Tagi: ,

W całym kraju obchodzono XII Dzień Papieski

Pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny” w całym kraju obchodzono w niedzielę XII Dzień Papieski. Podczas uroczystych Mszy modlono się w intencji rodzin i wspominano kierowane do nich słowa papieża Polaka. W wielu miastach odbyły się specjalne modlitwy, koncerty, konkursy i turnieje sportowe połączone z promowaniem nauczania papieskiego na temat rodziny. Główne obchody XII Dnia Papieskiego miały miejsce w Warszawie.

Dwudniowy program rozpoczął się w sobotę Galą Nagród TOTUS na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureatami dorocznych nagród przyznawanych przez Fundację Dzieło Tysiąclecia zostali: pisarka Barbara Wachowicz, duszpasterz hospicjów ks. Andrzej Dziedziul MIC, publicysta Jacek Moskwa oraz Sekcja Polska Radia Watykańskiego. W czasie Gali wystąpili Kasia Kowalska, Ania Wyszkoni i bracia Cugowscy.

Przed kościołami, jak co roku zbierano pieniądze na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (FDNT), która finansuje stypendia dla zdolnej młodzieży z uboższych rodzin. Obecnie stypendystami Fundacji jest 2,5 tys. młodych osób, ponad 150 osób ukończyło już studia na renomowanych wyższych uczelniach w całym kraju. Dla stypendystów organizuje się obozy w dużych miastach, zwłaszcza akademickich, co ma zachęcić młodzież z małych ośrodków żeby kontynuowała w takich miejscach naukę na znanych uczelniach. W ub. roku podczas XI Dnia Papieskiego zebrano 7 mln 425 tys. zł.


Wprowadzenie nowego proboszcza

Dekretem bp. Henryka Tomasika, biskupa radomskiego od dnia 1 października proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Goryniu został ks. Grzegorz Murawski. Liturgiczne objęcie parafii nastąpiło w niedzielę 14.X. 2012 roku.

Nowego proboszcza wiernym przedstawił i dekret Biskupa odczytał dziekan dekanatu jedlińskiego ks. prał. Henryk Ćwiek. Po przemówieniu Dziekana, proboszcza Murawskiego powitali przedstawiciele parafii i władz gminy Jastrzębia z wójtem Zygmuntem Karasiem. Parafianie wręczyli swemu duszpasterzowi chleb i sól ze słowami: Drogi Księże Proboszczu, witamy cię serdecznie i powierzamy się twej pasterskiej pieczy. Ufamy, że będziesz gorliwie budował Bożą świątynię z żywych kamieni, jakimi jesteśmy i że będziesz należycie troszczył się o dobra materialne naszej parafii.

Po powitaniu przez parafian ks. prałat Ćwiek, wręczył nowemu proboszczowi klucze od świątyni i budynków kościelnych, jako znak podjęcia przez niego pasterskiego zadania. Po odśpiewaniu hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”, nowy proboszcz wraz z przybyłymi kapłanami celebrował mszę świętą i wygłosił kazanie. Nawiązując do słów Ewangelii dnia i roku wiary, zachęcał wiernych do konsekwencji w dążeniu do zbawienia, które jest dziełem Boga, wymagającym nawrócenia i głębokiego przyjęcia wiary.