Ruszyły prace w ramach programu "Odnowa zabytków"!

Ruszyły prace rozbiórkowe budynku dawnej harcówki. ma to związek z podpisanymi 21 listopada w szydłowieckim Zamku, umowami z wykonawcami, którzy będą realizować pierwsze trzy z sześciu zadań ujętych w projekcie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, współfinansowanym z Unii Europejskiej.

Wyboru najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa dokonała 31 października. Umowy ze strony władz gminy Szydłowiec podpisali burmistrz Andrzej Jarzyński i skarbnik Iwona Czarnota.

W czasie spotkania zapewniano, że prace na niektórych obiektach ruszą jeszcze w listopadzie. Zgodnie z tą zapowiedzią niezwłocznie rozpoczęto prace rozbiórkowe dawnej harcówki. Prowadzi je obecnie podwykonawca. W tym miejscu ma być wybudowany budynek Regionalnego Centrum Biblioteczno –Multimedialnego, wraz z infrastrukturą techniczną i parking. Nowy budynek będzie wyposażony w windę.


Tagi: , , ,

Artykuły z San Jose

Artykuły San Jose zostały stworzone, by pomóc rządom i społeczeństwu w promocji praw człowieka dzięki właściwemu zrozumieniu praw dzieci poczętych. Artykuły zostały przygotowane przez 31 specjalistów z różnych dziedzin, którzy odwołuja się m.in. do dokumentów uchwalonych przez międzynarodowe organizacje. Głównym przesłaniem artykułów San Jose jest przypomnienie, że nie istnieje prawo - na które powołują się zwolennicy cywilizacji śmierci - do aborcji. Obecnie przypominamy je polskim obrońcom życia.

Artykuły z San Jose

Artykuł 1. Faktem naukowym jest, że nowe życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia.


Radosny czas oczekiwania..!

Z inicjatywy czcicieli św. ojca Pio, o godz. 9 w szydłowieckiej farze, ks. kan. Adam Radzimirski koncelebrował mszę świętą w intencji ks. Andrzeja Kani. Opiekuna między innymi kręgów Domowego Kościoła i grupy modlitewnej św. ojca Pio. Kazanie adwentowe wygłosił ks. Witold Witasek. W czasie mszy świętej ks. A. Radzimirski poświęcił opłatki, które zostaną rozniesione do katolickich domów w parafii św. Zygmunta. Po zakończeniu adwentowej Eucharystii przedstawiciele rodzin DK, Akcji Katolickiej, KSM i Scholii złożyli ks. Andrzejowi imieninowe życzenia.

ABC liturgii!

W Kościele katolickim dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok kościelny i czas w liturgii zwany Adwentem. To czterotygodniowy okres bogaty w symbolikę, ukierunkowany na przygotowanie do Bożego Narodzenia oraz oczekiwania na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa, przy końcu świata. Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, symbolizowanym przez świecę roratną czy wykonany z gałązek szlachetnych, trwałych drzew iglastych ozdobiony świecami wieniec adwentowy. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec i lampionów, wraz z Maryją czekają na wybawienie, jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.


Rzemieślnicy odznaczeni..!

W DW Lodownia, dla uczczenia listopadowego Święta Niepodległości spotkali się dziś, w czwartkowy wieczór rzemieślnicy zrzeszeni w Spółdzielni Rzemiosł Różnych. Na spotkanie przybyli także szydłowieccy samorządowcy: starosta Włodzimierz Górlicki, burmistrz Andrzej Jarzyński, przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, a także przedstawiciele władz Rzemiosła Polskiego: członek Zarządu ZRP Janusz Pucułek i prezes Izby Rzemiosła w Radomiu Jan Jaworski.

W przemówieniach podkreślano rolę Rzemiosła w tworzeniu dobra wspólnego miasta, powiatu i regionu mazowieckiego. Szczególnie widoczne jest to w takich ośrodkach jak Szydłowiec, gdzie organizacje rzemieślnicze były i są krzewicielami zasad gospodarności i samorządności. Przewodniczący J. Pucułek wraz z prezesem Janem Jaworskim wręczyli zasłużonym osobom odznaczenia rzemieślnicze, w tym najwyższe odznaczenie przyznawane w formie medalu, ustanowione przez Kongres Rzemiosła Polskiego w 2009 roku Medal im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego". Otrzymali je seniorzy szydłowieckiego Rzemiosła: Władysław Pochylski, Jerzy Jedliński i Adolf Łaski. Medal Platynowy otrzymał także prezes radomskiej Izby Jan Jaworski. Wręczenia medalu dokonał J. Pucułek w asyście sekretarza Izby Rzemiosła Marka Sokołowskiego. Wręczono także Złote i Srebrne Medale im. Jana Kilińskiego oraz Honorowa Odznakę Rzemiosła i wyróżnienia przyznawane przez Izbę Rzemiosła „Za zasługi dla Izby Rzemieślniczej w Radomiu”. Wśród wyróżnionych Złotym Medalem Jana Kilińskiego „ Za Zasługi dla Rzemiosła” był kapelan szydłowieckich rzemieślników ks. Kan. Adam Radzimirski, w imieniu którego odznaczenie odebrał ks. mgr Witold Witasek. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Rzemiosła” odznaczony został burmistrz A. Jarzyński, od lat związany z rzemiosłem i nadal czynnie obecnie współpracujący z organizacjami Rzemiosła. Honorową Odznaka Rzemiosła wyróżniony został starosta szydłowiecki W. Górlicki, szczególnie wspierający i współpracujący z organizacjami rzemieślniczymi w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

W koncertem pieśni patriotycznej wystąpiła śpiewaczka Halina Winiarska. Organizatorem uroczystości była Spółdzielnia Rzemieślnicza Rzemiosł Różnych w Szydłowcu.


Tagi: , ,

Niebo upomina się o pamięć!

Przybliżenie postaci ks. Romana Kotlarza kapłana diecezji sandomierskiej, który za solidaryzowanie się z protestującymi robotnikami radomskich zakładów pracy został zamęczony w 1976 roku, przez nieznanych sprawców związanych z organami bezpieczeństwa PRL, było 23 listopada przedmiotem spotkania w siedzibie radomskiej Solidarności.

W spotkaniu wzięli udział kapłani: ks. infułat Czesław Wala, ks. Hubert Czuma TJ, ks. Jan Podsiadło i o. Marian Sojka CSsR, przewodniczący Solidarności Ziemi Madomskiej Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w Radomiu Tomasz Sitka i Marek Sokołowski przewodniczący Rady Powiatu z Szydłowca.

W czasie dwugodzinnej dyskusji przyjęto ogólny zarys działań, które powinny być podjęte aby przybliżyć osobę i życie kapłana męczennika współczesnemu pokoleniu.


