Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół im KOP 15 października odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i pedagodzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza.

W uroczystości wzięli udział także emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty. Przybyli również goście ze Straży Granicznej i samorządowcy powiatowi. Spotkanie poprowadziła dyrektor Maria Michajłow.

Pod nieobecność starosty Włodzimierza Górlickieg, do zebranych przemówił wicestarosta Roman Woźniak. Wyraził on uznanie dla profesjonalizmu szydłowieckich nauczycieli, o którym świadczą wyniki ich pracy oraz wręczył nagrody przyznane przez Starostę Szydłowieckiego. Nagrody finansowe otrzymali: dyrektor Karol Kopycki, dyrektor Elżbieta Szymańska, nauczyciel historii w ZS im. KOP Andrzj Łata i dyrektor M. Michajłow. Nagrody przyznane przez Starostę otrzymali także: naczelnik Joanna Strzelecka i inspektor Agnieszka Niziołek z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego.


Awanse w Muzeum

Z okazji święta narodowego 93 rocznicy odzyskania Niepodległości, 15 listopada w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczysta zbiórka wyróżnionych i awansowanych funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Oddział nosi imię Powstania Warszawskiego więc w tym szczególnym dniu awansowanym towarzyszyli weterani Powstania z gen. bryg. w st. spocz. Zbigniewem Ściborem-Rylskim.

Awans na podpułkownika SG otrzymał komendant placówki Kielce Jarosław Uszyński. Gratulacje z tej okazji złożyła nowomianowanemu podpułkownikowi grupa młodzieży z klasy pierwszej z klasy ochrona granicy państwowej szydłowieckiego Zespołu Szkół im. KOP wraz z wicedyrektor Bernadetą Padzik.


Biskup, Generał, Profesor. Uroczystości w Zespole Szkół im. KOP

Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść, na nich się jeszcze święty ogień żarzy i wy winniście im cześć.” Dzisiaj w Zespole Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, świętowano jubileusz 5 lecia nadanie Szkole imienia KOP i poświęcenia Sztandaru. Szczególnym wyrazem tej rocznicy było odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej Biskupowi, Generałowi i Profesorowi: ks. bp Tadeuszowi Płoskiemu, w latach 2004-2010 Biskupowi Polowemu WP.

Przed 5 laty ś.p. biskup Tadeusz Płoski przewodniczył mszy świętej polowej, poświęcił sztandar Szkoły i tablicę upamiętniającą Korpus Ochrony Pogranicza, formację graniczną, której żołnierze walczyli 8 września 1939 roku w Bitwie pod Barakiem.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza Małgorzata Michajłow przywitała gości przybyłych na uroczystość: ks. kapelana Nadwiślańskiego Oddziału SG kmdr por. SG Ryszarda Preussa, Księdza Dziekana Adama Radzimirskiego, Komendanta placówki SG w Kielcach ppłk. SG Jarosława Uszyńskiego, Naczelnik Wydziału Prezydialnego Nadwiślańskiego Oddziału SG chorąży Joannę Rokicką, przewodniczącego rady Marka Sokołowskiego, starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, v-ce starostę koneckiego Andrzeja Lenarta, przewodniczącego rady miasta Skarżysko Kamienna Andrzeja Dąbrowskiego, z-ca prezydenta Skarżyska Grzegorza Małkusa, przedstawicieli Burmistrza i Rady Miejskiej w Szydłowcu wiceprzewodniczącego Rady Leszka Jakubowskiegi i specjalistę ds. organizacyjnych Bolesława Boruszewskiego, przedstawicieli Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Marię Rubas, Jana Czapiewskiego, Pawła Okulskiego, Jarosława Pajka artystę rzeźbiarza realizatora tablicy pamiątkowej, radnych powiatu i gminy, dyrektorów, kierowników urzędów i instytucji, poczty sztandarowe, uczniów i dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół.


W Muzeum ślubowali

W Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie dziś odbyła się podniosła uroczystość ślubowania nowoprzyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz mianowania na na pierwszy stopień podoficerski funkcjonariuszy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i kurs podoficerski.

Wśród nich znależli się kpr. Marzena Kojara, kpr. Łukasz Jarząbek i kpr. Mateusz Sadownik, to pierwsi w SG absolwenci klasy ochrona granicy z szydłowowieckiej szkoły im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Wszyscy troje pełnią obecnie służbę w Placówce SG na lotnisku Okęcie.

Akty mianowania nowym podoficerom Straży Granicznej wręczył komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG ppłk Mariusz Piętka. W uroczystości udział wzięli starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i przewdniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, a także młodzież z klasy ochrona granicy z ZS im KOP z nauczycielem ppłk Romanem Rejczakiem. Starosta i Przewodniczący Rady złożyli awansowanym pochodzącym z Powiatu Szydłowieckiego funkcjonariuszom życzenia pomyślności w służbie i w życiu osobistym oraz pogratulowali pierwszego awansu.


W Szydłowcu się zaczęło..

Szydłowiecki Zespół Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza, był pierwszą placówką szkolną na terenie działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i jedną z pierwszych w kraju, realizującą innowacyjny program licealny: ochrona granicy państwowej. Odważny pomysł znalazł uznanie w samorządzie powiatowym i wdrożony został przez dyrekcję Szkoły, przy współpracy ze Strażą Graniczną. Po ponad pięciu latach w ZS im KOP odbędzie się konferencja poświęcona zarówno podsumowaniu doświadczeń, realizowanych obecnie w 5 szkołach, jak i wytyczeniu planów na przyszłość.

W celu przygotowania Konferencji w ZS im KOP spotkali się dziś (11 grudnia) spotkanie, w którym wzięli udział z zastępca naczelnika Wydziału Prezydialnego Ewa Waligóra, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Joanna Strzelecka, dyrektor Szkoły Maria Michajłow, wicedyrektor Anna Gwarek, oraz ppłk Roman Rejczak nuaczyciel przedmiotu "ochrona granicy państowej". W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowsk, będący także społecznym koordynatorem programu nauczania kierunków związanych ze Strażą Graniczną, z ramienia Komendanta NwOSG ppłk Mariusza Piętki.

Pprzedstawiciele Nadwiślańskiego Oddziału SG i Zespół Szkół im KOP przy współpracy z Powiatem Szydłowieckim, 10 stycznia 2013 roku zorganizują Szydłowcu, w/w konferecję poświęconą współpracy w realizacji zajęć edukacyjnych, w klasach o profilu ochrona granicy państowej.