Wzrosły podatki lokalne..

Kryzys finansowy dotyka coraz szersze kręgi społeczne, ostatnio dotarł chyba i do Ratusza, bo miejscy decydenci zdecydowali się zaproponować w projekcie uchwały Rady Miejskiej, 25% wzrost stawek podatków od nieruchomości. Podwyżki w tym zakresie nie było od trzech lat.

Trwaływięc gorące i intensywne dyskusję wśród radnych, szczególnie na Komisji Budżetu i Infrastruktury i ostatecznie ta Komisja Rady Miejskiej, negatywnie zaopiniowała skalę proponowanej podwyżki. Sesja Rady Miejskiej, która dziś 29 października odbyła się w salach zamkowych, ostatecznie większością głosów przyjęła poprawkę Komisji Budżetu i Infrastruktury, tym samym skala wzrostu podatków nie będzie tak dotkliwa jak zaproponowana w projekcie wniesionym do Rady przez Burmistrza.

Na trudności przedsiębiorców i rzemieślników, w kontekście wzrostu obciążeń podatkowych, zwrócili uwagę reprezentanci organizacji rzemieślniczych działających w Szydłowcu. W piśmie starszego Cechu Marcina Pawlaka i podstarszego Mieczysława Podgórskiego oraz przedstawicieli Spółdzielni Rzemieślniczej Marka Sokołowskiego i Jana Jaworskiego, skierowanym do do Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego i przewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny Bednarczyk, reprezentaci rzemieślników zaprotestowali przeciwko bezkrytycznym przerzucaniu wzastających kosztów funkcjonowania gminy na małe i średnie firmy. Zdaniem rzemieślników wzrost obciążeń podatkowych spowoduje, że większa niż dotychczas liczba podatników, nie będzie mogła wywiązać się z nałożonych nań zobowiązań podatkowych.