Nocna akcja strażaków

Pożar zabudowań gospodarczo mieszkalnych przy Rondzie Solidarności, nieopodal szydłowieckiego Zamku, gasiło w nocy dwa zastępy strażaków szydłowieckiej Straży Pożarnej. Dodatkowo w akcji uczestniczyli strażacy z OSP Jankowice obsługujący samochód oświetleniowy oraz obsługa samochodu cysterny. Akcją gaśniczą dowodził Arkadiusz Madej z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Szydłowiec.

W płonącym budynku znajdowała się butla do gazu płynnego i wiele różnorakich przedmiotów utrudniających gaszenie pożaru.

Działaniom strażaków przyglądał się właściciel spalonych zabudowań. Policjanci zabezpieczali akcję gaśniczą i kierowali ruchem pojazdów na drodze wojewódzkiej 727 w ciągu ulicy Sowińskiego.


Cech rzemieślniczy zaprasza

Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych, przyuczenia do zawodu osób dorosłych, możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, mistrzowskich, czeladniczych oraz pedagogicznych. Kursy BHP w zakresie pierwszej pomocy, z branży budowlanej, motoryzacyjnej, spożywczej, fryzjerskiej i wiele innych oferuje Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu przy ul. 1-go Maja 5.

– Dzisiejszy Cech jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, zakłady kamieniarskie, fryzjerskie, mechaniki pojazdowej, rzeźnicko-wędliniarskie, piekarnie, zakłady ślusarskie, stolarskie, cukiernicze, budowlane, gastronomiczne i handlowe z gminy Szydłowiec i nie tylko. Cech posiada osobowość prawną, zarejestrowany jest w KRS jako Stowarzyszenie, działa na podstawie Ustawy o rzemiośle – mówi Marcin Pawlak starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu.

– Obecny Zarząd został powołany w roku 2010 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i ukonstytuował się w składzie: starszy Cechu Marcin Pawlak, podstarszy Cechu Mieczysław Podgórski, skarbnik Piotr Sokołowski, sekretarz Marek Janczyk, członek Zarządu Kamilla Ludew, zastępca członka Zarządu Anna Jastrząb – dodaje M. Pawlak. Cele , jakie przed sobą stawia Cech, ale również w ramach przynależności Cech oferuje to: reprezentowanie interesów rzemieślników, kupców i przedsiębiorców na zewnątrz, wobec organów administracji państwowej i innych. Organizowanie praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych, przyuczenia do zawodu osób dorosłych; nadzór i opieka nad przebiegiem przygotowania zawodowego; refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz składek ZUS, przygotowanie wniosków, pomoc w sporządzeniu dokumentacji kadrowej pracowników. Pracodawcy, który wyszkoli ucznia w zawodzie przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.


Stypendystka z „Sienkiewicza”

Z rąk Doroty Sokołowskiej dyrektora Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie Tamara Pielas 16 listopada otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Tamara jest uczennicą klasy III B szydłowieckiego „ogólniaka”.

Wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów odbyło się 16 listopada w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Tamara Pielas jest uczennica klasy rozszerzonym zakresie nauczania biologii, chemii i fizyki. Od pierwszej klasy uzyskuje bardzo wysokie wyniki w nauce w szkole (w r. szk. 2009/2010 uzyskała średnią ocen 5,21, w minionym roku szkolnym 5,08).

Tamara jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, osiągającą najwyższe wyniki w nauce z języków obcych (ocena celująca z języka włoskiego i łacińskiego) oraz przedmiotów humanistycznych (ocena celująca z języka polskiego i historii). Interesuje się również sportem, literaturą i historią XX wieku. Gra w szkolnej drużynie siatkówki, wielokrotnie reprezentowała szkołę i klasę w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. W ubiegłym roku szkolnym zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Języki literatury” oraz wyróżnienie w konkursie „Mój powiat – miejsce niezwykłe”. Dwukrotnie była finalistką w Szkolnej Sesji Popularnonaukowej. Od kilku lat poszerza swoją wiedzę z języka angielskiego i włoskiego w szkole językowej. Aktualnie przygotowuje się do XVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.


Może być czad!

Choć rozpoczęcie sezonu grzewczego dawno za nami straż pożarna przypomina o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą tlenek węgla potocznie nazywany „czadem”. Warto zatem przypomnieć, jakie potencjalne niebezpieczeństwo niesie ze sobą ogrzewanie domostw własną instalacją grzewczą.

– Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów – informuje Bartłomiej Wilczyński, rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Szydłowcu.

– Jeżeli używamy węgla i drewna, należy dokonywać okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku – dodaje.


Katedra Polowa WP Koncert Straży Granicznej "Pro Patria"

W Warszawie, w katedrze polowej Wojska Polskiego 17 listopada odbył się Koncert Patriotyczny „Pro Patria” z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz Chóru im. Jana Pawła II. Podczas koncertu zaprezentowano 18 utworów religijnych, patriotycznych, wojskowych oraz filmowych. W murach katedry zabrzmiała muzyka m. In. Haendela, Mozarta, Chopina i Vangelisa. Muzykę przeplatano poezją i prozą polskich poetów i duchownych.

Odczytane zostały m. in. fragmenty przemówień Jana Pawła II czy słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Przypominano także sylwetki osób zasłużonych dla dobra Ojczyzny czasów II wojny światowej. Wspominano m. In. postać ks. Zdzisława Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich. Był to już siódmy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza w katedrze polowej. Koncert był także zwieńczeniem obchodów 20-lecia formacji, dbającej o bezpieczeństwo polskich granic. Z tej okazji wręczono 9 medali pamiątkowych wybitych okazi 20 lecia SG "Honor jest nagrodą cnoty". Jeden z nich z rąk Komendanta Głównego gen. bryg. SG Leszka Elasa otrzymał Marek Sokołowski przewodniczący Rady Powiatu Szydłowieckiego.

Podczas koncertu który poprowadzili Dorota Sokołowska i Adam Żaak, z akompaniamentem Orkiestry i Chóru wystąpili soliści: Nina Nowak, Natalia Zabrzeska-Nieć, Wacław Wacławiak, Adam Żaak, Robert Dymowski oraz katedralny organista, Leszek Gorecki.


Tragiczne przedpołudnie w Szydłowcu...

Do groźnego w skutkach wypadku doszło dziś w Szydłowcu na skrzyżowaniu ulic Kolejowa – Kościuszki o godz. 9.00. Jakby tego było mało, przed godz.11.00 szydłowiecka policja otrzymała informacje o podłożonej bombie w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Wszystkie służby przez dzisiejsze zdarzenia były postawione w stan podwyższonej gotowości.

