Sztandarowa szkoła..

Zespół Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, może szczycić się pięknym sztandarem, uroczyście poświęconym w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Eucharystii przewodniczył i sztandar poświęcił ks. bp Henryk Tomasik. Sztandar wprwadzono w mury Szkoły, przy udziale wielu znakomitych gości. Uroczystość nawiązywała do obchodzonego od 2007 roku, 10 października „Dniu Patrona”.

Płat Sztandaru, na awersie umieszczono na nim Godło państwowe i napis: „Odważ się być mądrym”. Na rewersie zaś umieszczony został wizerunek Patrona z sentencją: „Każda chwila poświęcona przez nas dla innych jest bezcenną inwestycją" bp Jan Chrapek, oraz nazwa Szkoły.

Uroczystość była sposobnością do pokazania współczesnych osiągnięć uczniów i nauczycieli tej placówki szkolnej, ale także okazją do retrospekcji i wspomnień. Do podkreślenia dorobku Szkoły, tworzonego na podwalinie pracy minionych pokoleń. Szkolną historię przybliżyła w swoim wystąpieniu dyrektor Anna Łękawska. Zobrazowano ją także w zredagowanym na tę okoliczność Biuletynie Informacyjnym.