Rzemieślnicy odznaczeni..!

W DW Lodownia, dla uczczenia listopadowego Święta Niepodległości spotkali się dziś, w czwartkowy wieczór rzemieślnicy zrzeszeni w Spółdzielni Rzemiosł Różnych. Na spotkanie przybyli także szydłowieccy samorządowcy: starosta Włodzimierz Górlicki, burmistrz Andrzej Jarzyński, przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, a także przedstawiciele władz Rzemiosła Polskiego: członek Zarządu ZRP Janusz Pucułek i prezes Izby Rzemiosła w Radomiu Jan Jaworski.

W przemówieniach podkreślano rolę Rzemiosła w tworzeniu dobra wspólnego miasta, powiatu i regionu mazowieckiego. Szczególnie widoczne jest to w takich ośrodkach jak Szydłowiec, gdzie organizacje rzemieślnicze były i są krzewicielami zasad gospodarności i samorządności. Przewodniczący J. Pucułek wraz z prezesem Janem Jaworskim wręczyli zasłużonym osobom odznaczenia rzemieślnicze, w tym najwyższe odznaczenie przyznawane w formie medalu, ustanowione przez Kongres Rzemiosła Polskiego w 2009 roku Medal im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego". Otrzymali je seniorzy szydłowieckiego Rzemiosła: Władysław Pochylski, Jerzy Jedliński i Adolf Łaski. Medal Platynowy otrzymał także prezes radomskiej Izby Jan Jaworski. Wręczenia medalu dokonał J. Pucułek w asyście sekretarza Izby Rzemiosła Marka Sokołowskiego. Wręczono także Złote i Srebrne Medale im. Jana Kilińskiego oraz Honorowa Odznakę Rzemiosła i wyróżnienia przyznawane przez Izbę Rzemiosła „Za zasługi dla Izby Rzemieślniczej w Radomiu”. Wśród wyróżnionych Złotym Medalem Jana Kilińskiego „ Za Zasługi dla Rzemiosła” był kapelan szydłowieckich rzemieślników ks. Kan. Adam Radzimirski, w imieniu którego odznaczenie odebrał ks. mgr Witold Witasek. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Rzemiosła” odznaczony został burmistrz A. Jarzyński, od lat związany z rzemiosłem i nadal czynnie obecnie współpracujący z organizacjami Rzemiosła. Honorową Odznaka Rzemiosła wyróżniony został starosta szydłowiecki W. Górlicki, szczególnie wspierający i współpracujący z organizacjami rzemieślniczymi w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

W koncertem pieśni patriotycznej wystąpiła śpiewaczka Halina Winiarska. Organizatorem uroczystości była Spółdzielnia Rzemieślnicza Rzemiosł Różnych w Szydłowcu.


Dodaj Komentarz