Ten tragiczny dzień rozpoczął się od groźnego zderzenia osobowego opla wyjeżdżającego z ul. Kolejowej z fordem transitem przewożącym młodzież szkolną, jadącym ul. Kościuszki w kierunku Radomia. Prawdopodobną przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez kierowcę opla. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 8 osób. Na miejscu pojawiła się straż pożarna, pogotowie, policja, straż miejska. Przez ok. 2 godziny kierowcy zmuszeni byli omijać skrzyżowanie objazdami wyznaczonymi przez policję.

Kilkadziesiąt minut po zakończonej przez służby akcji na skrzyżowaniu, policja i straż pożarna ponownie postawione zostały w stan wysokiej gotowości bowiem, tuż przed godz. 11-ta KPP otrzymała informację o podłożonej bombie w ZSO im. KOP. Na miejsce przybyła policja z psem tropiącym, oraz straż pożarna. Uczniów oraz personel szkoły ewakuowano z budynku. Po odnalezieniu niepozornie wyglądającej paczki stwierdzono, że jest to atrapa bomby. Policja ustala teraz kto może być sprawcą bezmyślnego aktu, narażającego na niebezpieczeństwo wiele osób.


Obejrzeli - świadectwo dla świata

Wczoraj w sali kinowej SCKiS – Zamek odbył się pokaz autorskiego filmu Dominika Tarczyńskiego „Kolumbia - świadectwo dla świata”.

Film to typowy „dokument”, a przede wszystkim zarejestrowane w szczególnych warunkach świadectwo, manifest wiary obecnej w życiu Prezydenta Kolumbii oraz innych przedstawicieli władzy świeckiej i kościelnej. Opowiada o walce prowadzonej przez członków Kościoła katolickiego na płaszczyźnie duchowej, ale także w świecie materialnym, będącym dla Kolumbijczyków światem wypełnionym przemocą.

Oglądając „Kolumbię - świadectwo dla świata” można odnieść wrażenie, że jest on także świadectwem dla Polski... To wyjątkowy obraz, który szczególnie teraz w historii naszej Ojczyzny może być dla nas bardzo ważny. Jako Naród stoimy właśnie przed ważnymi decyzjami tak politycznymi jak i społecznymi.


Ćwiczenia w kryzysie!

Pozoracja wypadku samochodowego, ewakuacja szkoły ze względu na pozostawiony na jej terenie ładunek wybuchowy, niszczycielska wichura w gminie Jastrząb, zatrucie żródeł wody w gminie Orońsko, czy zaraza krów w gminie Mirów, to tylko niektóre na szczęście pozorowane zagrożenia z jakim przyjdzie się zmierzyć 17 i 18 listopada wyspecjalizowanym służbom i obronie cywilnej, w ramach ćwiczeń służb kryzysowych powiatu i gmin powiatu szydłowieckiego.

Szczególnie 18 X może dojść w Szydłowcu do utrudnień w komunikacji na ulicy Kościuszki, w rejonie Zespołu Szkół im KOP, a także w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i Kolejowej. Ćwiczenia mają także za zadanie sprawdzenie służb obrony cywilnej w na wypadek ogłoszenia stanu wojny.


Jaka powinna być polityka prorodzinna? – debata u prezydenta

Jak korzystać z doświadczeń i sukcesów polityki rodzinnej innych krajów, co wpływa na dzietność, jakiego rodzaju pomocy oczekują rodziny od państwa – o tym rozmawiano dziś w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Pod patronatem i z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego odbyła się debata „Solidarne Społeczeństwo – bezpieczna rodzina”. Jej celem było wypracowanie założeń strategicznych polityki rodzinnej w Polsce. Kolejne takie spotkanie ma mieć miejsce w styczniu 2012 r.

Polityka rodzinna nie może być traktowana jako źródło oszczędności, trzeba w nią inwestować jako gwarancję dobrej przyszłości Polaków – powiedział prezydent Komorowski, otwierając debatę. – Rodzinę planuje się nie na jedną kadencję, nie na jakikolwiek termin wyborczy, a polityka rodzinna często bywała planowana i kształtowana pod kątem bieżących potrzeb, także związanych z kalendarzem wyborczym – ubolewał. Zdaniem Ireny Kotowskiej z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej, wspieranie rodzicielstwa w Polsce powinno polegać na polityce łączenia pracy z rodziną, wspieraniu aspiracji zawodowych kobiet, przy jednoczesnym godzeniu ich z macierzyństwem. - Sukces demograficzny zależy od nakładów państwa na politykę rodzinną – podkreślała Bożena Balcerzak-Paradowska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. – Polega on nie tylko na pomocy finansowej rodzinom, które nie radzą sobie, ale także na ulgach podatkowych, takich jak możliwość rozliczania się małżonków wspólnie, podwyższenie kwoty wolnej od podatku zależnie od sytuacji rodzinnej, bezpośrednie ulgi na dzieci, odpisy na cele edukacyjne, związane z wychowaniem dzieci i medyczne. Z kolei prof. Zbigniew Strzelecki oraz Łukasz Hart zwracali uwagę na sytuację małżeństw z Polsce. Podkreślali potrzebę mediacji dla małżeństw o długim stażu, które przeżywają trudności oraz odpowiednie przygotowanie młodzieży do małżeństwa.


Odrestaurowany strop świątyni farnej

Zakończył się trzeci etap prac konserwatorskich zabytkowego stropu szydłowieckiej fary. Zgodnie z umową dotacji powiat szydłowiecki na ten cel przeznaczył 25 000 złotych ze swego budżetu.

16 listopada przedstawiciele powiatu komisyjnie odebrali wykonane prace. Łączny koszt prac wyniósł 238 759 złotych. Parafia św. Zygmunta na prace restauracyjne stropu pozyskała nawy dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100 000 złotych. Z własnych środków parafia sfinansował pozostała kwotę 113 759 złotych.

Proboszcz ks. kan. Adam Radzimirski wyraził zadowolenie z ukończenia prac renowacyjnych przy stropie nawy i zapowidział kontynuacje prac konserwatorskich, które w przyszłym roku prowadzone będą przy zabytkowym kasetonowym sklepieniu chóru świątyni.


Awanse w Muzeum

Z okazji święta narodowego 93 rocznicy odzyskania Niepodległości, 15 listopada w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczysta zbiórka wyróżnionych i awansowanych funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Oddział nosi imię Powstania Warszawskiego więc w tym szczególnym dniu awansowanym towarzyszyli weterani Powstania z gen. bryg. w st. spocz. Zbigniewem Ściborem-Rylskim.

