Wzrosły podatki lokalne..

Kryzys finansowy dotyka coraz szersze kręgi społeczne, ostatnio dotarł chyba i do Ratusza, bo miejscy decydenci zdecydowali się zaproponować w projekcie uchwały Rady Miejskiej, 25% wzrost stawek podatków od nieruchomości. Podwyżki w tym zakresie nie było od trzech lat.

Trwaływięc gorące i intensywne dyskusję wśród radnych, szczególnie na Komisji Budżetu i Infrastruktury i ostatecznie ta Komisja Rady Miejskiej, negatywnie zaopiniowała skalę proponowanej podwyżki. Sesja Rady Miejskiej, która dziś 29 października odbyła się w salach zamkowych, ostatecznie większością głosów przyjęła poprawkę Komisji Budżetu i Infrastruktury, tym samym skala wzrostu podatków nie będzie tak dotkliwa jak zaproponowana w projekcie wniesionym do Rady przez Burmistrza.

Na trudności przedsiębiorców i rzemieślników, w kontekście wzrostu obciążeń podatkowych, zwrócili uwagę reprezentanci organizacji rzemieślniczych działających w Szydłowcu. W piśmie starszego Cechu Marcina Pawlaka i podstarszego Mieczysława Podgórskiego oraz przedstawicieli Spółdzielni Rzemieślniczej Marka Sokołowskiego i Jana Jaworskiego, skierowanym do do Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego i przewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny Bednarczyk, reprezentaci rzemieślników zaprotestowali przeciwko bezkrytycznym przerzucaniu wzastających kosztów funkcjonowania gminy na małe i średnie firmy. Zdaniem rzemieślników wzrost obciążeń podatkowych spowoduje, że większa niż dotychczas liczba podatników, nie będzie mogła wywiązać się z nałożonych nań zobowiązań podatkowych.

Małe i średnie firmy w obliczu kryzysu tracą rynki zbytu, a sprzedając nie uzyskują pożądanego poziomu cen za wyroby i usługi. Powoduje to narastanie trudności w przedsiębiorstwach, zamrożenie płac, a nawet niestety zwolnienia pracowników.

Środowiska gospodarcze razi fakt, że inwestorzy zagraniczni mają od gminy Szydłowiec zwolnienia podatkowe, a duże zakłady nie wpłacają należnych gminie podatków. Śrubę więc dociska się ludności i małym i średnim firmom lokalnym, przy tym bez minimum konsultacji czy dialogu.

Dobrze więc, że w obliczu tej sytuacji przeważająca grupa radnych wykazała się wrażliwością społeczną i wyszła z propozycją obniżenia skali wzrostu opłat z planowanego 25% do poziomu "tylko" 10%. Uchwała ustanawiająca nowe stawki podatków została dziś podjęta. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich trzech latach podatki z tego tytułu zasadniczo nie wzrosły, decyzja radnych wydaję się rozsądnie godzić interes budżetu Gminy i możliwości podatników, szczególnie w obliczu dekoniunktury i zagrożenia recesją gospodarczą.

Przyjęte stawki niektóre podatku od nieruchomośc to: 1. Od gruntów pod działalność gospodarczą 0,65 złotego za 1 metr kwadratowy. Wnoszono w projekcie uchwały stawkę 70 groszy za 2 metr kwadratowy. 2. Od pozostałych gruntów 0,20 zł za 1 metr2. Wnoszono w projekcie 0,25 złotego za metr2. 3. Budynki mieszkalne 0,53 złotego za metr2. Wnoszono w projekcie 0,55% za metr2. 4. Budynki zajęte pod działalność gospodarczą 16 złoty za metr2. Wnoszono o przyjęcie 18 złoty za metr2. Dotychczasowa stawka wynosiła 14,50 złotego za metr kwadratowy. Dodatkowo była zróżnicowana, wyższe opłaty płaciły niektóre instytucje finansowe.


Dodaj Komentarz