Wielki dzień w Wysokiej

Na placu apelowym w centrum miejscowości uroczyście przekazany został samochód i strażnica OSP. Aktu poświęcenia dokonali ks. kapelan A. Radzimirski oraz ks. A. Madej i ks. Kan. Stefan Sochaj. Uroczystość oficjalną poprzedziła msza święta sprawowana w intencji strażaków w kościele św. Mikołaja.

Wicewojewoda Dariusz Piątek w asyście burmistrza A. Jarzyńskiego odznaczyli prezesa OSP Jerzego Pijarskiego Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Odznaczenia strażackie wyróżnionym druhom wręczył także wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP dh. Zbigniew Gołąbek.

Wicewojewoda D. Piątek w swoim wystąpieniu pogratulował obiektu i samochodu strażakom,z Wysokiej. Podziękował szczególnie burmistrzowi Andrzejowi Jarzyńskiemu i Radzie Miejskiej, za gospodarność i inicjatywę na rzecz zmian, wspieranych pozyskanymi środkami zewnętrznymi.


Tragiczne przedpołudnie w Szydłowcu...

Do groźnego w skutkach wypadku doszło dziś w Szydłowcu na skrzyżowaniu ulic Kolejowa – Kościuszki o godz. 9.00. Jakby tego było mało, przed godz.11.00 szydłowiecka policja otrzymała informacje o podłożonej bombie w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Wszystkie służby przez dzisiejsze zdarzenia były postawione w stan podwyższonej gotowości.

Ten tragiczny dzień rozpoczął się od groźnego zderzenia osobowego opla wyjeżdżającego z ul. Kolejowej z fordem transitem przewożącym młodzież szkolną, jadącym ul. Kościuszki w kierunku Radomia. Prawdopodobną przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez kierowcę opla. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 8 osób. Na miejscu pojawiła się straż pożarna, pogotowie, policja, straż miejska. Przez ok. 2 godziny kierowcy zmuszeni byli omijać skrzyżowanie objazdami wyznaczonymi przez policję.

Kilkadziesiąt minut po zakończonej przez służby akcji na skrzyżowaniu, policja i straż pożarna ponownie postawione zostały w stan wysokiej gotowości bowiem, tuż przed godz. 11-ta KPP otrzymała informację o podłożonej bombie w ZSO im. KOP. Na miejsce przybyła policja z psem tropiącym, oraz straż pożarna. Uczniów oraz personel szkoły ewakuowano z budynku. Po odnalezieniu niepozornie wyglądającej paczki stwierdzono, że jest to atrapa bomby. Policja ustala teraz kto może być sprawcą bezmyślnego aktu, narażającego na niebezpieczeństwo wiele osób.


Nocna akcja strażaków

Pożar zabudowań gospodarczo mieszkalnych przy Rondzie Solidarności, nieopodal szydłowieckiego Zamku, gasiło w nocy dwa zastępy strażaków szydłowieckiej Straży Pożarnej. Dodatkowo w akcji uczestniczyli strażacy z OSP Jankowice obsługujący samochód oświetleniowy oraz obsługa samochodu cysterny. Akcją gaśniczą dowodził Arkadiusz Madej z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Szydłowiec.

W płonącym budynku znajdowała się butla do gazu płynnego i wiele różnorakich przedmiotów utrudniających gaszenie pożaru.

Działaniom strażaków przyglądał się właściciel spalonych zabudowań. Policjanci zabezpieczali akcję gaśniczą i kierowali ruchem pojazdów na drodze wojewódzkiej 727 w ciągu ulicy Sowińskiego.


Strażacy świętowali na Rynku

W piątkowe popołudnie 18 maja na Rynku Wielkim zgromadzili sie licznie strażacy aby świętować Jubileusz 20 lat Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu szydłowieckiego i związany ze wspomnieniem św. Floriana Dzień Strażaka”. Jubileuszowe uroczystości odbyły się na Rynku Wielkim w Szydłowcu.