Awans na podpułkownika SG otrzymał komendant placówki Kielce Jarosław Uszyński. Gratulacje z tej okazji złożyła nowomianowanemu podpułkownikowi grupa młodzieży z klasy pierwszej z klasy ochrona granicy państwowej szydłowieckiego Zespołu Szkół im. KOP wraz z wicedyrektor Bernadetą Padzik.


Rzeczpospolita: Jaka brzydka katastrofa! [Rafał A. Ziemkiewicz]

Na łamach "Rzeczpospolitej" Rafał A. Ziemkiewicz relacjonuje piątkowe wydarzenia związane z Marszem Niepodległości w Warszawie. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym działacze ONR i Młodzieży Wszechpolskiej, rozmaite środowiska patriotyczne i katolickie, takie jak Solidarni 2010 i aktywni czytelnicy „Gazety Polskiej”, kombatanci AK i NSZ, piłsudczycy, sympatycy Nowej Prawicy i młodzieżowych organizacji konserwatywno-liberalnych, przeszło po nabożeństwie w kościele Świętej Barbary od placu Konstytucji, aż do placu Na Rozdrożu. Dwugodzinny przemarsz, na całej trasie praktycznie niezabezpieczany przez policję, odbył się we wzorowym porządku i spokoju, w godnym święta nastroju - podkreśla publicysta.

W innym miejscu Warszawy kilka tysięcy sympatyków lewicy zebrało się, aby zaproponować swój alternatywny sposób obchodzenia Dnia Niepodległości – oderwany od historii i symboli patriotyczno-narodowych, w formie beztroskiego festynu, akcentującego „kolorowość” i wielokulturowość postulowaną dla Polski przez lewicowe autorytety jako „europejską normalność”. Publicysta w "Rzeczpospolitej" skupia swą uwagę na towarzyszących Marszowi zamieszkach. "Efekt: zamiast radosnego święta jest wstyd i poczucie zażenowania, zamiast patriotycznej manifestacji i „kolorowej” alternatywy – bandyckie wyczyny niemieckich anarchistów i kiboli. Głównym medialnym motywem tegorocznego święta stało się sprowadzenie przez „Krytykę Polityczną” niemieckich lewicowych zadymiarzy" - podkreśla dziennikarz.


Strażacki nepotyzm! Patrząc z boku..

Szydłowiecka Komenda Straży Pożarnej „zaprezentowała” się w interwencyjnym materiale jednej z informacyjnych stacji telewizyjnych. Dziennikarski "napad" na Komendanta zrobiony według określonego klucza, pokazał jego bezradność wobec ukrytej kamery i tego typu dziennikarzy. Temat następnie podchwyciły ogólnopolskie portale internetowe i siłą rzeczy te lokalne! To bardzo zabolało najbardziej zainteresowanych! Sprawa może mieć jednak głębsze konsekewncje, przykre dla całego naszego środowiska!

"Skarżący" wypowiadali swe zarzuty zakrywając twarze, żaląc się na nepotyzm, zatrudnianie krewnych przez obecnego komendanta. To zarzut dość specyficzny szczególnie w środowisku strażackim, od dawna mocno przymkniętym na obcych i nakierowanym na koligacje towarzyskie i rodzinne.

Od dawna w środowisku szydłowieckich strażaków, nie dzieje się najlepiej. Atmosfera w Komendzie jak można przypuszczać nie tylko z tego powodu jest fatalna. Czy to wina tego akurat komendanta, z tego co wiem sprawa anonimów i wzajemnych oskarzęń ciągnie się już od dłuższego czasu. Czy to syndrom małomiasteczkowej mentalności, nudy, czy rzeczywistych problemów w tej jednostce, tego nie sposób patrząc z boku rozstrzygnąć!.


Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Wyślij SMS-a na Pomoc dla Sudanu - to hasło tegorocznej akcji stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP). Od 1 listopada do 31 grudnia można wysyłać SMS-a o treści „RATUJĘ” pod numer 72405 – koszt 2 zł (2,46 z VAT). Akcja odbywa się w ramach III Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który w tym roku przypada w niedzielę 13 listopada.

„Świat milczy – Ty działaj!”, „Ile kosztuje jedno życie?”, „Nie bądź obojętny. Twoja pomoc ma wartość większą niż myślisz” – zachęca PKWP i przypomina, że rocznie za wiarę w Chrystusa ginie na świecie ok. 170 tys. chrześcijan, 200 mln jest brutalnie prześladowanych, w 70 krajach łamane jest prawo do wolności religijnej a 350 mln wyznawców Chrystusa poddawanych jest różnym formom dyskryminacji. Pieniądze z akcji PKWP zostaną przekazane obozowi uchodźców w Chartumie, który od 1989 r. prowadzą siostry salezjanki. Dzięki pomocy zakonnice będą mogły wyżywić i wykształcić przebywające tam dzieci. Stowarzyszenie już przekazało na ten cel 20 tys. zł. W sumie w latach 2005-2010 na pomoc dla Sudanu przekazano 30 mln zł.

Na III Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym PKWP przygotowała materiały liturgiczne rozesłane do wszystkich parafii w Polsce, które zawierają m. in. teksty wprowadzenia do mszy św., kazań dla dorosłych i dzieci oraz modlitwę wiernych. Z okazji Dnia do Polski przybędzie do Polski bp Macram Max Gassis, biskup diecezji El Obeid w środkowym Sudanie. Konferencja prasowa z udziałem hierarchy odbędzie się 14 listopada w siedzibie sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie o godz. 11.30.


Dumni z Niepodległej!

Msza za Ojczyznę w szydłowieckiej farze, przemówienie burmistrza przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, kilkadziesiąt delegacji składających kwiaty przy pomniku twórcy Niepodległej Rzeczpospolitej, warta honorowa Związku Strzeleckiego i liczni szydłowianie świętujący Dzień Niepodległości: tak w telegraficznym skrócie przebiegała dzisiejsze Święto Odzyskania Niepodległości w Szydłowcu.

Uroczystą mszę świętą celebrował ks. kanonik Adam Radzimirski. Kazanie wygłosił ks. krzysztof Nowosielski, zachęcał w nim do ucziwej, rzetelnej postawy życiowej, do postawy zainteresowania bliżnim. Dzielenia się darem swej pracy i życia i odpowiedzialności za dobro wspólne. Zachęcał do wkorzeniania się w naród i polskość, przeciwnie do lansowanych krzykliwych haseł pseudomodernistów. Zachęcał do narodowej i chrześcijańskiej dumy. Liturgię mszy świętej uświetniła swą grą Miejska orkiestra Dęta i śpiew Haliny Winiarskiej.

