nieliczni.

Dzięki inicjatywie Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego, przychylności dyrektor Gimnazjum oraz Towarzystwu Przyjaciół Bielin, 7 września 2012 dokładnie w tydzień po 100 urodzinach majora doszedł do skutku rajd poświęcony pamięci „Ponurego”. Trasa rajdu rozpoczęła się od rodzinnego domu Piwników w Janowicach, leżącego w gminie Waśniów (świętokrzyskie). Pamiątki przechowywane tam po naszym bohaterze to m.in. order Virtuti Militari i klucze od więzienia zdobytego po brawurowej akcji w Pińsku oraz liczne zdjęcia i pamiątki.

Następnie rajd udał się w kierunku słynnej Góry Witosławskiej i kościółka, który jest magicznym i tajemniczym miejscem. To właśnie tu miały miejsce pogańskie obrzędy przeniesione z pobliskiego Świętego Krzyża po wybudowaniu klasztoru. W zabytkowym drewnianym kościółku msze odbywają się raz do roku w Zielone Świątki. Na co dzień świątynia jest zamknięta.


Akademia Piłkarska zaprasza...

Drugi tydzień swej działalności rozpoczęła "Szydłowiecka Akademia Piłkarska". Dzieci na obiektach Liceum im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, brały udział w trzech jednostkach treningowych, na których połączone były wszystkie kategorie wiekowe.

Następne treningi odbywać się będą już według ustalonego planu zajęć. W poniedziałki trenować będzie "pod okiem" trenera Artura Ludwa grupa maluchów rocznik 2006 i młodsi. We wtorki trenować będą roczniki 2004 i 2005, a zajęcia prowadzić będzie dwóch trenerów Michał Kowalczyk i Artur Ludew. W czwartki swoje zajęcia będzie miała grupa z rocznika 2003 i starsi, trenować będą pod opieką trenera Michała Kowalczyka.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych chcących spróbować swych sił na zajęciach piłkarskich. Treningi odbywają się pod fachową opiekę i w miłej atmosferze. Rekrutacja trwa. Zapraszamy!


Różańcowy październik

Trwa przez cały październik modlitwa różańcowa w polskim Kościele, mocno ugruntowana tradycją i chętnie podejmowana przez wiernych. W szydłowieckiej parafii św. Zygmunta nabożeństwo różańcowe rozpoczyna się każdego dnia około godziny 17.30 i prowadzone jest przez różne grupy i wspólnoty działającej w parafii farnej.

Szczególna kulminacja modlitwy różańcowej związana jest z obchodzonym 7 października wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej oraz 13 października wspomnieniem dnia zakończenia objawień fatimskich.

Święty Pius X dla upamiętnienia zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto w roku 1571, - które zostało wyproszone modlitwą różańcową - ustanowił wspomnienie NMP Różańcowej.


Tagi:                                    

Nasz Dziennik: Telewizja Trwam nadawcą kościelnym

Agnieszka Gracz na łamach "Naszego Dziennika" pisze na temat zakończonych wczoraj, dwudniowych obrad Konferencji Episkopatu Polski, na których biskupi omawiali wiele kwestii dotyczących Kościoła w Polsce. Jednym z tematów była sprawa Telewizji Trwam.

Z ramienia Episkopatu wybrano abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego, jako delegata biskupów ds. tej katolickiej stacji. Przewodniczący KEP abp Józef Michalik zwrócił uwagę, że ta nominacja pozwoli na bezpośredni, permanentny i stabilny kontakt Episkopatu z Telewizją Trwam. -

Do tej pory biskupi nie mieli zastrzeżeń co do treści przekazywanych przez Telewizję Trwam - podkreślił arcybiskup. Wskazał, że urząd delegata Episkopatu to pewna "formalizacja" i ściślejszy związek Konferencji Episkopatu z Telewizją Trwam. - Potrzeba mianowania delegata wynikała z zaistniałej sytuacji - wskazał abp Sławoj Leszek Głódź. Metropolita gdański zwrócił uwagę, że Telewizja Trwam jest ważnym nadawcą i musi pozostawać pod kościelnym parasolem.


