Jedlińsk: modlitwa o beatyfikację niezłomnego bp. Gołębiowskiego

O dar rychłej beatyfikacji sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego modlono się 5 listopada w kościele w Jedlińsku koło Radomia - w rodzinnej miejscowości niezłomnego kapłana. Mszę św. celebrował bp Henryk Tomasik, homilię wygłosił bp Stefan Siczek. Sługa Boży przeciwstawiał się skutecznie władzy ludowej, która próbowała rozbijać jedność Kościoła w Polsce poprzez tworzenie tzw. parafii niezależnych.

W homilii bp Stefan Siczek zwrócił uwagę na ważne karty z bogatej działalności duszpasterskiej biskupa Gołębiowskiego. Przypomniał przede wszystkim pasterską troskę o młodzież i wspieranie Ruchu Światło-Życie, który zaczynał działać w ówczesnej diecezji sandomierskiej. - Pod patronatem biskupa Piotra organizowano ośrodki rekolekcyjne m.in. w Sandomierzu, Dąbrówce, czy Szewnej. W latach 70. osobiście je wizytował, przyglądał się nowej formie pracy z młodzieżą i ją wpierał. W każdym roku rosła ilość maturzystów korzystających z rekolekcji oraz uczestników oaz. Odwiedzając grupy na rekolekcjach oazowych stawał się promotorem ruchu i jego ożywczym duchem – mówił biskup Siczek. Drugą ważną kartą posługi biskupiej biskupa Gołębiowskiego była - jak mówił hierarcha - troska o powołania kapłańskie.

Na zakończenie Mszy św. przed chrzcielnicą, w której był ochrzczony biskup Gołębiowski, biskup Henryk Tomasik odczytał modlitwę o łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego.


Nowe Place Zabaw powstały w Sadku i Majdowie

W ramach rządowego programu budowy Placów Zabaw w szkołach podstawowych, Gmina Szydłowiec wyłoniła w przetargu na budowę Placów Zabaw, wykonawcę, który buduje dwa szkolne Place Zabaw przy szkołach podstawowych w Sadku i Majdowie.

Odbiór budowlany robót zaplanowano na 10 listopada, ale już teraz nowoczesne kolorowe urządzenia budzą radość ich przyszłych użytkowników. W ramach prac zainstalowano kolorowe trwałe urządzenia zabawowe, wykonano podbudowę i ułożono syntetyczną nawierzchnię bezpieczną. W Sadku plac Zabaw został ogrodzony. W obu miejscowościach wykonano trawniki i nasadzenia drzew i krzewów.

Wizytujący budowę placu zabaw w Sadku burmistrz Andrzej Jarzyński wyraził nadzieję że te przyszkolne inwestycje przyczynią się do podniesienia atrakcyjności tych miejscowości dla ich mieszkańców, szczególnie dla najmłodszych dzieci - uczniów szkół podstawowych w Sadku i Majdowie. Koszt wykonania placów zabaw jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Urządzenia wyprodukowała i prace budowalne prowadziła szydłowiecka firma Comes.


Mistrzostwa Sadku rozstrzygnięte

Po pełnej emocji grze w ostatniej rundzie turnieju szachowego o mistrzostwo Sadku zwyciężył Grzegorz Żak (5,5 pkt) senior utalentowanej rodziny Żaków, tuż za nim uplasował się junior Oskar Żak (5pkt), trzecie miejsce zdobył Franciszek Klusek (5 pkt). Mistrzostwa Sadku zorganizował w dniach 5-6 listopada, szydłowiecki klub szachowy „Wieża”. Zawody sędziował prezes Marian Frąk. Wzięło w nich udział 18 zawodników z Sadku.

W niedzielę oficjalnie wręczono puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów. Nagrody wręczyli przewodniczący rady powiatu Marek Sokołowski, radny miejski Tadeusz Rut, sołtys Sadku Zygmunt Matla, prezes Wieży M. Frąk, wiceprezes Jerzy Kucfir, dyrektor PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku Anna Limanin. Nagrodzono drobnymi upominkami zawodników. Dyplomami za promowanie powiatu szydłowieckiego wyróżniona została rodzina Grzegorza i Małgorzaty Żaków.

Liczna grupa utalentowanej młodzieży szachowej, to także zasługa szkoły w Sadku i podjętych tam działań służących popularyzowaniu tej królewskiej gry i rozwoju umiejętności zainteresowanej młodzieży.


Konkursowo o losach mieszkańców Szydłowca

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, serdecznie zapraszają do udziału w konkursie literackim „TO NASZE ŻYCIE...”

Celem konkursu jest przedstawienie losów mieszkańców Szydłowca i okolic na tle przemian społecznych, politycznych, kulturowych i obyczajowych zachodzących w najbliższym środowisku, w Polsce i na świecie. Konkurs jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży. Prace mogą zawierać opis całego życia lub ważnego wydarzenia. Uczestnicy konkursu mogą swe prace przedstawiać w formie wspomnień, dzienników, pamiętników, wywiadu przeprowadzonego z inną osobą itp.

Warunkiem udziału jest złożenie prac w sekretariacie SCKiS – Zamek do dn. 31 stycznia 2012 r. Objętość prac dowolna. Pożądane zapisy komputerowe, drukowane, dopuszczalny jest również czytelny rękopis. Do prac prosimy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, wiek, zawód - uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły / wszystkie informacje do wiadomości organizatora/. Uczestnicy konkursu mogą sobie zastrzec anonimowość.