Po mszy świętej licznie zebrani w pochodzie ze sztandarami, z pododziałem strzelców Związku Strzeleckiego przemaszerowali na Skwer Marszała Józefa Piłsudskiego. Tam modlitwy za poległych w walce o wolność i Niepodległość Polski - poprowadził ks. proboszcz A. Radzimirski.


Sala pękła w szwach przy "Słowach" Miłosza

„Przypowieść o maku”, „Z chłopa król”, „Piosenka pasterska”, „Nadzieja”, „Panna pszeniczna” i wiele innych utworów w stulecie urodzin Czesława Miłosza, rozbrzmiało wczorajszego wieczoru podczas spektaklu „Słowa, które nie giną” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Zamczysko” .

Tłumy jakie przybyły, aby obejrzeć spektakl przeszły najśmielsze oczekiwania aktorów. Wypełniona po brzegi sala, dziesiątki oczu wpatrzone w scenę przysparzały z pewnością tremy artystom, ale i dawały im satysfakcję uczestniczenia w niezwykłym wydarzeniu.

Ponadto pieśni w wykonaniu Żanety Sasin i Angeliki Kozłowskiej przy akompaniamencie gitary oraz skrzypce Zuzanny Gadowskiej, splatające się z recytowanymi przez aktorów słowami Miłosza - sprawnie budowały klimat wczorajszego wieczoru.


11 Listopada – Dzień Niepodległości

W momencie upadku państw rozbiorowych Polski w 1918 r. 31 października w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, we Lwowie zawiązała się Tymczasowa Komisja Rządząca, a tuż przed powrotem Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy Tymczasowy Rząd Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie z premierem Ignacym Daszyńskim, ministrem wojny E. Rydzem-Śmigłym i propagandy – Wacławem Sieroszewskim. 10 listopada 1918 r. w powracającym z internowania Komendancie I Brygady J. Piłsudskim Warszawa i naród polski widział męża opatrznościowego, który opanuje sytuację polityczną, wojskową i gospodarczą.

Natychmiast po powrocie Pilsudskiego z Magdeburga Rada Regencyjna przekazała mu władzę zwierzchnią nad wojskiem i zaproponowała mu utworzenie rządu. Państwo Polskie powstało, lecz było tak słabe jak nowo narodzone dziecko. Na Froncie Zachodnim był rozejm. Żołnierze wszystkich armii powracali do domów, dyplomaci przygotowywali swoje mowy na konferencję pokojową w Wersalu, a rozradowane tłumy w różnych krajach świata święciły koniec wojny. Ta fala emocji pokojowych zatrzymywała się u granic odradzającej się Polski. Kraj był już wolny, bo ręce które ją uciskały opadły bezsilnie, pozostawiając ją krwawiącą i wycieńczoną. Jej miasta i wsie zrujnowane, pola spustoszone, obywatele wycieńczeni okupacjami i wojną, która nie była ich wojną. Granice państwa nie ustalone, ani zabezpieczone od nowych inwazji sąsiednich krajów. Tysiące niemieckich żołnierzy pozostawało na jej ziemiach, a wielkie armie niemieckie w Rosji groziły przejściem przez Polskę niszczącą falą. Za ustępującymi na zachód Niemcami szli w ślad bolszewicy, którzy nie ukrywali chęci połączenia się z rewolucją komunistyczną w Niemczech po trupie polskim. We Lwowie rozgorzały walki z Ukraińcami. W Poznaniu rządziły niemieckie rady żołnierskie. Pomorze i Śląsk pozostawały w rękach niemieckich, natomiast Czesi zagrażali Cieszynowi. Piłsudski mówił w trym czasie: “Nie ośmielałem się patrzeć różowo w przyszłość”. Władysław Studnicki zapisał że: “Pilsudski wrócił w chwili, gdy był najniezbędniejszy, kiedy władza leżała na ulicy, kiedy bezsilna Rada Regencyjna była tylko pozorem władzy. Już po paru dniach R.R. zgodnie z powszechną wolą przekazała całą władzę w ręce Piłsudskiego, mianując go Naczelnikiem Państwa. Został dyktatorem z woli ogółu.

Szybko trzeba było rozwiązać kwestię niemieckich żołnierzy na ziemiach polskich. W niemieckich jednostkach tworzyły się Rady Żołnierskie, które były nie tylko groźne dla swoich oficerów i Berlina, jako siła rewolucyjna, ale doraźnie przede wszystkim dla Polski. Powrót Piłsudskiego stał się hasłem do ogólnego rozbrajania Niemców. Konflikt wisiał na włosku. Przedstawiciele Rady Żołnierskiej zwrócili się do Piłsudskiego o zagwarantowanie im i ich rodzinom życia i swobodnego powrotu do Niemiec. Ten manewr Naczelnik rozegrał bardzo dyplomatycznie. W zamian za gwarancję bezpiecznego powrotu do Niemiec, Piłsudski zażądał od Niemców oddania w jego ręce kierownictwa akcją ewakuacyjną i przekazanie nienaruszonego sprzętu kolejowego, łączności oraz posiadanej jeszcze przez nich broni. Rada Żołnierska po wahaniu wyraziła zgodę na postawione warunki. “Pamiętałem,- pisał później Piłsudski w swoich przemyśleniach w Magdeburgu – jak jedną z najbardziej dokuczliwych myśli dla mnie była, że nas okupanci mogą zostawić bez jednej lokomotywy i bez jednego telefonu, czyniąc z nas prymitywy pod względem techniki życia. Następnego dnia Naczelnik udał się do lokalu Rady Żołnierskiej i tam wygłosił przemówienie, w którym powiedział min. “Jako przedstawiciel narodu polskiego oświadczam wam, że naród polski za grzechy waszego rządu nad wami mścić się nie chce i nie będzie. Pamiętajcie, że dość krwi popłynęło, ani jednej kropli krwi więcej”… W tym czasie tysiące Polaków zebrało się przed budynkiem w którym mieściła się Rada Żołnierska. Tłum był gotów do konfrontacji z Niemcami. Kiedy Piłsudski ukazał się na stopniach budynku, tłum powitał go entuzjastycznie. Naczelnik zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji i zwrócił się do niego z mocnym apelem: “W tym gmachu obraduje niemiecka rada żołnierska, która objęła władzę nad wszystkimi oddziałami niemieckimi stacjonującymi w Warszawie. W imieniu narodu polskiego wziąłem tę radę pod swoją opiekę. Ani jednemu z nich nie śmie się stać najmniejsza krzywda…” Autorytet Naczelnika rozładował napięcie. W ciągu tygodnia siły niemieckie opuściły W-wę bez większych incydentów.