Tagi:

Abp Głódź delegatem Episkopatu ds. TV Trwam

Abp Sławoj Leszek Głódź został delegatem Konferencji Episkopu Polski ds. Telewizji Trwam. „Wybór ten był potrzebny ze względu na konieczność ściślejszego kontaktu tej telewizji z Konferencją Episkopatu” - powiedział KAI abp Józef Michalik. Abp Głódź powiedział, że TV Trwam jest „ważnym nadawcą, który winien być pod kościelnym parasolem”.

„Dotąd nie mamy zastrzeżeń do działalności tej telewizji, natomiast życie niesie nowe okoliczności, potrzebny więc będzie ściślejszy związek i dialog z Konferencją Episkopatu" - wyjaśnił abp Michalik. Dodał, że „niezbędny jest dialog z założycielami TV Trwam, którzy sprawdzają się w dziele ewangelizacji, oraz ze zgromadzeniem redemptorystów, co jest niezbędne dla jedności Kościoła w Polsce”. Na pytanie, czy zostanie wypracowana z TV Trwam analogiczna umowa, jaka dotyczy Radia Maryja, przewodniczący Episkopatu odpowiedział, że istnieje w tym zakresie kilka możliwości. Może to być np. udział przedstawicieli Episkopatu w radzie programowej telewizji bądź inne rozwiązania, które teraz powinny zostać wypracowane.

Abp Michalik poinformował, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w odpowiedzi na pismo, jakie przesłała prezydium Episkopatu, dostanie teraz list, w którym uzyska zapewnienie, że „Episkopat widzi wartość pozytywną TRWAM oraz że podtrzymuje poparcie dla miejsca tej stacji na multipleksie, co zostało już wyrażone zarówno przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu i jak przez jej zebranie plenarne. Ponadto, że odpowiedzialność finansową za działalność telewizji ponoszą zarówno założyciele stacji, jak i zgromadzenie redemptorystów”. Abp Michalik dodał, że obecnie widzi silne poparcie społeczeństwa dla TV Trwam, które znacznie wzrosło dzięki odmowie miejsca na multipleksie przez KRRiTV. „Działania KRRiTV spowodowały w konsekwencji nadzwyczajną reklamę TV Trwam. Duża część społeczeństwa solidaryzuje się z tą stacją i biskupi biorą to pod uwagę” - wyjaśnił.


Tagi:

520 złotych grzywny dla każdego Polaka

Projekt budżetu na 2013 rok, zgodnie z przewidywaniami, zakłada wzrost podatków i likwidację ulg oraz cięcia wydatków budżetowych. Statystyczny Polak ma odprowadzić do budżetu państwa 7 tys. złotych. W 2011 roku statystyczny Polak oddał państwu 6,4 tys. złotych, w 2012 - 6,6 tys., w 2013 roku ma to być 7 tys. zł.

W budżecie na 2013 rok zapisano zamrożenie progów podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z zapowiedziami ma zostać zlikwidowana 50-proc. ulga na koszty uzyskania przychodu wynikająca z umów o dzieło. Nie będzie też ulgi internetowej.

Minister finansów założył też, że do budżetu wpłynie 20,2 mld zł. z tytułu kar, grzywien, mandatów. To o 4 mld więcej niż w tym roku. Wychodzi 520 złotych na statystycznego Polaka.


Tagi:

Dramatyczny apel redakcji Radia Lwów

Polskie Towarzystwo Radiowe społeczna redakcja „Radio Lwów” (kwartalnik „Lwowskie Spotkania” i Lwowskie Stowarzyszenie przyjaciół sztuk pięknych) alarmuje o niemożności wykonywania swojej działalności dla Polaków w Lwowie. Z powodu nieopłaconych rachunków za użytkowanie lokalu (czynsz, wodę, prąd i gaz) wejście 25 września b. r. zostało oplombowane przez ukraińskie służby komunalne. Ta absurdalna sytuacja powoduje trudności w użytkowaniu studia radiowego, mieszczącego się w w/w lokalu.

Lokal przy ul. Rylejewa 9/6 jest własnością Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Zgodnie z umową pomiędzy FPPnW i PTR „Radio Lwów” Fundacja zobowiązana jest ponosić opłaty związane z użytkowaniem lokalu. Umowa, podpisana w 2001 r. działa do 2017 r. Dalsze niepłacenie rachunków spowoduje odcięcie gazu, prądu, wody i telefonu, a co za tym idzie – uszkodzenie wyremontowanego lokalu – zepsucie pompy, pęknięcie rur i t.p.

