Czy będzie Prokuratura Rejonowa w Szydłowcu?

Decyzja ministra Gowina, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 roku, degraduje status Sądu w Szydłowcu. Szydłowieckie wydziały, będą zamiejscową częścią Sądu Rejonowego w Przysusze. Zapowiadana od dwóch lat reorganizacja struktury funkcjonowania prokuratury, zagraża z kolei statusowi szydłowieckiego Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze.

W prokuratorskim temacie nigdy nie byliśmy zorganizowani w odrębności od Przysuchy. Dodatkowo na tej podległości możemy przegrać całkowicie, gdyby zostały zlikwidowane Ośrodki Zamiejscowe. Po prostu łatwiej zlikwidować ośrodek zamiejscowy, przenosząc prokuratorów do siedziby rejonowej.. i to pomimo tego że w Szydłowcu, pracuje więcej prokuratorów niż w Przysusze.

Obecnie tylko Szydłowiec i Białobrzegi, jako jedyne miasta powiatowe z byłego województwa radomskiego, nie są siedzibami Prokuratury Rejonowej. W Szydłowcu jest jednak Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze. Białobrzegi i tego nawet nie mają... Czy będzie tak nadal, to wielka niewiadoma?

W ostatnich dwóch latach, trwały intensywne zabiegi samorządu powiatowego oraz miejskiego dla zachowania w Szydłowcu siedziby Prokuratury. Związane to było z przygotowywaną przez Prokuraturę Generalną, reorganizacją Prokuratury, w ramach, której między innymi miały zostać zlikwidowane ośrodki zamiejscowe prokuratur różnego szczebla. W ramach starań o utrzymanie szydłowieckiej prokuratury w kwietniu 2011 roku, doszło do spotkania w siedzibie Prokuratury Generalnej z pierwszym zastępca prokuratora Generalnego Markiem Jamrogowiczem, przedstawicieli szydłowieckiego samorządu: starosty Włodzimierza Górlickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Jakubowskiego. /http://domnaskale.net.pl/artykul/z-zastepca-prokuratora-generalnego-o-szydowieckiej-prokuraturze/

W czasie spotkania zadeklarowano możliwe działania władz powiatu i miasta w zakresie udostępnienia funkcjonującemu w Szydłowcu Ośrodkowi Zamiejscowemu Prokuratury Rejonowej w Przysusze , (przyszłej Prokuraturze Rejonowej w Szydłowcu) większej powierzchni lokalowej, uwzględniającej zwiększone jej potrzeby. W następnej zaś kolejności trwałego zarządu nad zajmowanym budynkiem przy ulicy Kościuszki, obecnie zarządzanego przez Straż Pożarną.

W ramach starań o zachowanie szydłowieckiej prokuratury starosta Górlicki, działając w w celu realizacji uchwały Rady Powiatu, dotyczącej funkcjonowania w Szydłowcu Prokuratury, i to w randze Prokuratury Rejonowej, spotkał się także w sierpniu 2011 roku, z wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

W ramach podejmowanych działań na rzecz szydłowieckiej prokuratury, odbyły się także konsultacje z prokuratorem okręgowym Krzysztofem Olesiem, prokuratorem apelacyjnym Andrzejem Pogodą oraz kierownikiem Ośrodka Zamiejscowego - Marzeną Karpetą. Na portalu Twitter starosta Górlicki 8 października napisał, że „uczestniczył dziś w spotkaniu dot. przyszłości szydłowieckiej prokuratury. Intencje prokuratury generalnej są dla nas korzystne”. Wpis Starosty związany był z wizytą w Szydłowcu przedstawicieli Prokuratury, zainteresowanej możliwościa przejęcia obecnie zajmowanego budynku, czy to oznacza szansę na dalsze funkcjonowanie szydłowieckiej prokuratury? https://twitter.com/PowSzydlowiecki

Wypada mieć nadzieję i nadal starać się o to, aby szydłowiecki Ośrodek Zamiejscowy, nie podzielił kolei losu szydłowieckiego Sądu. Losu zgotowanego małym Sądom, przez wielką politykę ministra Gowina .


Dodaj Komentarz