Rocznicowa uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez dziekana kapelana Powiatowego Strażaków ks. Adama Radzimirskiego, w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu. Jednym z głównych punktów tegorocznej uroczystości było poświęcenie i przekazanie sztandaru dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szydłowcu. Sztandar z rąk Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego odebrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu Aleksy Sasin. W imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru sztandar wręczał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gula.

Podczas Święta oficjalnie przekazany i poświęcony został samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szydłowcu. Akta przekazania oraz kluczyki wręczali: Mazowiecki Komendant Wojewódzki – nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Agnieszka Górska, Starosta Szydłowiecki – Włodzimierz Górlicki, Dyrektor WFOŚiGW w Radomiu – Bogusława Sołśnia oraz Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu - mł. bryg. Krzysztof Banaszek. Następnie wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym (strażakom i osobom cywilnym): stopień strasznego kapitana otrzymał kpt. Bartłomiej Wilczyński s. Mirosława; stopień kapitana otrzymał mł. kpt. Jacek Zdziech s. Tadeusza; stopień aspiranta sztabowego otrzymał st. asp. Lech Erbel s. Wacława; stopień aspiranta otrzymał. mł. asp. Mariusz Wanowski s. Wiesława; stopień starszego ogniomistrza otrzymali: ogn. Andrzej Krupa s. Józefa oraz ogn. Paweł Parszewski s. Sylwestra; stopień ogniomistrza otrzymał mł. ogn. Tomasz Sadownik s. Jerzego; stopień młodszego ogniomistrza otrzymał st. sekc. Adam Jakubczyk s. Mirosława; stopień starszego sekcyjnego otrzymali: sekc. Bożena Piotrowska c. Stanisława, sekc. Piotr Adamczyk s. Krzysztofa, sekc. Marcin Górlicki s. Czesława, sekc. Marcin Bednarczyk s. Piotra. Nominacje na wyższe stopienie służbowe wręczał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Gustaw Mikołajczyk w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu mł. bryg. Krzysztofa Banaszka.


Tagi: ,

Dzień Strażaka w Gąsawach!

Wspólnota wsi Gąsawy Rządowe, Niwy, Plebański i Kurkoć, w niedzielne popołudnie 25 listopada świętowała ważne dla tych miejscowości wydarzenie. Staraniem Wspólnoty Gruntowej wsi Gąsawy odnowiono i przygotowano na potrzeby świetlicowo-handlowe budynek dawnej szkoły, świętowano także utworzenie pierwszej w długiej historii Gąsaw, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Uroczystości rozpoczął przemarsz braci strażackiej do kościoła św. Edwarda w Gąsawach Rządowych, gdzie duszpasterz diecezjalny strażaków ks. Zbigniew Kowalczyk celebrował mszę świętą w intencji nowo utworzonej OSP w Gąsawach. W słowie do strażaków pochwalił ich za chęć służby Bogu i ludziom, poprzez służbę na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych i żywiołów. Służba ta - mówił Ksiądz Kapelan - realizowana jest także poprzez uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Życzył im także, aby wracali z każdej akcji cali i zdrowi, a strażnica była im drugim domem, gdzie będą budować strażacką wspólnotę.

Po mszy świętej pododdziały i uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac apelowy, przy budynku świetlicy i strażnicy, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt nastąpiło powitanie gości, w tym wiceprezesa WZOSP radnego wojewódzkiego dh. Zbigniewa Gołąbka, starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego, komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztofa Banaszka i prezesa Zarządu Powiatowego OSP w Szydłowcu dh. Aleksego Sasina.


Kronikarze wyróżnieni w I Przeglądzie Kronik

Z inicjatywy Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowcu, 7 czerwca w Orońsku na pierwszym powiatowym przeglądzie kronik strażackich, spotkali się ich twórcy i liderzy OSP z 9 miejscowości szydłowieckiego powiatu. Zaprezentowano 9 kronik, które mimo różnej wartości historycznej posiadały wspólne cechy, tworzyli je ludzie z pasją, zawierały opis zdarzeń, wartościowych nie tylko z punktu widzenia strażaków ochotników, ale także środowisk lokalnych, w których oni na co dzień działają.