Ślubowali w przeddzień Święta Niepodległości

Uczniowie pierwszych klas Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, dziś na uroczystej akademii związanej z powiatowymi obchodami Święta Niepodległości złożyli ślubowanie na sztandar Szkoły.

W auli widowiskowej ZS im KOP odbyło się pod auspicjami powiatu spotkanie pokoleń. Na uroczystości licznie przybyli kombatanci, przedstawiciele wielu środowisk, między innymi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Solidarności, Straży Granicznej, Policji, delegacje Szkół, a przede wszystkim młodzież siedmiu klas pierwszych szydłowieckiego „KOP-u”. W czasie spotkania głos zabrali starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, prezes koła ŚZŻAK w Szydłowcu Zofia Pawlak. uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Powiatu Szydłowieckiego, Światowego Związku Żołnierzy AK 72 pułku piechoty AK I baonu z Szydłowca, NSZZ Solidarność delegarura w Szydłowcu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Młodzież pod kierunkiem swych nauczycieli przygotowała interesujący program prezentujący karty z historii Polski, na kanwie opowieści rodzinnych, którego motywem przewodnim było pytanie o patriotyzm, o Polskę! Motywy muzyczne i prezentacje multimedialne ubogaciły to wzbudzające zainteresowanie młodzieży widowisko. Powiatowe i szkolne obchody Święta Niepodległości poprowadziła Maria Michajłow dyrektor Zespołu Szkół im KOP. W szkolnej stołówce zaproszeni goście zjedli obiad, w czasie którego był czas na integracje i życiowe opowieści.


Na podium Tancerze!

SUKCESY SZYDŁOWIECKICH TANCERZY Rzadko się chwalimy, ale tym razem grzech byłoby milczeć. Dwie pary taneczne klasy „C” z Klubu Tańca Towarzyskiego „ZAMEK”, który działa w strukturach SCKiS od 1982 r. pod kierownictwem Moniki Seweryn, okazały się bezkonkurencyjne podczas ogólnopolskich turniejów tanecznych w Warszawie.

Obyły się one w dniach 22 i 23 października. Na Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawa, w sobotę 22. 10.2011 r. w kategorii 14 – 15 lat, kl. „C”, styl: latin pierwsze miejsce zdobyli Zuzanna Targowska i Przemysław Zdziech a tuż za nimi na miejscu 2 znaleźli się Agata Jędrzejczyk i Kamil Górlicki.

Następnego dnia na Jesiennym Turnieju Tańca Towarzyskiego również w Warszawie w tej samej kategorii, szydłowieccy tancerze trochę zamienili się miejscami bowiem pierwszą lokatę otrzymali Agata i Kamil natomiast 3 miejsce wywalczyli Zuzia i Przemek. Na tym samym turnieju tym razem w tańcach standardowych na najwyższym podium ponownie stanęła para Z. Targowska i P. Zdziech tym samym zdobywając klasę taneczną „B”. A to nie koniec dobrej passy tancerzy z Szydłowca. Kolejny weekend i kolejne sukcesy. Podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Wyszkowie Agata i Kamil zajęli 3 miejsce, a już następnego dnia na Mistrzostwach o Puchar Okręgu Mazowieckiego PTT nasza para stanęła na najwyższym podium tym samym zdobywając tytuł Mistrza Okręgu.


Młodzi zatańczą

19 listopada, o godz. 17.00 Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zaprasza na ogólnopolskie prezentacje taneczne zespołów, klubów i par tanecznych, czyli VI Szydłowiecką Galę Taneczną.

Impreza ma na celu popularyzację tańca oraz prezentację różnych jego form poczynając od tańca towarzyskiego, poprzez taniec nowoczesny, hip hop …. a na ludowym kończąc. Gala, mająca swoją pięcioletnią tradycję, na stałe wpisała się do kalendarza imprez organizowanych przez SCKiS i udowodniła, że tego typu działanie jest w Szydłowcu bardzo mile widziane. Na potwierdzenie tych słów można przytoczyć fakt, że rok – rocznie prezentacje młodych tancerzy ogląda ok. 1000 widzów.

Zaproszenie do udziału w tegorocznej Gali przyjęli m.in. Formacja „BRAWKO” z Błonia – aktualni Mistrzowie Polski w tańcach latynoamerykańskich, Studio Tańca i Stylu „REWANŻ” z Kielc - I-Vice Mistrz Polski SHOW DANCE PRODUKCJE' 2010, para taneczna międzynarodowej klasy „S” Tomasz Kurczyński i Anna Telka, Klub Tańca Towarzyskiego „ZAMEK”. Gali towarzyszyć będą pokazy tańców irlandzkich w wykonaniu zespołu „REELANDIA” z Warszawy oraz pokaz tanga argentyńskiego w wykonaniu Piotra Woźniaka i Teresy Ann Volgenau . Łącznie tego dnia na parkiecie hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu zaprezentuje się ok. 200 tancerzy.


Obozowali w Niemczech

Między 8 a 15. października 30 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu przebywało na obozie edukacyjno-językowym w Tuttlingen w Niemczech.

W czasie wizyty w szkole niemieckiej uczniowie poznali niemiecki system szkolny oraz nawiązali przyjacielskie kontakty z rówieśnikami z Niemiec. Zwiedzając Konstancję, Stuttgart, Zurych i Strassburg młodzież miała możliwość poznania dziedzictwa kulturowego południowych Niemiec oraz kulturę i zwyczaje panujące w Szwajcarii i Francji. We wszystkich zwiedzanych miejscach uczniowie realizowali zadania językowe, które rozwijały ich znajomość języka niemieckiego oraz rozszerzały zakres ich wiedzy o tych krajach.

Obóz językowy z ramienia szkoły zorganizowała Aneta Jaromin, a opiekę sprawowały Grażyna Król oraz Katarzyna Bobkiewicz.


Jedlińsk: modlitwa o beatyfikację niezłomnego bp. Gołębiowskiego

O dar rychłej beatyfikacji sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego modlono się 5 listopada w kościele w Jedlińsku koło Radomia - w rodzinnej miejscowości niezłomnego kapłana. Mszę św. celebrował bp Henryk Tomasik, homilię wygłosił bp Stefan Siczek. Sługa Boży przeciwstawiał się skutecznie władzy ludowej, która próbowała rozbijać jedność Kościoła w Polsce poprzez tworzenie tzw. parafii niezależnych.