Lokum zakupione było z myślą o funkcjonowanie polskich organizacji. I według szacunkowych danych ze środków senackich, a więc podatnika polskiego w remont i adaptację włożono ok 500 tys. PLN. Do tego dochodzi sprzęt komputerowy i profesjonalny radiowy. Ponadto ściany są wyłożone kosztownym materiałem dźwiękoszczelnym. Przy ostrych mrozach ulegnie on zwilgotnieniu i zniekształceniu. Nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby mienie państwa polskiego zostało tak barbarzyńsko zniszczone.


Ceramiczny portret Kiryła dla Benedykta XVI

19 września 2012 r podczas audiencji w auli Pawła VI na Watykanie Zbigniew Gretka wręczył autorski ceramiczny portret patriarchy Moskwy i Wszechrusi Kiryła I ojcu św. Benedyktowi XVI. Portret ten został wykonany w Ceramice Paradyż, w limitowanej serii 1000 sztuk z okazji przyjazdu do Polski patriarchy Kiryła. Portrety ceramiczne w porównaniu ze zdjęciami mogą zachować się w należytej formie i barwie najmniej 3 tysiące lat.

W sierpniu br doszło do historycznego podpisania aktu przymierza i pojednania pomiędzy kościołem katolickim w Polsce a kościołem prawosławnym w Rosji. Akt został uroczyście podpisany na zamku królewskim w Warszawie 17 sierpnia br przez patriarchę Kiryła i przewodniczącego konferencji episkopatu Polski arcybiskupa Józefa Michalika. Z wielkim szacunkiem odniósł się do tego historycznego aktu ojciec św. Benedykt XVI oraz wielu przywódców duchowych innych wyznań z całego świata. To Umiłowany Ojciec św. Bł.J.P II zachęcał do jedności w wierze w swoim słynnym zawołaniu Ut Unum Sint ! czego ewangelicznym i duchowo wzorowym zachęcającym przykładem był i jest Asyż a dziś Rzeczypospolita, umiłowana ziemia Polskiego Papieża. Ceramiczny portret patriarchy Kiryła otrzymali w sierpniu br m.in. Kard.Stanisław Dziwisz, zwierzchnik polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego metropolita warszawski i całej Polski SAWA abp. Zygmunt Zimowski przewodniczący papieskiej rady d.s. duszpasterstwa zdrowia na Watykanie, przewodniczący konferencji episkopatu Polski abp Józef Michalik, abp Celestino Migliore nuncjusz apostolski w Polsce, metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz, prymasi Polski kard. Józef Glemp, abp Józef Kowalczyk, abp Henryk Muszyński, bp Wojciech Polak sekretarz episkopatu Polski, metropolici Prawosławnych diecezji w Polsce w tym abp Abel, ambasador Rosji w Polsce Aleksandr Aleksiejev, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska oraz prezydent RP Bronisław Komorowski i prezydent Rosji Władimir Putin. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl otrzymał ten artystycznie wykonany ceramiczny dar z rąk autora projektu Zbigniewa Gretki prezesa SAP oraz V- prezesa zarządu ceramiki Paradyż Piotra Tokarskiego. Wielki udział w tym wydarzeniu ma zespół projektowy ceramiki Paradyż pod kierownictwem Aldony Chudzickiej i dyr. Roberta Gajewskiego, jako ambasadorów polskiej sztuki ceramicznej.


Tagi: ,

Obudź się Polsko

29 września dziesiątki tysięcy Polaków (szacuje się, że 200 tys.) przeszły ulicami Warszawy w III Ogólnopolskim Marszu w obronie wolnych mediów i TV TRWAM, zorganizowanym w ramach protestu wobec nieprzyznania tej stacji przez KRRiT miejsca na cyfrowym multipleksie.

Manifestacja pod hasłem „Obudź się Polsko” była także wyrazem sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez rząd: wydłużania wieku emerytalnego, podnoszeniu podatków i polityki antyrodzinnej. Siłę Marszu stanowili związkowcy "Solidarności" oraz słuchacze Radia Maryja i widzowie Telewizji TRWAM.

Wszystkich na marszu połączyła obrona Telewizji Trwam. Ale ta sprawa stała się wspólnym mianownikiem dla szeregu innych.