Spacerem przez Sadek

Dzięki porozumieniu pomiędzy samorządem powiatowym a gminnym mieszkańcy Sadku mają nowy chodnik łączący Sadek Mały i Duży. 300 mb chodnika kosztowało blisko 45 tysięcy złotych, bez robocizny. Układanie kostki brukowej wykonali sposobem gospodarcvzym pracownicy interwencyjni z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego z Szydłowca.

Środki na nowy chodnikl w kwocie blisko 30 tysięcy przeznaczył samorząd powiatu szydłowieckiego. Wkład finansowy z budżetu w kwocie 15 tysięcy złotych wniósł także samorząd gminny.

Satyfakcji z przedsięwzięcia nie kryli samorządowcy miejscy i powiatowi, którzy spotkali się 4 listopada w Sadku, szczególnie że wykonanie zadania możliwe było dzięki wzajemnej współpracy miasta i powiatu, szczególnie Wydziału Gospodarki Komunalnej, którego naczelnikiem jest Kazimierz Piotrowski i Zarządu Dróg Powiatowych, którym kieruje dyrektor Marek Ruszczyk. Z chodnika jeszcze w trakcie ostatnich prac porządkowych skorzystali: burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski oraz radny Tadeusz Rut.

To nie pierwsza tego typu budowa w Sadku. Nie tak dawno w miejscowości Sadek Mały na dł. ok. 1 km wykonano z fuduszy powiatowych, chodnik z dojazdami do posesji. W minionych latach natomiast w Sadku Dużym aż do Szkoły Podstawowej również zostało wybudowane około 1200 mb chodnika.

Łącznie od początku Sadku Dużego, od „Dąbrowy” do końca miejscowości Sadek Mały, w kierunku Kierza Niedźwiedziego wybudowano etapami 2.5 km chodnika.

Teraz pozostaje jeszcze połączyć chodnikiem Sadekz z ulicą Kolejową. Burmistrz A. Jarzyński, wstępnie zadeklarował w tym zakresie dalszą współpracę. Z pewnością budowa chodnika na tym odcinku, a może nawet ścieżki rowerowej przyczyniłoby się do integracji przestrzennej Sadku i Szydłowca i zwiększenia bezpieczeństwa na tym dość ruchliwym odcinku drogi powiatowej.


Dodaj Komentarz