Wprowadzenie nowego proboszcza

Dekretem bp. Henryka Tomasika, biskupa radomskiego od dnia 1 października proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Goryniu został ks. Grzegorz Murawski. Liturgiczne objęcie parafii nastąpiło w niedzielę 14.X. 2012 roku.

Nowego proboszcza wiernym przedstawił i dekret Biskupa odczytał dziekan dekanatu jedlińskiego ks. prał. Henryk Ćwiek. Po przemówieniu Dziekana, proboszcza Murawskiego powitali przedstawiciele parafii i władz gminy Jastrzębia z wójtem Zygmuntem Karasiem. Parafianie wręczyli swemu duszpasterzowi chleb i sól ze słowami: Drogi Księże Proboszczu, witamy cię serdecznie i powierzamy się twej pasterskiej pieczy. Ufamy, że będziesz gorliwie budował Bożą świątynię z żywych kamieni, jakimi jesteśmy i że będziesz należycie troszczył się o dobra materialne naszej parafii.

Po powitaniu przez parafian ks. prałat Ćwiek, wręczył nowemu proboszczowi klucze od świątyni i budynków kościelnych, jako znak podjęcia przez niego pasterskiego zadania. Po odśpiewaniu hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”, nowy proboszcz wraz z przybyłymi kapłanami celebrował mszę świętą i wygłosił kazanie. Nawiązując do słów Ewangelii dnia i roku wiary, zachęcał wiernych do konsekwencji w dążeniu do zbawienia, które jest dziełem Boga, wymagającym nawrócenia i głębokiego przyjęcia wiary.


Tagi: , ,

Pożegnanie ś.p. Włodzimierza Grzegorza Sadzy.

Dziś 11 grudnia w parafii Narodzenia NMP na Szydłówku, proboszcz parafii ks. Krzysztof Śliwak celebrował mszę świętą żałobną za zmarłego Włodzimierza Grzegorza Sadzę, który zmarł 8 grudnia po ciężkiej chorobie. Zmarły pozostawił żonę i dzieci. Był w latach 2002 - 2006 radnym Rady Miejskiej w Szydłowcu. Od marca 2009 był pracownikiem Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Zmarłego Grzegorza żegnały licznie przybyli na pogrzeb krewni, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, koledzy i koleżanki z pracy, samorządowcy miejscy i powiatowi, strażacy. Zebrani polecali jego duszę Miłosiernemu Bogu.

Gwałtowna choroba i przedwczesna śmierć przerwała jego aktywność na różnych polach działania.