Tagi: ,

Duże rzeczy w małej Szkole

W Szkole Podstawowej w Krogulczy Suchej, 5 października zainaugurowano Szkolną Akademię Przedsiębiorczości. Przypomnijmy, że jest to pozaszkolny program realizowany w tej Szkole od 2011 roku. Objętych nim są uczniowie klas I, II, III, celem którego jest zainteresowanie uczniów aktywnością, w dziedzinie ekonomii, gospodarki i działalności społecznej.

Uroczystość inauguracyjną z udziałem Krystyna Adamczyk – Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Szydłowcu, rozpoczęła Wanda Pysiak – dyrektor Szkoły. Wśród witanych gości oprócz Przewodniczącej byli: Sławomir Ciepiela Przewodniczący Rady Gminy w Orońsku, Karol Kopycki Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Anna Gwarek Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, Bartosz Bednarczyk Komendant Hufca ZHP w Radomiu oraz dyrektorzy Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Orońsko

Program Akademii na rok szkolny 2012/2013 pod hasłem „Trzeba nam nowych skrzydeł, nowych dróg nam trzeba” – Juliusza Słowackiego, przedstawił Roman Woźniak – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra. W programie zaplanowano: zajęcia „Kultura osobista wizytówką człowieka” – prowadzone przez Martę Bińkowską, nauczyciela Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. Utworzenie i działalność gromady zuchów - prowadzone przez instruktora ZHP. Naukę pływania i tańca – prowadzenie przez instruktorów. Zajęcia pn. „Poznajemy tajniki wiedzy gospodarczej – prowadzone przez Annę Kowalik, nauczyciela Szkoły w Krogulczy Suchej

Zaplanowane są także wyjazdy studyjne do Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, na Targi i do Muzeum Zabawek i Zabawy do Kielc oraz Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.

Wykład inauguracyjny pt. „Rola szkoły w środowisku” w ciekawy i oryginalny sposób wygłosiła Ewa Porzyczka – nauczyciel Szkoły Specjalnej w Radomiu. Przewodnicząca Krystyna Adamczyk w swoim wystąpieniu pogratulowała nauczycielom Szkoły pomysłu na Szkolną Akademię Przedsiębiorczości i stwierdziła, że „duże rzeczy” mogą dziać się w małej szkole i małej miejscowości a wymaga to tylko chęci i inicjatywy. Uczniów - słuchaczy Akademii obdarowała koszem słodyczy. Z kolei Bartosz Bednarczyk – Komendant Hufca w Radomiu wyraził radość z inicjatywy rodziców chcących utworzyć gromadę zuchów i zadeklarował wszelką pomoc w jej działalności. Jednocześnie zwrócił się do dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządu o podejmowanie inicjatyw zmierzających do reaktywowania na terenie Powiatu Szydłowieckiego lokalnych struktur ZHP.

Na zakończenie uroczystości wystąpili uczniowie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w spektaklu słowno – muzycznym przygotowanym przez nauczycieli Martę Niewolę i Agnieszkę Nowakowską. Przekaz artystyczny oraz patriotyczne i życiowe treści spektaklu bardzo spodobały się słuchaczom.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krogulczy Suchej jest jedyną w powiecie szydłowieckim, publiczną szkołą prowadzoną społecznie przez rodziców i mieszkańców wsi działających w Stowarzyszeniu.


Dodaj Komentarz