Przewodniczyłem komisji konkursowej, która pierwsze miejsce przyznała kronice OSP w Szydłowcu, nie tylko za jej wielką ponad stuletnią historyczną ciągłość, ale także za obecny pietyzm i skrupulatny zapis codzienności. Drugie miejsce przypadło Chlewiskom, gdzie kronikę założono w 35 lecie powstania OSP. Jednak kronikarza z dużym talentem opisał jej pierwsze dziesięciolecia działania. Staraniem następców kronika jest uzupełniana do współczesnych dni, będąc ciekawym zapisem działania tej zasłużonej Ochotniczej Straży Pożarnej. Podobnie prowadzona była kronika w Jastrzębiu, w tej kronice z dużym pietyzmem odtworzono i udokumentowano zdjęciami jej początki działania i osoby, które tworzyły OSP w Jastrzębiu.

Dyplomami wyróżniono jeszcze trzy kroniki: Kronikę OSP w Woli Korzeniowej, odtworzoną na podstawie starszych zapisów , kronikę OSP w Woli Lipienieckiej i najmłodszą z kronik, zawierającą zapis zaledwie 2 lat działania OSP w Gąsawach Rządowych. Tworzoną jednak z wielką sumiennością i pasją.


Tagi: ,

Strażackie święto w Wysokiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej 5 października obchodziła 80 lecie powstania i uroczystość poświęcenia sztandaru. Ks. kan. Adam Radzimirski kapelan Straży Pożarnych w dekanacie szydłowieckim poświęcił sztandar i przewodniczył Eucharystii, którą w raz z nim koncelebrował wikariusz parafii Wysoka ks. Paweł Bukała. W uroczystości uczestniczył poseł na Sejm RP Marek Suski, samorządowcy wojewódzcy: powiatowi i miejscy: radna Sejmiku Mazowieckiego Agnieszka Górska, radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek, starosta Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, burmistrz Andrzej Jarzyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jakubowski, radny Artur Ludew i inni oraz mieszkańcy z miejscowości parafii Wysoka.

W kazaniu ks. Radzimirski wskazał na duży szacunek społeczny jakim cieszą się strażacy, nie dlatego że się ładnie prezentują w czasie świąt i uroczystości, a dlatego że motywowani miłością Boga i bliźniego, gotowi są do poświęcenia i pomocy nawet nieznanym ludziom, według zasady którą wpisują na sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, na ratunek”. Po Eucharystii, uczestnicy uroczystości udali się na plac przed remizą, gdzie po złożeniu podniesieniu flagi państwowej na maszt i złożeniu meldunku, gości powitał Jerzy Pijarski (niektórych nawet dwukrotnie), a następnie z udziałem miejskich notabli odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę, umieszczoną na budynku strażnicy. W trakcie rocznicowych uroczystości medalami wyróżniono zasłużonych strażaków. Odznaczenia strażackie druhom wręczył wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP dh. Z. Gołąbek. Świętowanie w Wysokiej zakończyła artystyczna prezentacja dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej. Uroczystości w Wysokiej zakończyły się programem artystycznym w wykonaniu młodzieży szkolnej. Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Henryka Kapturskiego oraz poczty sztandarowe z terenu działania Zarządu Powiatowego OSP.

Miejscowość Wysoka należy do najstarszych w powiecie szydłowieckim, jej powstanie datowane jest przed rokiem 1326 kiedy była tu już parafia. Cztery lata temu dzięki uroczyście otworzono tutaj zmodernizowaną remizę strażacką oraz przekazano samochód ratowniczo gaśniczy. Dzięki inwestycjom samorządu gminnego i powiatowego znacznie poprawił się także stan infrastruktury drogowej i komunalnej.