Tagi: , , ,

Artykuły z San Jose

Artykuły San Jose zostały stworzone, by pomóc rządom i społeczeństwu w promocji praw człowieka dzięki właściwemu zrozumieniu praw dzieci poczętych. Artykuły zostały przygotowane przez 31 specjalistów z różnych dziedzin, którzy odwołuja się m.in. do dokumentów uchwalonych przez międzynarodowe organizacje. Głównym przesłaniem artykułów San Jose jest przypomnienie, że nie istnieje prawo - na które powołują się zwolennicy cywilizacji śmierci - do aborcji. Obecnie przypominamy je polskim obrońcom życia.

Artykuły z San Jose

Artykuł 1. Faktem naukowym jest, że nowe życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia.


Koncertowali z okazji Święta Niepodległości

Chór akademicki Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia” z Cieszyna. W niedzielę 4 listopada, śpiewem uświetnił Liturgię Eucharystii, w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu. W Szydłowcu chórzyści zaśpiewali: pieśń Józefa Świdra do słów Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas Panie”, utwór „Benedicimus Deum Coeli” skomponowanego przez Mikołaja Zieleńskiego oraz „Alleluja” muzyka Romualda Twardowskiego. W drugiej części występu szydłowieccy parafianie mogli wysłuchać. „Roty”. To pieśń, przywoływana w najbardziej wzniosłych momentach, a takim z pewnością są obchody Stulecia Odzyskania Polskiej Niepodległości.

Utwór ten ma także wyjątkowe znaczenie dla Chóru Uniwersytetu Śląskiego Harmonia, kontynuującego tradycje założonego w 1908 roku Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia” w Cieszynie. W 110 letniej historii zespołu ważnym wydarzeniem było prawykonanie „Roty” do słów Marii Konopnickiej pod dyrekcja kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. W Krakowie 15 lipca 1910 roku, w 500. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. W programie koncertu znalazły się także kompozycje regionalne: „Płyniesz Olzo po dolinach” oraz „Ojczysty Dom”. Podczas występu dyrygent chóru profesor Izabella Zielecka-Panek, mówiła o trwającej przez długie lata walce o przetrwanie polskości na ziemi cieszyńskiej. To doprowadziło do ogromnego przywiązania mieszkańców do tradycji regionu i do tożsamości narodowe. Wyraża to pieśń „Ojcowski dom”, stanowiąca nieoficjalny hymn Śląska Cieszyńskiego. Śpiewana jest w postawie stojącej, a jej tekst oddaje przywiązania społeczności lokalnej do Ziemi Cieszyńskiej. „Ojcowski dom to istny raj, Dar ojca niebieskiego, Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego! Tuś się dziecino pierwszy raz do matki uśmiechnęła; Tuś się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła. Tutaj na każdym kroku cię oczy ojcowskie strzegły, Tutaj w zabawach ciągłych ci dni twoje młode biegły. A gdy ci przyjdzie wynijść stąd i odejść w świat daleki: Ojcowski dom, dziecino miej w pamięci twej na wieki” Podziękowanie dla wykonawców złożyli proboszcz kościoła pw. św. Zygmunta w Szydłowcu ks. kan. Adam Radzimirski i reprezentująca Starostę Szydłowieckiego Anna Lużyńska. Miejmy nadzieje, że to nie ostatnie spotkanie muzyczne z Harmonią w Powiecie Szydłowieckim. Dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru UŚ" Harmonia" od 1998 roku jest dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek, zaś drugimi dyrygentkami dr Anna Szawińska oraz mgr Maria Zuber. Członkami chóru są studenci i absolwenci Instytutu Muzyki przy Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Obecność Chóru w Szydłowcu, była związana ze współpracą Powiatu Szydłowieckiego i Strażą Granicznej. Chór bowiem 4 listopada wieczorem, wziął udział w koncercie organizowanym przez Komendę Główną i Orkiestrę Reprezentacyjna Straży Granicznej w warszawskiej Filharmonii z okazji Święta Niepodległości.