Wprowadzenie nowego proboszcza

Dekretem bp. Henryka Tomasika, biskupa radomskiego od dnia 1 października proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Goryniu został ks. Grzegorz Murawski. Liturgiczne objęcie parafii nastąpiło w niedzielę 14.X. 2012 roku.

Nowego proboszcza wiernym przedstawił i dekret Biskupa odczytał dziekan dekanatu jedlińskiego ks. prał. Henryk Ćwiek. Po przemówieniu Dziekana, proboszcza Murawskiego powitali przedstawiciele parafii i władz gminy Jastrzębia z wójtem Zygmuntem Karasiem. Parafianie wręczyli swemu duszpasterzowi chleb i sól ze słowami: Drogi Księże Proboszczu, witamy cię serdecznie i powierzamy się twej pasterskiej pieczy. Ufamy, że będziesz gorliwie budował Bożą świątynię z żywych kamieni, jakimi jesteśmy i że będziesz należycie troszczył się o dobra materialne naszej parafii.

Po powitaniu przez parafian ks. prałat Ćwiek, wręczył nowemu proboszczowi klucze od świątyni i budynków kościelnych, jako znak podjęcia przez niego pasterskiego zadania. Po odśpiewaniu hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”, nowy proboszcz wraz z przybyłymi kapłanami celebrował mszę świętą i wygłosił kazanie. Nawiązując do słów Ewangelii dnia i roku wiary, zachęcał wiernych do konsekwencji w dążeniu do zbawienia, które jest dziełem Boga, wymagającym nawrócenia i głębokiego przyjęcia wiary.

Po homilii ks. dziekan Ćwiek, odebrał od nowego proboszcza wyznanie wiary i przysięgę wiernego wypełniania urzędu, w której proboszcz przyrzekał wierne spełnianie zadania powierzonego mu w imieniu Kościoła, zachowanie nienaruszonego depozytu wiary, wierne jej przekazywanie i objaśnianie. Zachowanie i umacnianie dyscypliny wspólnej dla całego Kościoła i troskę o przestrzeganie praw kościelnych. W modlitwie wiernych polecano Bogo nowego proboszcza i powierzony mu Lud Boży. Po mszy świętej wierni odśpiewali pieśń "Ciebie, Boga wysławiamy".

Goryń istniał już w XII wieku. Pierwsze wzmianki dotyczące tutejszego kościoła i parafii dotyczą XV wieku. Znajdujący się w Goryniu kościół wzniesiono w latach 1840-1843 r. W tym czasie właścicielem Gorynia był Andrzej Deskur i jego żona Helena, których płyty nagrobne znajdują się w miejscowym kościele. W parafii jest jeszcze drugi kościół w Mąkosach Starych.

Ks. Grzegorz Murawski w ostatnich siedmiu latach był wikariuszem w parafii NSJ w Starachowicach. Związany z rodzinami z Domowego Kościoła. Wśród gości księdza znaleźli się więc ich przedstawiciele z Szydłowca, Radomia i Starachowic i Opoczna.


Dodaj Komentarz