Konkursowo o losach mieszkańców Szydłowca

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, serdecznie zapraszają do udziału w konkursie literackim „TO NASZE ŻYCIE...”

Celem konkursu jest przedstawienie losów mieszkańców Szydłowca i okolic na tle przemian społecznych, politycznych, kulturowych i obyczajowych zachodzących w najbliższym środowisku, w Polsce i na świecie. Konkurs jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży. Prace mogą zawierać opis całego życia lub ważnego wydarzenia. Uczestnicy konkursu mogą swe prace przedstawiać w formie wspomnień, dzienników, pamiętników, wywiadu przeprowadzonego z inną osobą itp.

Warunkiem udziału jest złożenie prac w sekretariacie SCKiS – Zamek do dn. 31 stycznia 2012 r. Objętość prac dowolna. Pożądane zapisy komputerowe, drukowane, dopuszczalny jest również czytelny rękopis. Do prac prosimy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, wiek, zawód - uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły / wszystkie informacje do wiadomości organizatora/. Uczestnicy konkursu mogą sobie zastrzec anonimowość.


Chóry śpiewały na Zamku..

W sobotę 22 października, w sali kominkowej szydłowieckiego zamku po raz piąty spotkali się - na Szydłowieckich Spotkaniach Chóralnych im. Zofii Stachowskiej - wykonawcy i miłośnicy muzyki chóralnej. Nadrzędnym celem Spotkań jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów oraz popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok.

Imprezę rozpoczął Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti” pod dyrekcją Danuty Klepaczewskiej, koncertem poświęconym pamięci bł. Jana Pawła II. W pierwszej części specjalnie na ten dzień przygotowanego programu widzowie usłyszeli trzy utwory wykonane przez Martynę Książek i Żanetę Sasin. Druga część to utwory wykonane przez chórzystów, wśród których znalazły się między innymi : pochodzący z „ Renesansowego psałterza”- „Dusza Artysty” sł. Karol Wojtyła, muz. Zbigniew Łapiński oraz „Omnia Nudae et Aperta” - fragm. „Tryptyku rzymskiego” K.Wojtyły do muzyki Stanisława Sojki. Partie solowe zaśpiewali Andrzej Czapnik, Barbara Gadowska i Barbara Wiernicka. Całości uroku i niezwykłego brzmienia dodała Zuzia Gadowska, która swoją grą na skrzypcach towarzyszyła szydłowieckim artystom.

Po występie gospodarzy przyszedł czas na gości czyli Chór Nauczycielski „Canto” pod dyrekcją Jerzego Mazurka, który wprowadził wśród słuchaczy pogodny nastrój zabawy i wspólnego śpiewania. W wykonaniu zaprzyjaźnionych chórzystów z Przysuchy widzowie usłyszeli między innymi fragment z opery „Nabucco” G. Verdiego, wiecznie żywe przeboje z Italii oraz rodzime hity biesiadne - „Szła Dzieweczka” czy „Sokoły” - oczywiście w opracowaniu na chór.