W homilii bp Stefan Siczek zwrócił uwagę na ważne karty z bogatej działalności duszpasterskiej biskupa Gołębiowskiego. Przypomniał przede wszystkim pasterską troskę o młodzież i wspieranie Ruchu Światło-Życie, który zaczynał działać w ówczesnej diecezji sandomierskiej. - Pod patronatem biskupa Piotra organizowano ośrodki rekolekcyjne m.in. w Sandomierzu, Dąbrówce, czy Szewnej. W latach 70. osobiście je wizytował, przyglądał się nowej formie pracy z młodzieżą i ją wpierał. W każdym roku rosła ilość maturzystów korzystających z rekolekcji oraz uczestników oaz. Odwiedzając grupy na rekolekcjach oazowych stawał się promotorem ruchu i jego ożywczym duchem – mówił biskup Siczek. Drugą ważną kartą posługi biskupiej biskupa Gołębiowskiego była - jak mówił hierarcha - troska o powołania kapłańskie.

Na zakończenie Mszy św. przed chrzcielnicą, w której był ochrzczony biskup Gołębiowski, biskup Henryk Tomasik odczytał modlitwę o łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego.


Nowe Place Zabaw powstały w Sadku i Majdowie

W ramach rządowego programu budowy Placów Zabaw w szkołach podstawowych, Gmina Szydłowiec wyłoniła w przetargu na budowę Placów Zabaw, wykonawcę, który buduje dwa szkolne Place Zabaw przy szkołach podstawowych w Sadku i Majdowie.

Odbiór budowlany robót zaplanowano na 10 listopada, ale już teraz nowoczesne kolorowe urządzenia budzą radość ich przyszłych użytkowników. W ramach prac zainstalowano kolorowe trwałe urządzenia zabawowe, wykonano podbudowę i ułożono syntetyczną nawierzchnię bezpieczną. W Sadku plac Zabaw został ogrodzony. W obu miejscowościach wykonano trawniki i nasadzenia drzew i krzewów.

Wizytujący budowę placu zabaw w Sadku burmistrz Andrzej Jarzyński wyraził nadzieję że te przyszkolne inwestycje przyczynią się do podniesienia atrakcyjności tych miejscowości dla ich mieszkańców, szczególnie dla najmłodszych dzieci - uczniów szkół podstawowych w Sadku i Majdowie. Koszt wykonania placów zabaw jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Urządzenia wyprodukowała i prace budowalne prowadziła szydłowiecka firma Comes.


Mistrzostwa Sadku rozstrzygnięte

Po pełnej emocji grze w ostatniej rundzie turnieju szachowego o mistrzostwo Sadku zwyciężył Grzegorz Żak (5,5 pkt) senior utalentowanej rodziny Żaków, tuż za nim uplasował się junior Oskar Żak (5pkt), trzecie miejsce zdobył Franciszek Klusek (5 pkt). Mistrzostwa Sadku zorganizował w dniach 5-6 listopada, szydłowiecki klub szachowy „Wieża”. Zawody sędziował prezes Marian Frąk. Wzięło w nich udział 18 zawodników z Sadku.

W niedzielę oficjalnie wręczono puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów. Nagrody wręczyli przewodniczący rady powiatu Marek Sokołowski, radny miejski Tadeusz Rut, sołtys Sadku Zygmunt Matla, prezes Wieży M. Frąk, wiceprezes Jerzy Kucfir, dyrektor PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku Anna Limanin. Nagrodzono drobnymi upominkami zawodników. Dyplomami za promowanie powiatu szydłowieckiego wyróżniona została rodzina Grzegorza i Małgorzaty Żaków.

Liczna grupa utalentowanej młodzieży szachowej, to także zasługa szkoły w Sadku i podjętych tam działań służących popularyzowaniu tej królewskiej gry i rozwoju umiejętności zainteresowanej młodzieży.


Konkursowo o losach mieszkańców Szydłowca

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, serdecznie zapraszają do udziału w konkursie literackim „TO NASZE ŻYCIE...”

Celem konkursu jest przedstawienie losów mieszkańców Szydłowca i okolic na tle przemian społecznych, politycznych, kulturowych i obyczajowych zachodzących w najbliższym środowisku, w Polsce i na świecie. Konkurs jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży. Prace mogą zawierać opis całego życia lub ważnego wydarzenia. Uczestnicy konkursu mogą swe prace przedstawiać w formie wspomnień, dzienników, pamiętników, wywiadu przeprowadzonego z inną osobą itp.

Warunkiem udziału jest złożenie prac w sekretariacie SCKiS – Zamek do dn. 31 stycznia 2012 r. Objętość prac dowolna. Pożądane zapisy komputerowe, drukowane, dopuszczalny jest również czytelny rękopis. Do prac prosimy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, wiek, zawód - uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły / wszystkie informacje do wiadomości organizatora/. Uczestnicy konkursu mogą sobie zastrzec anonimowość.


Bp Depo: prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu i prawem religijnym, ale podstawowym prawem człowieka – podkreślił bp Wacław Depo, który 3 listopada przewodniczył w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Biskup zamojsko-lubaczowski powiedział, że „fundamentalnym zadaniem jest przyjęcie nieskończonej godności człowieka z racji jego stworzenia przez Boga, a nie przez ślepy los natury”. Dodał też, że szczególna wartość człowieka wynika też z jego odkupienia przez Chrystusa oraz zaproszenia do współpracy z Bogiem i odpowiedzialności za świat.

W sanktuarium św. Józefa w Kaliszu bp Depo zaapelował też o przywrócenie rodzinie jej prawdziwego charakteru i godności. – Rodzina w widzeniu chrześcijańskim nie jest rodzajem kontraktu czy instytucjonalnych powiązań prawnych, jak chcą tego związki partnerskie, ale jest wspólnotą osobową życia oraz miłości mężczyzny i kobiety i jej owocu, jakim są dzieci – stwierdził ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.


Miłosz w Zamczysku nie zginie …

10 listopada w sali kameralnej o godz. 19:00 Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu - Zamek odbędzie się spektakl słowno - muzyczny „Słowa, które nie giną” - poświęcony Czesławowi Miłoszowi w stulecie Jego urodzin w wykonaniu Grupy Teatralnej „Zamczysko”.

Aby zapiąć wszystko na ostatni guzik dotychczas Grupa Teatralna odbyła już blisko 40 prób. Jednej z nich przypatrywał się Dom na Skale i już dziś można stwierdzić, że premiera „Słów, które nie giną” będzie subtelnym pokarmem dla ducha! Wszystkich serdecznie zachęcamy do jej obejrzenia i wysłuchania.

