Święto polskiej (szydłowieckiej) szkoły!

Dzień Edukacji Narodowej to ważne święto polskiej szkoły! W naszych szkołach w przeddzień nauczycielskiego święta, odbyły się uroczyste obchody, w czasie których były słowa życzeń i uznania. Wybrani pedagodzy i pracownicy oświaty, otrzymali nagrody, kwiaty i podziękowania.

Na te uroczystości w zaproszeni zostali w mury szydłowieckiego Liceum, także emerytowani pedagodzy i pracownicy oświaty. Powiatowy Dzień Edukacji organizowany był w tym roku w gościnnych murach szydłowieckiego „Sienkiewicza”. Na zaproszenie organizatorów w obchodach powiatowego święta wzięła udział Dorota Sokołowska, dyrektor radomskiej delegatury Mazowieckiego Kuratoriom, przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, przedstawiciele Straży Granicznej, oraz przedstawiciele gospodarzy: Rady Powiatu z przewodniczącym Markiem Sokołowskim i władz powiatu szydłowieckiego ze starostą Włodzimierzem Górlickim. Licznie przybyli nauczyciele i pedagodzy czynni zawodowo i emerytowani. Wybrani nauczyciele otrzymali gratulacje i nagrody finansowe od dyrektorów placówek oświatowych. Nagrody Starosty otrzymali z kolei wszyscy dyrektorzy placówek powiatowych. Zebrani wysłuchali także koncertu, a na stołówce szkolnej spotkano się przy świątecznym obiedzie. Organizacyjny trud wzięli na siebie pracownicy Starostwa Powiatowego z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu pod kierunkiem naczelnik Joanny Strzeleckiej oraz dyrekcja i pracownicy szydłowieckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących z dyrektorem Karolem Kopyckim.

Dziś świętowali także nauczyciele i pracownicy gminnej oświaty. W Publicznym Gimnazjum im. M. Kopernika odbyła się miejsko-gminna uroczystość, tutaj też były słowa życzeń i podziękowań. Uczniowie „Kopernika” pod kierunkiem nauczycieli, przygotowali inscenizację o perypetiach młodego adepta nauczycielskiego zawodu. Barwna, przeplatania śpiewem inscenizacja podobała się zarówno nauczycielom, jak i uczniom i chyba uświadamiała szczególnie młodym meandry tego trudnego zawodu, zarazem wymagającego pasji i powołania. Burmistrz Andrzej Jarzyński w asyście przewodniczącej Rady Miejskiej K. Bednarczyk i naczelnik Ewy Walczak, wyróżnił licznych dyrektorów i nauczycieli przyznanymi nagrodami. Wśród nagrodzonych byli także urzędnicy magistraccy, na codzień zajmujący się oświatą.


Katedra Polowa WP Koncert Straży Granicznej "Pro Patria"

W Warszawie, w katedrze polowej Wojska Polskiego 17 listopada odbył się Koncert Patriotyczny „Pro Patria” z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz Chóru im. Jana Pawła II. Podczas koncertu zaprezentowano 18 utworów religijnych, patriotycznych, wojskowych oraz filmowych. W murach katedry zabrzmiała muzyka m. In. Haendela, Mozarta, Chopina i Vangelisa. Muzykę przeplatano poezją i prozą polskich poetów i duchownych.

Odczytane zostały m. in. fragmenty przemówień Jana Pawła II czy słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Przypominano także sylwetki osób zasłużonych dla dobra Ojczyzny czasów II wojny światowej. Wspominano m. In. postać ks. Zdzisława Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich. Był to już siódmy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza w katedrze polowej. Koncert był także zwieńczeniem obchodów 20-lecia formacji, dbającej o bezpieczeństwo polskich granic. Z tej okazji wręczono 9 medali pamiątkowych wybitych okazi 20 lecia SG "Honor jest nagrodą cnoty". Jeden z nich z rąk Komendanta Głównego gen. bryg. SG Leszka Elasa otrzymał Marek Sokołowski przewodniczący Rady Powiatu Szydłowieckiego.

Podczas koncertu który poprowadzili Dorota Sokołowska i Adam Żaak, z akompaniamentem Orkiestry i Chóru wystąpili soliści: Nina Nowak, Natalia Zabrzeska-Nieć, Wacław Wacławiak, Adam Żaak, Robert Dymowski oraz katedralny organista, Leszek Gorecki.