W spektaklu wystąpią: Kinga Adamczyk, Ewelina Biaduń, Krzysztof Głogowski, Jarosław Goliński, Adrian Jasik, Klaudia Kamińska, Aneta Korycińska, Michał Kowalczyk, Angelika Kozłowska, Andżelika Magda, Katarzyna Matyszczak, Robert Michalski, Magdalena Salamaga, Ewelina Sasin, Żaneta Sasin, Marcin Sawczuk, Zuzanna Targowska, Patrycja Wójtowicz


Radni powiatu jarosławskiego bronią krzyża

Radni powiatu jarosławskiego jednomyślnie zaprotestowali wobec wniosku o usunięcie krzyża z sali obrad Sejmu RP oraz innych miejsc publicznych. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do marszałka Sejmu i lokalnych posłów. „Krzyż będący symbolem chrześcijaństwa jest na trwałe związany nie tylko z naszą wiarą, kulturą i tradycją. Od ponad 1000 lat towarzyszył Polsce we wszystkich okresach jej dziejów. To znak, który jednoczył Polaków, a w obronie którego wielu naszych rodaków przelewało krew, poświęcało swoje życie i wolność” – napisali radni.

Inicjatorem protestu jest Zbigniew Piskorz, wiceprzewodniczący rady i przewodniczący Jarosławskiego Przymierza Samorządowego. – Jestem katolikiem i uważam, że tak należało postąpić. Trudno milczeć, gdy dzieją się takie rzeczy – mówił w rozmowie z KAI o działaniach zmierzających do usunięcia krzyża z sali sejmowej. Rada powiatu jarosławskiego liczy 25 radnych – 12 z PiS, 8 z PSL, 5 z PO oraz jednego niezależnego, właśnie Zbigniewa Piskorza. W tej kwestii wszyscy byli jednomyślni. – To była inicjatywa zupełnie apolityczna i świecka, nie chciałem w to angażować księży, aby nie było głosów, że Kościół wciąga się do polityki – mówi Piskorz.


Kraków: procesja na Wawelu w intencji królów i bohaterów

Uroczysta procesja w intencji królów, świętych, wieszczów, bohaterów narodowych i zasłużonych Polaków odbyła się w katedrze wawelskiej z okazji Dnia Zadusznego. Podczas Mszy św. kard. Stanisław Dziwisz mówił, że katedra to najsłynniejszy cmentarz narodu, gdzie znajdują się mogiły wielu wielkich Polaków. „To miejsce umiłowane przez kard. Karola Wojtyłę i cząstka serca bł. Jana Pawła II. Jakże wiele on jej zawdzięczał i jak wiele ona będzie mu zawdzięczać przez pokolenia” – powiedział hierarcha.

Kard. Dziwisz powiedział, że blasku katedrze wawelskiej dodaje osoba bł. Jana Pawła II i przypomniał, że to on sześćdziesiąt pięć lat temu odprawił w krypcie św. Leonarda prymicyjną Mszę św., aby uwydatnić swoją żywą duchową więź z historią narodu, która na Wzgórzu Wawelskim znalazła swą szczególną kondensację. Metropolita krakowski w homilii podkreślił, że katedra wawelska to wielki skarbiec Ojczyzny i najsłynniejszy cmentarz narodu, gdzie znajdują się mogiły wielu wielkich Polaków. Metropolita krakowski zwrócił uwagę na to, że Dzień Zaduszny to liturgiczne spojrzenie w stronę wieczności. „Czyściec jest miejscem, w którym Bóg okazuje miłosierdzie i w którym my możemy okazać miłosierdzie tym, którzy w nim cierpią z tęsknoty, bo chcą oglądać Boga, a jeszcze nie nadeszła ich godzina. Nasza modlitwa może przyspieszyć godzinę ich uszczęśliwienia” – tłumaczył.

Po Mszy św., przy uroczystym biciu dzwonu Zygmunta wyruszyła procesja, która najpierw zatrzymała się pod konfesją św. Stanisława. Później pochód przeszedł do Czarnego Krzyża św. Jadwigi, gdzie odbyły się modlitwy za zmarłych rodziców i krewnych. Trzeci przystanek to kaplica Zygmuntowska, a kolejny – kaplica Świętokrzyska, gdzie wspominano poległych na wojnach i ofiary konfliktów, a następnie Krypta św. Leonarda. W tym miejscu modlono się za wszystkich zmarłych. Procesja przeszła także do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie modlono się w intencji spoczywającej tam Pary Prezydenckiej, wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej oraz za marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach uczestniczyli m. in. biskupi i księża archidiecezji krakowskiej, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz alumni z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.


Kwesta i warta na Wszystkich Świętych

Tradycyjnie już w dniu Wszystkich Świętych, kiedy masowo odwiedzamy groby bliskich, na szydłowieckim cmentarzu organizowana jest zbiórka pieniędzy na ratowanie zabytkowych nagrobków. W tym roku kwestarze zebrali kwotę 6118 złotych, 1 euro i 50 forintów. To 200 złotych mniej jak przed rokiem.

Irena Przybyłowska-Hanusz prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szydłowca, jest zadowolona z rezultatów zbiórki. Dzięki środkom zebranym w ubiegłym roku, odrestaurowano dwie rzeźby z nagrobków dziecięcych: Heleny Hyb i Zdzisia Berusa. Wielu z ofiarodawców wyrażało słowa aprobaty dla organizatorów przedsięwzięć związanych z odnową zabytków szydłowieckiej nekropolii.

W tym roku ciepły słoneczny dzień sprzyjał zadumie i modlitwie nad grobami tych co już odeszli to wieczności. Na cmentarz po sumie odprawianej w farze św. Zygmunta, tradycyjnie dotarła procesja, w czasie której modlono się w wypominkach za wiernych zmarłych.


Spacerem przez Sadek

Dzięki porozumieniu pomiędzy samorządem powiatowym a gminnym mieszkańcy Sadku mają nowy chodnik łączący Sadek Mały i Duży. 300 mb chodnika kosztowało blisko 45 tysięcy złotych, bez robocizny. Układanie kostki brukowej wykonali sposobem gospodarcvzym pracownicy interwencyjni z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego z Szydłowca.

Środki na nowy chodnikl w kwocie blisko 30 tysięcy przeznaczył samorząd powiatu szydłowieckiego. Wkład finansowy z budżetu w kwocie 15 tysięcy złotych wniósł także samorząd gminny.

Satyfakcji z przedsięwzięcia nie kryli samorządowcy miejscy i powiatowi, którzy spotkali się 4 listopada w Sadku, szczególnie że wykonanie zadania możliwe było dzięki wzajemnej współpracy miasta i powiatu, szczególnie Wydziału Gospodarki Komunalnej, którego naczelnikiem jest Kazimierz Piotrowski i Zarządu Dróg Powiatowych, którym kieruje dyrektor Marek Ruszczyk. Z chodnika jeszcze w trakcie ostatnich prac porządkowych skorzystali: burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski oraz radny Tadeusz Rut.